Edvard Konrad
doktor znanosti, redni profesor za psihologijo dela

Biografija

Rojen 16.7.1937 v Pančevu. Diplomiral je leta 1964 iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani . Deset mesecev se je izpopolnjeval na psihološkem inštitutu Akademije pedagoških znanosti v Moskvi. Magisterij iz industrijske psihologije je opravil 1973, doktorat iz psiholoških znanosti s temo Ocenjevanje ogroženosti dela in stališča do varnosti pa 1975.

Delovne izkušnje

Na Oddelku za psihologijo se je zaposlil 1964 kot asistent za industrijsko psihologijo, sedaj dela kot redni profesor za psihologijo dela. Predstojnik Oddelka za psihologijo je bil od 1982 do 1984.

Pedagoško delo

Predava psihologijo dela in organizacije za študente četrtega letnika. Mentor na podiplomskem študiju Psihologija dela in organizacije.

Raziskovalno delo

Motivacija pri delu, organizacijska kultura in psihološka klima v organizaciji, vodenje, delovne kariere. Sodeluje z delovnimi organizacijami v zvezi z organizacijskim razvojem in pri izobraževanju vodstvenega kadra

Izbrane publikacije

Ošanin, D. A, Šebek, L. in Konrad E. (1968) O prirode obraza etalona v procesah opoznania variativnih objektov. Voprosy psihologii, No. 5, 42-49.

Konrad, E. (1982). Asimetričnost pri zaznavanju posledic dela. V J. Obradović (Ur.): Psihologija i sociologija organizacije (pp. 289-296). Zagreb: Školska knjiga.

Konrad, E. in Sušanj, Z. (1996). Influences of industry on organizational culture and climate. Review of Pychology, Vol.3, 1-2, 3-10.

Kontaktni podatki