Andreja Avsec
doktorica znanosti, izredna profesorica za občo psihologijo

Biografija

Diplomirala iz psihologije na Univerzi v Ljubljani (1994), leta 1997 magistrirala z nalogo Kognitivno-psihološko pojmovanje temeljnih osebnostnih arhetipov po C.G. Jungu, leta 2000 doktorirala z nalogo Področja samopodobe in njihova povezanost z realno in idealno spolno shemo.

Delovne izkušnje

Med leti 1994 in 1997 delala v šolski svetovalni službi v Tehniškem šolskem centru Kranj. Leta 1997 se redno zaposlila na Oddelku za psihologijo, prvi dve leti kot mlada raziskovalka, nato kot asistentka za občo psihologijo.

Pedagoško delo

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta - Psihologija osebnosti - predavanja in vaje - Motivacija in emocije - vaje - Diferencialna psihologija - predavanja in seminar - Pozitivna psihologija -

Raziskovalno delo

  • psihologija osebnosti (velikih pet, samopodoba)
  • psihologija spola (razlike med spoloma, maskulinost in femininost kot osebnostne lastnosti)
  • pozitivna psihologija (subjektivno in psihično blagostanje, zanos)
  • emocionalna inteligentnost

Sodelovala v projektih: Socialne, politične, ekonomske in vrednostne usmeritve Slovencev, Temeljni vidiki emocionalno-kognitivnih sposobnosti: kritični pristop k obravnavi konstrukta emocionalne inteligentnosti. Trenutno sodeluje v projektu Vloga osebnosti in samopodobe v pozitivni psihologiji in v raziskovalni skupini s temo Osebnost in kognicija kot determinante odločanja.

Članstva v strokovnih združenjih

European Association of Personality Psychology European Network for Positive Psychology

Izbrane publikacije

AVSEC, Andreja, NOVAK, Maja, BAJEC, Boštjan. Differential relationship of coping styles with well-being and ill-being of professional firemen. Psihologija (Beogr.), 2012, vol. 45, br. 1, str. 59-70. AVSEC, Andreja, KAVČIČ, Tina. Importance of the alternative five and trait emotional intelligence for agentic and communal domains of satisfaction. Psihol. teme, 2011, vol. 20, br. 3, str. 461-475 AVSEC, Andreja, MUSEK, Janek. Self-discrepancies in agentic and communal personality traits as predictirs of well-being. Stud. psychol., 2010, vol. 52, no. 2, str. 117-131. AVSEC, Andreja, MASNEC, Polona, KOMIDAR, Luka. Personality traits and emotional intelligence as predictors of teachers’ psychological well-being. Psihol. obz. (Ljubl.), 2009, letn. 18, št. 3, str. 73-86 Avsec, A. in Bajec, B. (2006). Validation of the Slovene version of the Self-Consciousness Scale, Psihološka obzorja, 15 (1), 9-24. Avsec, A. (2006). Gender differences in the structure of self-concept: Are the self-conceptions about physical attractiveness really more important for women’s self-esteem? Studia Psychologica, 48 (1), 31-44.

Kontaktni podatki

Kabinet   132
Telefon   +386 1 241 1151
e-pošta   andreja.avsec@psiha.net