Tina Kavčič
doktorica znanosti, izredna profesorica za razvojno psihologijo
4. april 1976, v Ljubljani

Biografija

Študij na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je zaključila leta 1999 z diplomsko nalogo z naslovom Spremljanje malčkove interaktivne igre z igračami v dveh kulturah. Leta 2002 je magistrirala z nalogo Razvoj malčkove interaktivne igre z igračami: vpliv partnerja, kulture in igrač.

Delovne izkušnje

Na Katedri za razvojno psihologijo Oddelka za psihologijo je zaposlena kot mlada raziskovalka od leta 2000, istega leta pa je bila tudi prvič izvoljena v naziv asistentke za razvojno psihologijo.

Pedagoško delo

Izvaja del vaj pri predmetih Razvojna psihologija I in II (prvi in drugi letnik dodiplomskega študija).

Raziskovalno delo

Glavna področja raziskovanja: - zgodnji razvoj igre: vpliv igrač na igro dojenčkov in malčkov, igra z odraslimi partnerji, medkulturne razlike, igralno obnašanje - merjenje zgodnjega razvoja: priredba in standardizacija Lestvic zgodnjega razvoja Bayley II) - vzgoja v vrtcih: kakovost predšolske vzgoje v vrtcih, vpliv vrtca na razvoj otrok - socialni razvoj: socialno prilagajanje v zgodnjem otroštvu, odnosi z vrstniki, standardizacija pripomočka 'Socialno vedenje otrok' na slovenskih otrocih - razvoj osebnosti: razvoj faktorske strukture osebnosti od rojstva dalje, različni pristopi preučevanja osebnostnih lastnosti otrok

Sodelovanje v raziskovalnih projektih: - CRP Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu (nosilka red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek; 2000-2002) - evalvacijska študija Učinki uvajanja kurikula za vrtce na področju komunikacije in socioemocionalnega razvoja otrok (nosilka red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek; 2001-2003) - CRP Vpliv vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli (nosilka red. prof. dr. Maja Zupančič; 2001-2005) - CRP Samoevalvacija predšolske vzgoje v vrtcu: zagotavljanje kakovosti (nosilka red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek; 2002-2004)

Izbrane publikacije

Kavčič, T. (2001). Igra dojenčka in malčka. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Psihologija otroške igre: Od rojstva do vstopa v šolo (str. 47-68). Ljubljana: ZIFF.

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2001). Preizkusi za ugotavljanje in spremljanje zgodnjega razvoja. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: Izbrane teme (str. 12-27). Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T. in Poljanšek, A. (ur.) (2002). Kakovost v vrtcih. Ljubljana: ZIFF.

Zupančič, M., Gril, A. in Kavčič, T. (2001). Socialno vedenje in sociometrični položaj otrok v vrtcu. Psihološka obzorja, 10 (2), 67-88.

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2002). Toddler's and pre-school child's characteristics as perceived by mothers and pre-school teachers: Do their free descriptions resemble the five-factor model of personality? Psihološka obzorja, 11 (1), 7-24.

Kontaktni podatki

Kabinet   120b
Telefon   +386 1 241 1154
e-pošta   tina.kavcic@ff.uni-lj.si