Marjan Bilban
doktor znanosti, redni profesor

Kontaktni podatki

Kabinet   Zavod za varstvo pri delu
Telefon   +386 1 585 51 06
e-pošta   marjan.bilban@zvd.si