Kristina Egumenovska
doktorica znanosti, docentka za občo psihologijo

Biografija

Doktorski naziv s področja psihologije je pridobila na Univerzi v Ljubljani (2012) z raziskavo o avtobiografskih zgodbah in njihovega vpliva na povezanostjo med osebnostnimi potezami in zadovoljstvom z življenjem pri osebah srednjih let. V času enoletnega doktorskega izobraževanja kot Fulbright raziskovalka v ZDA (2010-11) se je pa osredotočila predvsem na analizo časovnih nizov in njihovo uporabnost za psihologijo kot znanost. Na oddelku se je zaposlila kot mlada raziskovalka (2008-2011), po končanem magisteriju na ISH-Ljubljana s tezo Human Creations: Politics and Self-reflective Subjectivity. V slednji je raziskovala Aristotelov koncept imaginacije ter sodobne teorije političnega (A.Badiou, J.Rancière) v luči današnjega (ne)razumevanja politike in atenskega polisa. Nekaj nedavnih znanstvenih dosežkov vključujejo sodelovanje pri razvijanju družbeno inteligentnih aplikacij za otroke z disleksijo, ter analiza EEG signalov pri posameznikih z zdravimi in s specifično poškodovanimi možgani. Specializantka gestalt psihoterapije in članica Slovenskega društva za Gestalt terapijo SLOGES.

Pedagoško delo

Učiteljica pri predmetu Socialna patologija (2018/19, 2019/20) in Zdravstvena psihologija (2015/16, 2019/20). Asistentka pri predmetih Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja (2013/14) in Konstrukcija socialnega sveta (2014/15), ter pri predmetu Svetovanje in psihoterapija (2014/15, 2015/16) na drugi stopnji študija psihologije.

Izbrane publikacije

Objavljene enote po sistemu COBISS

Kontaktni podatki

e-pošta   egumenovskak@ff.uni-lj.si