Marko Kreft
doktor znanosti, redni profesor za fiziologijo živali

Kontaktni podatki

Kabinet   Biotehniška fakulteta, UL
Telefon   +386 1 320 33 16
e-pošta   marko.kreft@bf.uni-lj.si