Marko Polič
doktor znanosti, zaslužni profesor za občo psihologijo
23. 01. 1946, Ljubljana

Biografija

Marko Polič je profesor za občo in okoljsko psihologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Diplomiral je na FF UL leta 1969 in doktoriral na isti univerzi leta 1979 z disertacijo ‘Simbolizem prostora in prostorskih oblik’. Od leta 1970 dalje je bil najprej asistent, nato docent in izredni profesor ter od leta 1992 dalje redni profesor. V letih 2007-2011 je bil predstojnik Oddelka za psihologijo. Je član programskega sveta univerzitetnega študija Varstvo okolja. Izsledke svojih raziskav je predstavil na več deset domačih in tujih kongresih. V tujini se je leta 1973 tri mesece usposabljal na Oddelku za metode in tehnike Univerze v Leidnu, leta 1982 pa na Oddelku za psihologijo Univerze v Surreyu. Napisal je več knjig ali poglavij v njih in nekaj sto člankov.

Delovne izkušnje

Z različnimi ustanovami sodeluje v izvajanju presoj vplivov na okolje (PVO), usposabljanjih za krizno upravljanje (ICZR, IAEA), obravnavi okoljskih in prometno-varnostnih vprašanj (SPV) itn.

Pedagoško delo

Kognitivna psihologija Okoljska psihologija Prometna psihologija Politična psihologija

Raziskovalno delo

Raziskovalno se ukvarja s psihološkimi vidiki nesreč, prometno varnostjo, odločanjem in okoljskimi vprašanji. Sodeloval je v več deset domačih (npr. Zaznava ogroženosti zaradi nesreč, Spoznavni zemljevid Slovenije, Prometna varnost otrok v šolah ob državnih cestah) in mednarodnih raziskavah (npr. ARROWS, SARTRE 2, 3 in 4, UPTUN, COWAM, CARL, IPPA itn.).

Članstva v strokovnih združenjih

Društvo psihologov Slovenije IAAP IAPS IAREP SRA-E

Izbrane publikacije

glej COBISS

Kontaktni podatki

Govorilne ure   po dogovoru
Kabinet   133a