Janez Bečaj
doktor znanosti, izredni profesor za socialno psihologijo
5. junij 1943 v Ljubljani

Biografija

1967 Diploma iz klinične psihologije na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani

1984 Magisterij na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani (Dvojna funkcija socialne interakcije).

1992 Doktorat iz socialne psihologije na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani (Dvojna funkcija socialne interakcije)

Delovne izkušnje

1969 Psiholog v Vzgojnem zavodu Gorenji Logatec.

1977 Učitelj na Osnovni šoli Ljubljana Polje.

1980 Psiholog na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani.

1984 Asistent na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (socialna psihologija).

1984 - 93 Predavatelj na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani za področje socialne psihologije in skupinskega dela.

1993 Docent za socialno psihologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

1998 Izredni profesor za socialno psihologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Pedagoško delo

Temelji socialne psihologije (socialna motivacija, osnovni procesi socialnega vplivanja - v okviru predmeta Socialna psihologija 1 v drugem letniku). Dinamika socialnih sistemov (skupinska dinamika v okviru izbirnega predmeta v četrtem letniku). Socialni konstrukcionizem (v okviru podiplomskega študija psihologije na Oddelku za psihologijo FF).

Raziskovalno delo

Teoretična socialna psihologija, socialna motivacija, skupinska dinamika, komunikacija, disocialnost, šolska kultura.

Članstva v strokovnih združenjih

Društvo psihologov Slovenije

European Association of Experimental Social Psychology

Izbrane publikacije

Bečaj, J. (1987). L.Bregant: Disocialnost pri otrocih in mladostnikih. Psihoterapija 15, Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.

Bečaj, J. (1993). Dvojna funkcija socialne interakcije. Anthropos, 25/1?2 (90 - 105) , 25/3-4 (138 - 153).

Bečaj, J. (1995). Skupinskodinamične zakonitosti vodenja. V: Marija Velikonja (ur..): Menedžment v izobraževanju. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.

Bečaj, J. (1997). Temelji socialnega vplivanja. Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Bečaj, J. (2000). Solomon Asch ? Muzafer in Carolyn Sherif: dve socialni psihologiji? Psihološka obzorja, 9/3, 7-24.

Bečaj, J. (2001). Šolska avtonomija kot proces. V: Hans Döbert, Gert Geissler: Šolska avtonomija v Evropi, Družina - Mohorjeva družba, Ljubljana, 67 - 89.

Kontaktni podatki