Gaja Zager Kocjan
doktorica znanosti, docentka za občo psihologijo

Kontaktni podatki

Govorilne ure   po predhodnem dogovoru preko e-pošte
Kabinet   132
Telefon   +386 1 241 11 51
e-pošta   gaja.zagerkocjan@ff.uni-lj.si