Polona Matjan Štuhec
doktorica znanosti, asistentka za klinično psihologijo
14. februarja 1956, v Ljubljani

Biografija

Leta 1978 je diplomirala iz enopredmetne psihologije. Sprva se je zaposlila kot psihologinja na osnovni šoli, kasneje na področju izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji. Leta 1986 je opravila specializacijo in specialistični izpit iz klinične psihologije. Po kriterijih psihoterapevtske sekcije Slovenskega zdravniškega društva je leta 1992 prejela naziv psihoterapevtka in supervizorka za analitično psihoterapijo. Leta 1995 je diplomirala iz študija skupinske analize na "The Institute of Group Analysis London". Leta 1998 jo je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za stalno sodno izvedenko klinično psihološke stroke. Združenje psihoterapevtov Slovenije jo je imenovalo za učitelja s področja psihoterapije ter za terapevtko za osebno izkušnjo edukantov iz psihoterapije. Od leta 1991 do 1995 je bila predsednica Društva psihologov Slovenije, od takrat dalje pa predsednica komisije za etiko pri DPS. Komisija je pripravila nov Kodeks psihološke etike, ki je bil sprejet leta 2002 in je usklajen z evropskim meta-kodeksom.

Delovne izkušnje

Leta 1992 je bila habilitirana kot asistentka za področje klinične psihologije in se nekaj kasneje tudi zaposlila za polovični delovni čas na Oddelku za psihologijo na Katedri za klinično psihologijo. Enajst let je delala kot specialistka klinične psihologije in psihoterapevtka v Zdravstvenem domu v Domžalah, od leta 1997 pa drugo polovico delovnega časa opravlja kot klinična psihologinja, psihoterapevtka z odraslimi ter supervizorka in terapevtka za osebno izkušnjo na Inštitutu za klinično psihologijo v Ljubljani.

Pedagoško delo

Izvaja vaje iz Klinične psihologije II. Sodeluje pri specializaciji iz svetovanja na Oddelku za psihologijo, pri postdiplomskem študiju iz psihoterapije in socialne medicine na Medicinske fakulteti ter predava v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja na Pedagoški fakulteti.

Raziskovalno delo

Njen raziskovalni interes je usmerjen predvsem v področje Rorschachove psihodiagnostike pri ocenjevanju slabše strukturiranih osebnosti in možnostih napovedovanja izida psihoterapije. V zadnjem času se ukvarja z riziskovanjem procesov v skupinah pacientov, vodenih po metodi skupinske analize.

Članstva v strokovnih združenjih

  • Članica Društva psihologov Slovenije ter predsednica komisije za etiko pri DPS
  • Članica Združenja psihoterapevtov Slovenije ter članica Strokovnega sveta pri združenju
  • Članica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije ter članica strokovnega sveta pri Zbornici
  • članica International Association og group psychotherapy
  • članica Stalne evropske komisije za etiko pri EFPA

Izbrane publikacije

Matjan P. (1995). Some Reflections on Mirroring, Projective Identification and Empathy through Development and Group Therapy. Psihološka obzorja, Let. 4, št. 3, 79-96.

Matjan, P. (1996). Tehnike razvojne analitične psihoterapije. Psihološka obzorja, Let. 5(3), 69-79.

Matjan, P. (2002). Terapevtski in protiterapevtski dejavniki v skupinski analizi. Doktorsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kontaktni podatki