Eva Boštjančič
doktorica znanosti, izredna profesorica za psihologijo dela in organizacij
1972, Ljubljana

Biografija

Po zaključenem šolanju na Srednji pedagoški šoli je nadaljevala študij na ljubljanski Filozofski fakulteti. Nalogo z naslovom Kakšen je dober jumbo plakat, je uspešno zagovarjala junija 1996, pod mentorstvom prof. dr. Janeka Muska.

Po letu prakse se je odločila za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji, ki jo je zaključila februarja 2002 z zagovorom magistrskega dela Osebnostne značilnosti uspešnih managerjev, pod mentorstvom prof. dr. Edvarda Konrada. Leta 2008 je postala doktorica znanosti z dizertacijo Vpliv vedenja in motivov vodje na pripadonst, delovno učinkovitost, motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih.

Delovne izkušnje

Leta 1996 je sprejela delovno mesto svetovalke v svetovalnem podjetju iz Ljubljane, ki se je ukvarjalo s svetovanjem na področju managementa kadrovskih virov ter direktnim iskanjem in selekcijo kadrov. Njene delovne naloge so bile dveh vrst. Delala je na številnih svetovalnih projektih s področja kadrovskega managementa ter samostojno vodila številna iskanja in selekcije vodstvenih in vodilnih kadrov.

Nato je opravljala naloge svetovalke in pokrivala področje kadrovskega svetovanja v lastnem podjetju: direktno iskanje in selekcija vodilnih in visoko strokovnih kadrov, analize delovnega zadovoljstva, psihološko svetovanje managerjem, merjenje organizacijske klime in kulture, uvajanje letnih razgovorov, učinkovito vodenje kadrovske funkcije v podjetju, pomoč pri konfliktnih/kriznih situacijah in svetuje na področju razvoja kadrov.

Leta 2004 je začela sodelovati s Katedro za psihologijo dela, na ljubljanskem Oddelku za psihologijo. Najprej kot asistentka, od 2011 kot docentka ter od leta 2016 izredna profesorica in nosilka treh predmetov.

Pedagoško delo

Leta 2003 je pridobila naziv asistentke za psihologijo dela na ljubljanski Filozofski fakulteti in od februarja 2004 dalje vodila vaje iz tega predmeta. Leta 2007 in 2010 je bila ponovno izvoljena za to funkcijo. Jeseni 2011 je bila izvoljena v naziv docentke, junija 2016 pa v naziv izredne profesorice za psihologijo dela in organizacij. Je nosilka predmetov:

  • Kadrovska psihologija

  • Organizacijska psihologija

  • Karierni razvoj zaposlenih

Raziskovalno delo

2010-2012 IZBOLJŠEVANJE DELOVNEGA OKOLJA Z INOVATIVNIMI REŠITVAMI (INODEL)

2013-2014 Zavzetost zaposlenih

2015-2016 Kulturna inteligentnost

2016-2018 Medsebojno zaupanje v poslovnih odnosih med Slovenijo in Rusijo

2018 Starejši zaposleni - izzivi in priložnosti na trgu dela

Članstva v strokovnih združenjih

Društvo psihologov Slovenije (DPS)

Slovenska kadrovska zveza (SKZ)

Izbrane publikacije

BOŠTJANČIČ, Eva, JOHNSON, Boyd, BELAK, Urša. Cross-cultural adaptation of research tools : a study on the cultural intelligence scale adaptation in Slovenian. Europe’s Journal of Psychology. 2018, vol. 14, no. 2, str. 386-403

BOŠTJANČIČ, Eva, SLANA, Zala. The role of talent management comparing medium-sized and large companies : major challenges in attracting and retaining talented employees. Frontiers in psychology. 2018, vol. 9, art. 1750, str. 1-10

BOŠTJANČIČ, Eva, ANTOLOVIĆ, Sandra, ERČULJ, Vanja. Corporate volunteering : relationship to job resources and work engagement. Frontiers in psychology. 4. Oct. 2018, vol. 9, str. 1-10

RELOG, Neža, ISMAGILOVA, Fajruza Salihdžanovna, BOŠTJANČIČ, Eva. Which employees are most motivated to share knowledge : the role of age-based differentiation in knowledge-sharing motivation. Changing societies & personalities. 2019, vol. 3, no. 1, str. 52-67

BOŠTJANČIČ, E. in KORAČIN, N.. Returning to work after suffering from burnout syndrome : perceived changes in personality, views, values, and behaviors connected with work. Psihologija, 2014, 47(1), 131-147.

BOŠTJANČIČ, E. Personality, Job Satisfaction and Performance of Slovene Managers – How Big is the Role of Emotional Intelligence in it?. Studia Psychologica, 2010, št. 52(3).

Kontaktni podatki

Kabinet   125 A
Telefon   01 241 11 62
e-pošta   eva.bostjancic@ff.uni-lj.si
Spletna stran   http://www.psihologijadela.com