Klas Matija Brenk
doktor znanosti, redni profesor za psihološko metodologijo
23. avgust 1943, v Ljubljani

Biografija

Leta 1969 je diplomiral na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete. Magistrski študij iz industrijske psihologije je zaključil leta 1975, doktoriral pa leta 1978 s temo \"Komparativna veljavnost glavnih psihofizičnih metod\". V letu 1970 je bil habilitiran za asistenta in nastavljen na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete. Leta 1980 je bil habilitiran (1985 ponovno) za docenta pri predmetu psihometrija. Leta 1990 je bil izvoljen v naziv izredni profesor za psihološko metodologijo in leta 1995 v naziv redni profesor za psihološko metodologijo.

Pedagoško delo

V prvem letniku dodiplomskega študija psihologije predava predmet Statistika za psihologe v drugem letniku pa predmet Psihometrija I. V četrtem letniku je sonosilec seminarja Multivariatne metode za anlizo podatkov. Predava na podiplomskem študiju psihologije na Univerzi v Ljubljani (Metodologija psihološkega raziskovanja). Kot gostujoči učitelj sodeluje v predavanjih v podiplomskem študiju psihologije na Univerzi v Zagrebu na Hrvaškem. Je gostujoči redni profesor na dodiplomskem in magistrskem študiju na Univerzi J. Strosmajerja v Osijeku.

Raziskovalno delo

Glavna področja njegovega raziskovanja so psihofizika (preverjanje metričnih lastnosti klasičnih in novejših psihofizičnih metod, odnos med adekvatnim in neadekvatnim draženjem), psihološka metodologija (multivariatne statistične tehnike, aplikacija multivariatnih analiz v tržnih raziskavah, kavzalno modeliranje s pomočjo analize kovariančnih struktur), ter teorije merjenja in psihodiagnostične tehnike (metrične lastnosti psihodiagnostičnih sredstev). Trenutna raziskovalna dejavnost: sodeluje v raziskovalnih skupinah, ki delajo na projektih (i)Hitrost procesiranja informacij v možganih kot temelj hierarhične strukture inteligentnosti in (ii)Inteligentnost, mentalna hitrost in nekatere poteze osebnosti.

Izbrane publikacije

Brenk, K. in Bucik, V. (1994). Guessing of answers in objective tests, general mental ability and personaliyt traits according to 16-PF questionnaire. Review of Psychology, 1, 11-20. Bucik, V., Brenk, K. in Vodopivec, B. (1995). Emotions profile index: Stability and dimensionality of the structure. Psihološka obzorja, 4, 25-45. Bucik, V. in Brenk, K. (1997). Internal and external validation of the Bortner Type A Scale. Review of Psychology, 4, 25-39.

Kontaktni podatki