Saška Roškar
doktorica znanosti, docentka

Kontaktni podatki

Kabinet   129b
e-pošta   saska.roskar@nijz.si