Matej Černigoj
doktor znanosti, asistent za socialno psihologijo
17. marec 1972 v Kopru

Biografija

Diplomiral je na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani septembra 1997. Kmalu za tem je bil nastavljen na mesto asistenta stažista pri predmetu Socialna psihologija I. V naziv asistenta za socialno psihologijo je bil prvič izvoljen leta 1998, drugič pa leta 2001.

Pedagoško delo

Vodi vaje pri predmetu Socialna psihologija I.

Raziskovalno delo

  • širše področje socialne resničnosti in socialne motivacije,
  • teorija dinamičnih sistemov v psihologiji,
  • kvalitativne metode raziskovanja,
  • fenomenološko in introspektivno raziskovanje,

Trenutno raziskovalno delo: V okviru doktorske disertacije z naslovom Struktura in dinamika socialne resničnosti z vidika odnosa med posameznikom in socialnim okoljem razvija teoretični model, s katerim poskuša na podlagi nekaterih osnovnih človekovih bioloških, psiholoških in socialnopsiholoških značilnosti razložiti naravo socialne resničnosti.

Članstva v strokovnih združenjih

Društvo psihologov Slovenije (DPS) European Association for Experimental Social Psychology (EAESP; podiplomski član)

Izbrane publikacije

Černigoj, M. (1999). Osnovne značilnosti biološke organizacije kot temelj za razumevanje človekovega vedenja. Anthropos, 31, 4/6, 37-48.

Černigoj, M. (1999). Osnove teorije dinamičnih sistemov in razmišljanje o njenem pomenu za psihološko metodologijo. Psihološka obzorja, 8, 2/3, 13-34.

Černigoj, M. (2000). Predstavitev in kritika teorije socialnih predstav. Psihološka obzorja, 9, 1, 23-38.

Kontaktni podatki