Urška Fekonja
doktorica znanosti, izredna profesorica za razvojno psihologijo
24. november 1975 v Ljubljani

Biografija

Na Oddelku za psihologijo, Univerze v Ljubljani je diplomirala leta 1999 z diplomsko nalogo Malčkova samostojna igra z igračami in njena povezanost z razvojnim količnikom. Magistrski študij je zaključila leta 2002, doktorirala pa je leta 2004. Na katedri za razvojno psihologijo je kot asistentka zaposlena od leta 1999. Raziskovalno se ukvarja predvsem s preučevanjem otrokovega govora in igre ter učinka vrtca in družinskega okolja na otrokov razvoj.

Pedagoško delo

Izvaja vaje iz Razvojne psihologije otroštva in Uporabne razvojne psihologije. Sodeluje pri izvajanjun seminarjev v modulu Šolska psihologija ter pri predmetu Psihologija za učitelje ter magistrskega seminarja.

Raziskovalno delo

  • govorni razvoj predšolskega otroka: značilnosti govornega razvoja; dejavniki, ki vplivajo na govorni razvoj otroka; različni pristopi k ocenjevanjugovornega razvoja;
  • igra v predšolskem obdobju: povezanost igre z ostalimi področji otrokovega razvoja; vpliv igrač na otrokovo igro; otrokova interaktivna igra z odraslim;
  • predšolska vzgoja v vrtcih: ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vrtca, vpliv vrtca na otrokov razvoj.

Sodelovanje v raziskovalnih projektih: - CRP Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu (nosilka red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek; 2000-2002); - evalvacijska študija Učinki uvajanja kurikula za vrtce na področju komunikacije in socioemocionalnega razvoja otrok (nosilka red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek; 2001-2003); - CRP Vpliv vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli (nosilka red. prof. dr. Maja Zupančič; 2001-2005); - CRP Samoevalvacija predšolske vzgoje v vrtcu: zagotavljanje kakovosti (nosilka red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek; 2002-2004).

Izbrane publikacije

FEKONJA PEKLAJ, Urška, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Family literacy environment and parental education in relation to different measures of child’s language. Suvremena psihologija, ISSN 1331-9264, 2011, vol. 14, br. 1, str. 57-73, tabele. [COBISS.SI-ID 46015330]

FEKONJA PEKLAJ, Urška, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, KRANJC, Simona. Children’s storytelling : the effect of preschool and family environment. European early childhood education research journal, ISSN 1350-293X, mar. 2010, vol. 18, no. 1, str. 55-73, graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 41938274]

MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, PODLESEK, Anja. The effect of parental involvement and encouragement on preschool childrenʼs symbolic play. Early child development and care, ISSN 0300-4430, 12. aug. 2013, 14 str., tabele.[COBISS.SI-ID 52472930]

MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, PODLESEK, Anja. Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers : a CDI-adaptation study. Journal of child language, ISSN 0305-0009, sep. 2013, vol. 40, iss. 4, str. 779-798, preglednice, graf. prikazi.[COBISS.SI-ID 49586786]

MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, PODLESEK, Anja. Parental influence on the development of children’s storytelling. European early childhood education research journal, ISSN 1350-293X, sep. 2012, vol. 20, no. 3, str. 351-370, tabele. [COBISS.SI-ID 49961058]

MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, GRGIĆ, Katja, SOČAN, Gregor, PFIFER, Ajda. Storytelling in middle childhood : contributions of storybook exposure. Studia psychologica, ISSN 0039-3320, 2012, vol. 54, no. 1, str. 53-66, tabele. [COBISS.SI-ID 48559714]

MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, PODLESEK, Anja, KRANJC, Simona. Assessing toddler language competence : agreement of parents’and preschool teachers’assessments. European early childhood education research journal, ISSN 1350-293X, mar. 2011, vol. 19, no. 1, str. 21-43, tabele. [COBISS.SI-ID 45218914]

Kontaktni podatki

Kabinet   120b
Telefon   +386 1 241 1154
e-pošta   urska.fekonja@ff.uni-lj.si