Sana Čoderl Dobnik
doktorica znanosti, asistentka za klinično psihologijo, specialistka klinične psihologije
29.6.1977, v Slovenj Gradcu

Biografija

Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je diplomirala leta 2001. Leta 2007 je zaključila specializacijo iz klinične psihologije. Leta 2007 je na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani opravila znanstveni magisterij s področja klinične psihologije. Na Medicinski fakulteti je v letih 2004-2005 zaključila podiplomski študij iz psihopatologije, v letih 2007-2008 pa podiplomski študij iz psihoterapije. V letih 2002-2007 je opravila dva podiplomska tečaja iz Rorschachove psihodiagnostike (Bohmov in Exnerjev sistem ocenjevanja). Leta 2015 je pod mentorstvom prof.dr. Petra Praperja doktorirala s temo Povezanost med osebnosto strukturo in učinkom psihiatričnega zdravljenja pri pacientkah z depresivno motnjo.
Izobražuje se iz različnih psihoterapevtskih smeri. V letih 2003 do 2009 je opravila Praktikum 1 in Praktikum 2 iz kognitivno vedenjske terapije. Vključena je v supervizijsko stopnjo izobraževanja iz analitične psihoterapije pri Združenju psihoterapevtov Slovenije. Je stalna sodna izvedenka za klinično psihologijo odraslih.

Delovne izkušnje

Leta 2002 se je zaposlila v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer je leta 2007 opravila specializacijo iz klinične psihologije. Leta 2006 je bila prvič habilitirana v naziv asistentke za klinično psihologijo, istega leta se je za polovičen delovni čas zaposlila na Katedri za klinično psihologijo na Oddelku za psihologijo pri prof.dr. Petru Praperju. Drugi del zaposlitve opravlja kot vodja Službe za klinično psihologijo v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer opravlja diagnostično in psihoterapevtsko delo v specialistični kliničnopsihološki ambulanti. Od 2004-2007 je kot svetovalka delala na Klicu v duševni stiski, od 2006-2009 pa na Centru za psihološko svetovanje – Posvet in v specialistični kliničnopsihološki ambulanti Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo.

Pedagoško delo

Izvaja vaje Uvod v svetovanje in psihoterapijo in Kliničnopsihološka diagnostika.

Raziskovalno delo

V svojem raziskovalnem delu se posveča Rorschachovemu preizkusu ter oceni osebnostnega in kognitivnega funkcioniranja pri pacientih z različnimi duševnimi motnjami. Raziskovalni interes usmerja tudi v preučevanje učinkovitosti zdravljenja ljudi z različnimi duševnimi motnjami. Je članica mednarodnega uredniškega odbora znanstvene revije Rorschachiana.

Članstva v strokovnih združenjih

Od leta 2007 je predsednica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije (www.klinicna-psihologija.si) in članice Komisije za specializacijo. Je članica Razširjenega strokovnega kolegija za klinično psihologijo pri Ministrstvu za zdravje in pridružena članica Združenja psihoterapevtov Slovenije.

Izbrane publikacije

BENEDIK, Emil, ČODERL, Sana. Phemenological aspects of personality disorders in adult psychiatric patients. Psychiatria Danubina : an international multidisciplinary journal, ISSN 0353-5053, 2014, vol. 26, no. 2, str. 125-134.

BENEDIK, Emil, ČODERL, Sana, BON, Jurij, SMITH, Bruce L. Differentiation of psychotic from nonpsychotic psychiatric inpatients : the Rorschach perceptual thinking index. Journal of personality assessment, ISSN 0022-3891, 2013, vol. 95, iss. 2, str. 141-148.

ČODERL, Sana. Povezanost med osebnostno strukturo in učinkom psihiatričnega zdravljenja pri pacientkah z depresivno motnjo. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2016, letn. 25, str. 122.

ČODERL, Sana, BENEDIK, Emil, SKOK, Sarah, ŠTERN, Lea. Prognostična veljavnost Rorschachove metode pri zdravljenju depresivne motnje. V: NOVAK ŠAROTAR, Brigita (ur.), BON, Jurij (ur.). Zbornik 6. slovenskega psihiatričnega kongresa, 16.-19. november 2016, Kongresni center Bernardin, Portorož. [Ljubljana]: Združenje psihiatrov pri SZD. [2016], str. 122.

BENEDIK, Emil, ČODERL, Sana. Ocenjevanje motenj zaznavanja in mišljenja s pomočjo Rorschachove metode pri pacientih z različnimi duševnimi motnjami. V: NOVAK ŠAROTAR, Brigita (ur.), PREGELJ, Peter (ur.), BON, Jurij (ur.). Zbornik 5. slovenskega psihiatričnega kongresa, 14.-17. november 2012, Kongresni center Bernardin, Grand hotel Bernardin. [Ljubljana]: Združenje psihiatrov pri SZD. [2012], str. 73.

BENEDIK, Emil, ČODERL, Sana. Ocenjevanje motenj reprezentacij ljudi s pomočjo Rorschachove tehnike : razlike med odraslimi pacientkami s psihotičnimi in depresivnimi motnjami. V: MUSIL, Bojan (ur.), VIZJAK PAVŠIČ, Mojca (ur.). Povzetki prispevkov, VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije. 2010, str. 67-68.

BENEDIK, Emil, STAMOS, Vladislava, ČODERL, Sana, KNIFIC, Jernej. Pričakovanja in doživljanja zdravljenja pacientk odprtega psihiatričnega oddelka. V: NOVAK ŠAROTAR, Brigita (ur.), BON, Jurij (ur.), PREGELJ, Peter (ur.). Program in zbornik prispevkov. Ljubljana: Združenje psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu. 2008, str. 100.

BON, Jurij, BENEDIK, Emil, ČODERL, Sana, STRNIŠA, Jana. Povezanost med rezultati Rorschachovega preizkusa in oceno funkcioniranja bolnikov s psihotičnimi motnjami leto dni po psihološkem pregledu. V: NOVAK ŠAROTAR, Brigita (ur.), BON, Jurij (ur.), PREGELJ, Peter (ur.). Program in zbornik prispevkov. Ljubljana: Združenje psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu. 2008, str. 122-123.

BON, Jurij, ŽMITEK, Andrej, PRETNAR-SILVESTER, Melita, BENEDIK, Emil, MEŠKO, Aleksandra, ČODERL, Sana, REPOVŠ, Grega. Memory-delineated subgroups in schizophrenia. V: OSREDKAR, Damjan (ur.), KORITNIK, Blaž (ur.), BON, Jurij (ur.). Abstract book : [Neuroscience `05 : neurobiology, neurology, psychiatry, cognitive neuroscience], Sinapsa Neuroscience Symposium, 18th-20th November 2005, Ljubljana, Slovenia_. Ljubljana: Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association. 2005, str. 65.

Kontaktni podatki

Govorilne ure   v mesecu septembru 2020 po dogovoru
Kabinet   131a
Telefon   +386 1 241 1170
e-pošta   sana.coderl@ff.uni-lj.si