Tekoče raziskave na oddelku

Raziskovalni program P5―0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije

Predstavitev programa

Ponujene raziskovalne teme za magistrske naloge

Samoregulacija emocij in kognitivni nadzor
Cilj: preučiti, kakšen je pomen obvladovanja čustev pri reševanju nekega miselnega problema oz. pri kognitivnem nadzoru.
Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Emocionalni temelji kognitivnega nadzora
Cilj: identificirati temeljna čustva, ki tvorijo podlago za (ne)uspešen kognitivni nadzor
Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Vpliv žvečenja na dosežke na kognitivnih testih
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Razvoj in validacija računalniških nalog za merjenje različnih kognitivnih funkcij
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Dejavniki dosežkov v igrificiranih testih za merjenje posameznih izvršilnih funkcij (študent izbere eno):
- posodabljanja informacij
- inhibicije
- preklapljanja
- načrtovanja
Cilj: preučiti, kako so z dosežki udeležencev in merskimi značilnostmi kognitivnih testov povezane različne spremenljivke, npr. osebnostne dimenzije in druge osebne značilnosti (vestnost, nevroticizem, predhodne izkušnje s podobnimi nalogami ali igranjem videoiger), značilnosti nalog (enojne vs. dvojne naloge; naloge z omejenim časovnim obsegom vs. naloge brez časovne omejitve), drugih situacijskih dejavnikov (npr. testne situacije, navodil, povratne informacije).
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek ali doc. dr. Luka Komidar

Preučevanje spreminjanja strategij reševanja izbranega kognitivnega testa (npr. n-nazaj) ob večkratni izpostavljenosti testni situaciji
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Razvoj pripomočka za merjenje ustvarjalnosti
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek ali red. prof. dr. Valentin Bucik

Razvoj multifaktorske baterije testov za merjenje inteligentnosti pri otrocih in mladostnikih
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Ustvarjalnost in fleksibilnost mišljenja
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Avsec

Preverjanje učinkovitosti različnih vrst kognitivnih treningov
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek ali doc. dr. Luka Komidar

Povezanost kognitivnega nadzora z velikimi petimi dimenzijami osebnosti
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Avsec

Laboratorij za kognitivno nevroznanost

Predstavitev laboratorija

Ponujene raziskovalne teme za magistrske naloge

Vpliv stola za spontano motorično aktivnost na kognitivno učinkovitost otrok z ADHD
Kontaktna oseba prof. dr. Grega Repovš

Razvoj in validacija spletne baterije kognitivnih testov in nalog kognitivnega treninga
Kontaktna oseba prof. dr. Grega Repovš

Vpliv semantične bogatosti na hitrost prepoznavanja besed pri zdravih posameznikih in bolnikih z demenco
Kontaktna oseba prof. dr. Grega Repovš in asist. Mark Floyd Bračič