Tekoče raziskave na oddelku

Raziskovalni program P5―0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

Predstavitev programa

Ponujene raziskovalne teme za magistrske naloge

Samoregulacija emocij in kognitivni nadzor
Cilj: preučiti, kakšen je pomen obvladovanja čustev pri reševanju nekega miselnega problema oz. pri kognitivnem nadzoru. Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Emocionalni temelji kognitivnega nadzora
Cilj: identificirati temeljna čustva, ki tvorijo podlago za (ne)uspešen kognitivni nadzor Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Nadgradnja in validacija pripomočka za celostno merjenje kognitivnega nadzora
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Razvoj pripomočka za merjenje ustvarjalnosti
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek, red. prof. dr. Valentin Bucik

Ustvarjalnost in fleksibilnost mišljenja
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Avsec

Učinki treninga zmožnosti klasifikacije pri starostnikih
Kontaktna oseba: red. prof. dr. Valentin Bucik

Preverjanje učinkovitosti različnih vrst kognitivnih treningov
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Povezanost kognitivnega nadzora z velikimi petimi dimenzijami osebnosti
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Avsec