Robert Masten
doktor znanosti, izredni profesor za klinično psihologijo

Biografija

Diplomiral leta 1992, leta 1995 magistriral in doktoriral leta 2003 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.Leta 2009 specializiral na področju klinično psihološkega svetovanja (naziv - spec.psihološkega svetovanja). Leta 2008 diplomiral na področju psihoterapije - integrativna terapija (EAG - Europäische Akademie für Gesundheit – FPI Düsseldorf). Leta 1996 prvič izvoljen v naziv asistent za klinično psihologijo, leta 2009 izvoljen v naziv docenta za klinično psihologijo, leta 2014 v naziv izredni profesor za področje klinične psihologije.

Delovne izkušnje

 • od leta 1993 v Slovenski vojski, kjer se je ukvarjal z diagnostiko in svetovanjem; kasneje v SV tudi na področju vodenja (namestnik vodje psihološke službe v SV) in v Centru vojaških šol koz učitelj;
 • leta 2002 se je zaposlil s polnim delovnim časom na FF, Oddelek za psihologijo kot asistent za klinično psihologijo, kjer je bil dodatno enotretjinsko zaposlen od 1996;
  • Od leta 2008 do 2012 predsednik Komisije za psihodiagnostična sredstva pri DPS
 • Bil član Disaster, trauma and Crisis Psychology pri EFPA-i;
 • se ukvarja s psihoterapijo in s psihološkim svetovanjem;
 • Član EuroPsy NAC-S za področje psihoterapije pri DPS; bil član EuroPsy NAC pri DPS.
 • član komisije za posebni preskus strokovnosti za kandidate za sodne izvedence za strokovno področje psihologija družine pri Ministrstvu za pravosodje

Pedagoško delo

 • predavatelj na različnih študijskih stopnjah predmetov s področja klinične psihologije in psihoterapije;

Raziskovalno delo

Glavna področja njegovega raziskovanja so: - raziskovanja učinkovitosti psihoterapije - identiteta in različne klinične skupine - nova integrativna paradigma v psihologiji - povezava psihičnega (motivacija, emocije, volja) z duhovnim (vrednote, stališča, smisel, vera, kreativnost) - športna psihologija - vojaška psihologija

Članstva v strokovnih združenjih

 • član nacionalnega odbora (NAC, NAC-S) pri DPS za podeljevanje diplom EuroPsy in EuroPsy - S
 • član EACLIPT, (http://www.eaclipt.org/), The European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment

Izbrane publikacije

 1. MASTEN, Robert, TUŠAK Maks, ZALAR Bojan in ZIHERL Slavko (2009). Stress, coping and social support in three groups of University students. Psychiatria Danubina 21 1: 41 – 49. ISSN 03535053.
 2. MASTEN Robert (2009). Experiencing meaning in life and existential frustration among Slovenian high school students. Didacta Slovenica 24 2, ISSN 0353-1392.
 3. MASTEN, Robert, ŠAFARIČ Staša in JUG Vesna (2009). Familienklima bei den Alkoholikern. Integrative Therapie. Zeitschrift für vergleichende Psychotherapie und Methodenintegration; 35 4: v tisku ISSN: 0342-6831.
 4. MASTEN, Robert, TUŠAK, Matej, FAGANEL, Manca (2006). Identity and anxiety in athletes. Kinesiology 38 2:126-134 ISSN: 1331-1441.
 5. MASTEN, Robert (2008). Integracija psihoterapevtskih pristopov. Kairos. 2 1/2 Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo. ISSN 1854-9373 str. 53-61
 6. MASTEN, Robert, ŽIBRET, Vasja, SVETINA, Matija, TUŠAK Matej (2008). Etiologija stresa. V: Tušak, Masten (Ur.) Stres in zdravje (str. 22 – 36). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. ISBN: 978-961-6583-71-8
 7. MASTEN, Robert, ŽIBRET, Vasja, TUŠAK Matej, SVETINA, Matija in DIMEC Tjaša (2008). Posttravmatski stresni sindrom - PTSS. V: Tušak, Masten (Ur.) Stres in zdravje (str. 97 – 107). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. ISBN: 978-961-6583-71-8

Kontaktni podatki

Kabinet   131
Telefon   +386 1 241 1168
e-pošta   robert.masten@ff.uni-lj.si