Boštjan Bajec
doktor znanosti, docent za psihologijo dela in organizacije

Biografija

Leta 2000 je diplomiral na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z delom Preverjanje naključnosti spreminjanja reakcijskih časov pri nalogah kategoriziranja dražljajev v času. Leta 2001 je bil habilitiran v naziv asistenta za psihološko metodologijo in se na Oddelku za psihologijo zaposlil kot asistent. Leta 2003 ja magistriral na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z delom Dinamika spreminjanja reakcijskih časov pri nalogah kategorizacije dražljajev v času. Leta 2004 je bil habilitiran v naziv asistenta za psihologijo. Leta 2007 je bil ponovno habilitiran v naziv asistenta za psihologijo. Leta 2009 je doktoriral na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z delom Fiziološki korelati nihanja reakcijskih časov v teku časa. Leta 2010 je bil habilitiran v naziv asistenta za psihologijo dela in organizacije.

Pedagoško delo

V študijskih letih 2000/01 do 2002/03 je bil izvajalec vaj pri predmetih Informatika in računalništvo v psihologiji (1. letnik) Statistika za psihologe (1. letnik) in Psihometrija 2 (3. letnik). V študijskem letu 2003/04 je izvajal vaje pri predmetih Motivacija in emocije (1. letnik) ter Psihologija osebnosti (2. letnik). V študijskem letu 2004/05 izvaja vaje pri predmetih Statistika za psihologe (1. letnik) in Psihometrija 1 (2. letnik). Od študijskega leta 2004/05 do 2007/2008 je izvajal vaje pri predmetih Zaznavni procesi in Višji spoznavni procesi (oboje 1. letnik). Od študijskega leta 2007/08 do 2008/09 izvaja vaje pri predmetih Ekologija za psihologe (1. letnik) in Psihologija dela in organizacije 1 (3. letnik). V študijskem letu 2008/09 je izvajal vaje pri predmetu Psihologija za učitelje. Od študijskega leta 2009/10 izvaja vaje pri predmetu Psihologija dela in organizacije 1 (3. letnik).

Raziskovalno delo

Glavna področja njegovega raziskovanja so: - analize časovnih vrst, - teorija dinamičnih sistemov, - evalvacija programov, - časovno gledišče, - izraba časa, - zadovoljstvo pri delu, - usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

Udeležen je bil pri izvedbi evalvacijske študije na področju vzgoje in izobraževanja Vrednotenje nekaterih vidikov kakovosti opisnega in številčnega preverjanja in ocenjevanja znanja (2001-2003) ter Vpliv Bralne značke na razvoj bralnih zmožnosti (2002-2004). Sodeloval je v projektih Vloga osebnosti in samopodobe v pozitivni psihologiji (2004-2007) in Razvoj preizkusov procesiranja govornih dražljajev: kognitivnopsihološki in avdiološki vidiki (2004-2007).

Članstva v strokovnih združenjih

  • Društvo študentov psihologije Slovenije (DŠPS),
  • Društvo psihologov Slovenije (DPS),
  • Society for Chaos Theory in Psychology and Life Sciences (SCTPLS).

Izbrane publikacije

Bajec, B., Celestina, M., Gregorač, A., Kofol, S., Miklavž, S., Stanič, D. in Zakrajšek, K.K. (2000). Evalvacija študija psihologije v izvedbi Delovne skupine za evalvacijo pri Društvu študentov psihologije Slovenije. Vestnik, 4-5 (31), 15-18.

Bajec, B. in Zakrajšek, K.K. (2001). Some examples of using reaction-times experiments in cognitive neuroscience pyramid approach. V D. Vodušek in G. Repovš, Cognitive neuroscience. Information Society 2001, multiconference proceedings. Ljubljana: IJS.

Bajec, B. (2002). Analize časovnih vrst. Panika, 7 (2), 80-83.

Cankar, G. in Bajec, B. (2003). Velikost učinka kot dopolnilo testiranju statistične pomembnosti razlik. Psihološka obzorja, 12 (2), 97-112.

Kontaktni podatki

Kabinet   125b
Telefon    +386 1 241 1164
e-pošta   bostjan.bajec@ff.uni-lj.si