Ana Ožura
doktorica znanosti, docentka za klinično psihologijo, specialistka klinične psihologije
25.12.1981, v Ljubljani

Biografija

Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je diplomirala leta 2005 in leta 2012 pridobila doktorat znanosti s področja medicinskih ved na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 2012 je zaključila specializacijo iz klinične psihologije po programu specializacije iz klinične psihologije (Uradni list RS, št. 37/04).
Na področju psihoterapevtskega izobraževanja je zaključila Praktikum 1 (2007) in Praktikum 2 (2009) iz kognitivno vedenjske terapije in je od leta 2011 dalje je vključena v supervizijsko stopnjo izobraževanja iz kognitivno vedenjske terapije. Opravila je podiplomske tečaje iz Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja (2007, 2009). Leta 2007 se je izobraževala na Nevrološki kliniki v Univerzitetni bolnici Basel pri prof. Ludwigu Kapposu.
Je recenzentka prispevkov pri reviji International Journal of Rehabilitation Research.

Delovne izkušnje

Od leta 2005 je zaposlena na Nevrološki kliniki v Ljubljani, kjer opravlja nevropsihološko diagnostiko in rehabilitacijo ter sodeluje v centru za multiplo sklerozo. Leta 2009 je bila habilitirana v naziv asistentke za klinično psihologijo in od leta 2010 pogodbeno sodeluje z Oddelkom za psihologijo. Leta 2013 je bila habilitirana v naziv docentke za klinično psihologijo. V imenu Ministrstva za zdravje je zagotavljala psihološko pomoč ob množični nesreči na HE Blanca in se udeležila vaje v Karavankah za preverjanje delovanja modela nudenja psihološke pomoči rešenim osebam ob naravnih in drugih nesrečah.

Pedagoško delo

Izvaja vaje Uvod v klinično psihologijo in Klinična psihologija I na Oddelku za psihologijo.

Raziskovalno delo

Glavna področja njenega raziskovanja so:

• klinična nevropsihologija
• kognitivne, čustvene in osebnostne spremembe pri bolnikih z multiplo sklerozo
• Rorschachov preizkus
• psihonevroimunologija

Članstva v strokovnih združenjih

Je članica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije (www.klinicna-psihologija.si).

Izbrane publikacije

Ožura, A., & Šega, S. (2013). Profile of depression, experienced distress and capacity for coping with stress in multiple sclerosis patients : a different perspective. Clinical Neurology and Neurosurgery, 115, suppl. 1, S6-S11.

Ožura, A., Kovač, L., & Šega, S. (2013). Adherence to disease-modifying therapies and attitudes regarding disease in patients with multiple sclerosis. Clinical Neurology and Neurosurgery, 115, suppl. 1, S12-S16.

Ožura, A., Ihan, A. in Musek, J. (2012). Can the big five factors of personality predict lymphocyte counts? Psychiatria Danubina, 24, 1, 66-72.

Ožura, A., Erdberg, P. in Šega, S. (2010). Personality characteristics of multiple sclerosis patients : a Rorschach investigation. Clinical Neurology and Neurosurgery, 112 (7), 629-632.

Ožura, A. in Ihan, A. (2010). Avoidance coping and lymphocyte count. Acta Clinica Croatica, 49 (2), 139-144.

Velikonja, O., Čurić, K., Ožura, A. in Šega, S. (2010). Influence of sports climbing and yoga on spasticity, cognitive function, mood and fatigue in patients with multiple sclerosis. Clinical Neurology and Neurosurgery, 112 (7), 597-601.

Ožura, A., Horvat Ledinek, A., Starovasnik, B., Sever, A. in Vodušek, D. B. (2009). Alexia without agraphia in tumefactive multiple sclerosis : a case report. Zdravniški Vestnik, 78 (1), 9-12.

Kontaktni podatki