Projekt SUPER PSIHOLOG

FFUL in znotraj nje Oddelek za psihologijo je bil nosilec projekta

SUPERvizirana praksa PSIHOLOGov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse

Psihološka dejavnost je usmerjena v krepitev duševnega zdravja. Enoletna supervizija na začetku kariere psihologa je ključna za kakovost psiholoških storitev, žal pa še ne poteka na vseh področjih, niti za to ni dovolj usposobljenih mentorjev. Cilj projekta je bil v sodelovanju z Norveškim psihološkim združenjem razviti celosten program usposabljanja mentorjev supervizirane prakse psihologov in preizkusiti model supervizirane prakse ter supervizije mentoriranja.

Na usposabljanju so se mentorji učili, katere kompetence mentoriranca razvijati ter kako vzpostaviti kvalitetno mentorsko okolje, nadgradili pa so tudi svojo usposobljenost na področju skrbi zase in krepitve duševnega zdravja mentoriranca in uporabnikov psiholoških storitev. Pridobljena znanja so preizkušali z vodenjem supervizirane prakse treh mentorirancev.

V projekt smo vključili 25 mentorjev, 6 supervizork mentorjev, 75 psihologov začetnikov in 50 drugih psihologov, skupno 155 strokovnjakov.

Financiranje: Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
Programsko področje: Pobude za javno zdravje (podpodročje Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja)
Trajanje: 5. 2. 2015 – 31. 10. 2016
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (vodja projekta: prof. dr. Anja Podlesek)
Partnerji: Društvo psihologov Slovenije (odgovorna oseba: prof. dr. Vlasta Zabukovec), Norveško psihološko združenje – Norsk Psykologforening (odgovorna oseba: Per A. Straumsheim), Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (odgovorna oseba: dr. Vita Poštuvan), Inštitut za psihološko svetovalne razvojne projekte – ISA institut (odgovorna oseba: mag. Mateja Štirn)

Več o projektu: http://www.superpsiholog.si/

SUPER PSIHOLOG