Tekoče raziskave na oddelku

Raziskovalni program P5―0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

Predstavitev programa

Ponujene raziskovalne teme za magistrske naloge

Samoregulacija emocij in kognitivni nadzor Cilj: preučiti, kakšen je pomen obvladovanja čustev pri reševanju nekega miselnega problema oz. pri kognitivnem nadzoru. Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Emocionalni temelji kognitivnega nadzora Cilj: identificirati temeljna čustva, ki tvorijo podlago za (ne)uspešen kognitivni nadzor Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Nadgradnja in validacija pripomočka za celostno merjenje kognitivnega nadzora Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Razvoj pripomočka za merjenje ustvarjalnosti Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek, red. prof. dr. Valentin Bucik

Ustvarjalnost in fleksibilnost mišljenja Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Avsec

Učinki treninga zmožnosti klasifikacije pri starostnikih Kontaktna oseba: red. prof. dr. Valentin Bucik

Povezanost kognitivnega nadzora z velikimi petimi dimenzijami osebnosti Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Avsec


Raziskava o glasbenem pričakovanju

Vabim vas k sodelovanju v raziskavi o glasbenem pričakovanju. Raziskavo vodi Špela Medvešek, študentka kognitivne znanosti. Raziskavo o glasbenem pričakovanju lahko najdete na povezavi http://expect.musiclab.si/. Reševanje vam bo vzelo približno pol ure. K sodelovanju ste vabljeni vsi, ne glede na glasbeno znanje!

Za dodatna vprašanja smo na voljo na naslovu, navedenem na omenjeni spletni strani, po koncu reševanja pa lahko v obrazcu oddate komentar in e-poštni naslov za obveščanje o nadaljnjih raziskavah.

Najlepša hvala vsem, ki si boste vzeli čas.

izr. prof. dr. Anja Podlesek