Psihološka preventiva

Opis

Cilji

Cilj predmeta je izobraziti in usposobiti študenta za načrtovanje in izvajanje primarnih, sekundarnih in terciarnih preventivnih postopkov.

Kompetence

Kompetence so omejene na identifikacijo rizičnih skupin, spremljanje epidemiologije in osnovno preventivno informiranje.

Vsebina

Vsebina zajema seznanjanje z naravo in področji primarne, sekundarne in terciarne preventive. Vključuje prepoznavanje razlike med medicinskim in psihosocialnim modelom ter uvajanje v multidisciplinarni pristop. Predmet vključuje seznanjanje s tistimi postopki, ki so vključeni v nacionalne preventivne programe in tudi uvaja študenta v izvajanje segmentov, za katero bo kompetenten po prvi stopnji študija psihologije.

Temeljna literatura

Dekleva, B. (1981). Oblike preventivnega dela. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije.

Greenspan, S. (ur.) (1987). Infants in Multirisk Families. Madison: International Universities Press. (pogl. I)

Gogala, B. (1990): Preventivna dejavnost centrov za socialno delo v Ljubljani: Društvo psihologov Slovenije.

Praper P. (1995). Tako majhen, pa že nervozen!?: Predsodki in resnice o nevrozi pri otroku. Nova Gorica: Educa.