Eva Boštjančič
doktorica znanosti, izredna profesorica za psihologijo dela in organizacij
1972, Ljubljana

Biografija

Po zaključenem šolanju na Srednji pedagoški šoli je nadaljevala študij na ljubljanski Filozofski fakulteti. Nalogo z naslovom Kakšen je dober jumbo plakat, je uspešno zagovarjala junija 1996, pod mentorstvom prof. dr. Janeka Muska.

Po letu prakse se je odločila za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji, ki jo je zaključila februarja 2002 z zagovorom magistrskega dela Osebnostne značilnosti uspešnih managerjev, pod mentorstvom prof. dr. Edvarda Konrada. Leta 2008 je postala doktorica znanosti z dizertacijo Vpliv vedenja in motivov vodje na pripadonst, delovno učinkovitost, motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih.

Delovne izkušnje

Leta 1996 je sprejela delovno mesto svetovalke v svetovalnem podjetju iz Ljubljane, ki se je ukvarjalo s svetovanjem na področju managementa kadrovskih virov ter direktnim iskanjem in selekcijo kadrov. Njene delovne naloge so bile dveh vrst. Delala je na številnih svetovalnih projektih s področja kadrovskega managementa ter samostojno vodila številna iskanja in selekcije vodstvenih in vodilnih kadrov.

Nato je opravljala naloge svetovalke in pokrivala področje kadrovskega svetovanja v lastnem podjetju: direktno iskanje in selekcija vodilnih in visoko strokovnih kadrov, analize delovnega zadovoljstva, psihološko svetovanje managerjem, merjenje organizacijske klime in kulture, uvajanje letnih razgovorov, učinkovito vodenje kadrovske funkcije v podjetju, pomoč pri konfliktnih/kriznih situacijah in svetuje na področju razvoja kadrov.

Leta 2004 je začela sodelovati s Katedro za psihologijo dela, na ljubljanskem Oddelku za psihologijo. Najprej kot asistentka, od jeseni 2011 kot docentka in nosilka predmetov: Psihologija dela, Kadrovska psihologija, Organizacijska psihologija, Psihološka diagnostika in ukrepi v delovnem okolju.

Pedagoško delo

Leta 2003 je pridobila naziv asistentke za psihologijo dela na ljubljanski Filozofski fakulteti in od februarja 2004 dalje vodila vaje iz tega predmeta. Leta 2007 in 2010 je bila ponovno izvoljena za to funkcijo. Jeseni 2011 je bila izvoljena v naziv docentke, junija 2016 pa v naziv izredne profesorice za psihologijo dela in organizacij. Je nosilka predmetov:

  • Kadrovska psihologija

  • Organizacijska psihologija

  • Psihološka diagnostika in ukrepi v delovnem okolju

Raziskovalno delo

2010-2012 IZBOLJŠEVANJE DELOVNEGA OKOLJA Z INOVATIVNIMI REŠITVAMI (INODEL)

2013-2014 Zavzetost zaposlenih

2015-2016 Kulturna inteligentnost

2016-2018 Medsebojno zaupanje v poslovnih odnosih med Slovenijo in Rusijo

2018 Starejši zaposleni - izzivi in priložnosti na trgu dela

Članstva v strokovnih združenjih

Društvo psihologov Slovenije (DPS)

Slovenska kadrovska zveza (SKZ)

Izbrane publikacije

BOŠTJANČIČ, E. in KORAČIN, N.. Returning to work after suffering from burnout syndrome : perceived changes in personality, views, values, and behaviors connected with work. Psihologija, 2014, 47(1), 131-147.

BOŠTJANČIČ, E. Personality, Job Satisfaction and Performance of Slovene Managers – How Big is the Role of Emotional Intelligence in it?. Studia Psychologica, 2010, št. 52(3).

BOŠTJANČIČ, E. Working Women’s Roles in Slovenia: Conflict or Enrichment?. Psihologija, 43(3), 2010.

BOŠTJANČIČ, E. Various views on the organizational values of Slovenian managers and enterpreneurs. Psihol. obz. (Ljubl.), 2009, 18(1), 89-102.

Kontaktni podatki

Govorilne ure   zimski semester: četrtek, 10:30 - 12:00; letni semester: četrtek, 10:00 - 11:30;
Kabinet   125 A
Telefon   01 241 11 62
e-pošta   eva.bostjancic@ff.uni-lj.si
Spletna stran   http://www.psihologijadela.com