Gregor Žvelc
doktor znanosti, izredni profesor za klinično psihologijo, specialist klinične psihologije
19.6.1974

Biografija

Gregor Žvelc je rojen 19.6.1974 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 14.9.1998 diplomiral iz psihologije. Za diplomsko nalogo z naslovom ‚Proces separacije-individualizacije ter objektni odnosi pri osebah, ki so odvisne od drog’, je prejel Univerzitetno Prešernovo nagrado in nagrado Centra za psihodiagnostična sredstva.

2.9.2003 je s specialističnim izpitom zaključil specializacijo iz klinične psihologije in si pridobil naziv specialist klinične psihologije. Podiplomsko se je izobraževal tudi s področja psihoterapije. Leta 2002 je z izpitom v okviru European Association for Transactional Analysis zaključil petletni študij transakcijsko analitične psihoterapije in postal transakcijsko analitični psihoterapevt. Zaključil pa je tudi študij integrativne psihoterapije v okviru International Integrative Psychotherapy Association in European Association for Integrative Psychotherapy. Dodatno se je izobraževal s področja supervizije, kognitivno-vedenjske terapije, psihoanalitične terapije, EMDR-ja in izkustvene terapije (Greenbergov pristop). Usposabljal se je tudi iz terapije sprejemanja in predanosti (ACT) ter na čuječnost usmerjenih pristopov. Je supervizor in učitelj transakcijske analize (PTSTA) in integrativne psihoterapije.

Doktoriral je 13.2.2008 pod mentorstvom prof. dr. Petra Praperja in somentorstvom prof. dr. Valentina Bucika. Naslov doktorskega dela s področja klinične psihologije je ‘Razvoj integrativnega modela diadnih odnosov’.

Delovne izkušnje

Od leta 1998 do 2005 je bil zaposlen v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer so bile njegove glavne naloge klinično-psihološka diagnostika in psihoterapija. Med letoma 2003 in 2006 je bil kot asistent za klinično psihologijo zaposlen na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete (polovična obremenitev). Je soustanovitelj Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana, kjer od leta 2005 izvaja klinično psihološko svetovanje, psihoterapijo in organizira podiplomska usposabljanja s področja psihoterapije in psihološkega svetovanja. Od septembra 2014/2015 je polovično zaposlen na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, delno pa na Up FAMNIT, Oddelek za psihologijo v Kopru in na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana.

Pedagoško delo

Kot izredni profesor izvaja predavanja in seminarje pri predmetih: Uvod v svetovanje in psihoterapijo, Kliničnopsihološka diagnostika, Metode in tehnike psihoterapije in svetovanja.

Raziskovalno delo

Njegov raziskovalni interes je usmerjen na naslednja področja: Psihoterapija in svetovanje, integracija psihoterapije, navezanost v odraslosti, objektni odnosi, čuječnost, terapija sprejemanja in predanosti (ACT), kontekstualna vedenjska znanost, mentalizacija, integrativna psihoterapija, psihološka travma.

Članstva v strokovnih združenjih

  • Društvo psihologov Slovenije (vodja Sekcije za psihoterapijo in psihološko svetovanje)
  • Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (predsednik društva)
  • Society for Psychotherapy Research (predstavnik Slovenije)
  • Združenje psihoterapevtov Slovenije
  • Zbornica Kliničnih psihologov
  • Slovensko društvo za transakcijsko analizo (član strokovnega sveta)
  • International Integrative Psychotherapy Association (član strokovnega sveta)
  • European Association for Integrative Psychotherapy (predstavnik Slovenije)
  • International Transactional Analysis Association
  • Association for Behavioral Contextual Science (ACBS)

Izbrane publikacije

ŽVELC, Gregor. Razvojne teorije v psihoterapiji : integrativni model medosebnih odnosov, (Psihoterapevtske študije). Ljubljana: IPSA, 2011.

Modic, K. in Žvelc, G. (2015). Helpful Aspects of the Therapeutic Relationship in Integrative Psychotherapy. International Journal of Integrative Psychotherapy, Vol. 6.

ŽVELC, Gregor. Mindful processing in psychotherapy = facilitating natural healing process within attuned therapeutic relationship. International journal of integrative psychotherapy, 2012, vol. 3, no. 1, str. 1-17.

ŽVELC, Gregor, ČERNETIČ, Miha, KOŠAK, Melita. Mindfulness-based transactional analysis. Transactional analysis journal, ISSN 0362-1537, 2011, vol. 41, no. 3, str. 241-254.

ŽVELC, Gregor. Object and subject relations in adulthood : towards an integrative model of interpersonal relationships. Psychiatria Danubina, ISSN 0353-5053, 2010, vol. 22, no. 4, str. 498-508.

ŽVELC, Gregor. Between self and others : relational schemas as an integrating construct in psychotherapy. Transactional analysis journal, ISSN 0362-1537, 2009, vol. 39, iss. 1, str. 22-38.

Kontaktni podatki

Kabinet   131a
Telefon    +386 1 241 1170
e-pošta   gregor.zvelc@guest.arnes.si