Peter Pregelj
doktor znanosti

Kontaktni podatki

Kabinet   Psihiatrična klinika Ljubljana
e-pošta   peter.pregelj@psih-klinika.si