Maja Zupančič
doktorica znanosti, redna profesorica za razvojno psihologijo

Biografija

Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani (1990) in se podoktorsko izobraževala na univerzah v Münchenu in Loughboroughu. V naziv redne profesorice za razvojno psihologijo je bila izvoljena leta 2002. Bila je gostujoča profesorica na Univerzi na Reki in Mednarodnem univerzitetnem centru v Luganu. Med leti 1997 in 2000 je bila namestnica predstojnika Oddelka za psihologijo. Za svoje delo je prejela nagrado Roka Petroviča, nagrado Filozofske fakultete v Ljubljani ter priznanji na Univerzi Champaign in v Permu. Bila je nosilka več znanstvenih študij, postdoktorskega projekta, bilateralnih projektov, standardizacij psiholoških merskih pripomočkov, sodelavka v mednarodnih znanstvenih raziskavah, vodja mednarodnih simpozijev in mentorica dvem mladim raziskovalkam. Od leta 2004 je vodja nacionalnega raziskovalnega programa. Sodeluje z univerzami v Longwoodu in Gainesvillu (ZDA), na Dunaju, v Permu ter z Rusko akademijo RAMS v Novosibirsku.

Delovne izkušnje

Med leti 1983 in 1989 je bila zaposlena kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu pri Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, nato pa na Filozofski fakulteti (Oddelek za psihologijo) v Ljubljani, kjer predava razvojnopsihološke predmete na 1. in 2. bolonjski stopnji programa psihologija in doktorskem študiju psihologije.

Pedagoško delo

Na 1. bolonjski stopnji študija psihologije predava predmete Psihologija mladostništva in odraslosti, Razvojnopsihološka diagnostika, Razvoj individualnih razlik v otroštvu (izbirni predmet); na 2. bolonjski stopnji izvaja seminar iz Razvojnopsiholoških teorij. Na doktorskem študiju Oddelka za psihologijo - smer Razvojnopsihološke študije je izvajalka predmetov Študije vseživljenjskega razvoja, Doktorski seminar I in II ter Raziskovalna metodologija v psihologiji, specifični del za Razvojnopsihološke študije. Izvaja tudi predmet Child and Adolescent Individual Differences za študente na mednarodni izmenjavi.

Raziskovalno delo

V zadnjih desetih letih se pretežno ukvarja s preučevanjem razvoja osebnostnih potez in njihove vloge pri napovedovanju razvojnih izidov v različnih kulturnih kontekstih, s psihosocialnim razvojem na prehodu iz mladostništva v odraslost in v pozni odraslosti. Raziskovalno delo je med drugim predstavila tudi v okviru vabljenih predavanj na mednarodnih znanstvenih konferencah o temperamentu in osebnosti v Atenah (Georgia, ZDA) in Alpe-Jadran ter simpozijev, ki jih je organizirala na evropskih konferencah o razvojni psihologiji (La Laguna, Španija), osebnosti (Atene, Grčija), razvoju vedenja (Lusaka, Zambija), pa tudi vabljenega simpozija na Evropskem kongresu psihologije v Istanbulu (Turčija) in na Dunaju. Je vodja programske skupine Uporabna razvojna psihologija, sodeluje v mednarodnem projektu Prehod v odraslost ter je mentorica pri usposabljanju mlade raziskovalke. Kot znanstvena recenzentka je sodelovala pri mednarodnih revijah European Journal of Personality, Journal of Cross-Cultural Psychology, Journal of Early Adolescence, European Journal of Psychological Assessment, Kinesiology in Društvene znanosti. Skupaj z L. Marjanovič Umek je uredila prvo slovensko znanstveno monografijo vseživljenjskega razvoja Razvojna psihologija (2004, ponatis 2009), v kateri je tudi avtorica vrste poglavij.

Izbrane publikacije

V zadnjih petih letih:

Knyazev, G. G., Zupančič, M. in Slobodskaya, H. R. (2008). Child personality in Slovenia and Russia: Structure and mean level of traits in parent and self-ratings. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39, 317-334.

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2009). Math achievement in early adolescence: The role of parental involvement, teachers’ behavior, and students’ motivational beliefs about math. Journal of Early Adolescence, 29, 541-570.

Zupančič, M., Sočan, G. in Kavčič, T. (2009). Consistency in adult reports on child personality over the pre-school years. European Journal of Developmental Psychology, 6, 455-480.

Slobodskaya, H. R. in Zupančič, M. (2010). Development and validation of the inventory of child individual differences - short version in two Slavic countries. Studia Psychologica, 52(1), 23-39.

Žugelj, U., Zupančič, M., Komidar, L., Kenda, R., Marčun-Varda, N., Gregorič, A. (2010). Self-reported adherence behavior in adolescent hypertensive patients : the role of illness representations and personality. Journal of Pediatric Psychology, 35(9), 1049-1060.

Zupančič, M., Inglés Saura, C. J., Bajec, B. in Puklek Levpušček, M. (2011). Reliability and validity evidence of scores on the Slovene version of the Questionnaire about interpersonal difficulties for adolescents. Child Psychiatry and Human Development, 42(3), 349-366.

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2011). Factors of social adjustment to school: Child’s personality, family and pre-school. Early Child Development and Care, 181(4), 493-504.

Kavčič, T., Podlesek, A. in Zupančič, M. (2012). The role of early childhood personality in the developmental course of social adjustment. International Journal of Behavioral Development, 36(3), 215-225.

Smrtnik Vitulić, H. in Zupančič, M. (2012). Robust and specific personality traits as predictors of adolescents’ final grades and GPA at the end of compulsory schooling. European Journal of Psychology of Education, 1-19.

Zupančič, M., Komidar, L. in Puklek Levpušček, M. (2012). Individuation in relation to parents: a case with Slovene emerging adult students. Cognition, Brain, Behavior, 16(2), 265-292.

Zupančič, M. in Svetina, M. (2012). Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Komidar, L., Zupančič, M., Sočan, G., Puklek Levpušček, M. (2013). Development and construct validation of the Individuation test for emerging adults (ITEA). Journal of personality assessment, doi: 10.1080/00223891.2013.850703.

Puklek Levpušček, M., Zupančič, M. in Sočan, G. (2013). Predicting achievement in mathematics in adolescent students: the role of individual and social factors. Journal of Early Adolescence, 33(4), 523-551.

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2013). Neuroticism in early childhood: its measurement, development, and behavioral expressions. V: K. Parn (ur.), Psychology of neuroticism (str. 1-42). New York: Nova Science Publishers.

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2014). Student personality traits predicting individuation in relation to mothers and fathers. Journal of Adolescence, doi: 10.1016/j.adolescence.2013.12.005.

Kontaktni podatki

Kabinet   121
Telefon   +386 1 241 1156
e-pošta   maja.zupancic@ff.uni-lj.si