Katarina Babnik
doktorica znanosti, docentka

Kontaktni podatki

Kabinet   125a
Telefon   +386 1 241 1162
e-pošta   katarina.babnik@ff.uni-lj.si