Raziskovalna oprema

Opis, postopek za dostop in cena uporabe raziskovalne opreme (EyeLink 1000 Eyetracker)

Na Oddelku za psihologijo smo leta 2009 preko razpisa ARRS za nakup raziskovalne opreme kupili opremo za sledenje očesnim premikom (EyeLink 1000 Desktop Mount eyetracker), ki je na voljo za raziskovalno delo.

Opis raziskovalne opreme

Podrobne informacije o sledilcu očesnih premikov EyeLink 1000 so dostopne na spletni strani proizvajalca.

Lokacija raziskovalne opreme

Sledilec očesnih premikov se nahaja v laboratoriju Oddelka za psihologijo (soba 029).

Kontaktne osebe

Skrbnika opreme sta:

Postopek za dostop do raziskovalne opreme

Postopek za uporabo EyeLink 1000 sledilca očesnih premikov lahko strnemo v sledečih točkah:

 1. Pošljite poizvedbo enemu od skrbnikov raziskovalne opreme in pri tem priložite:

  • vaše osnovne podatke (ime, priimek, zaposlitev, raziskovalno delo);
  • kratek opis raziskovalnega problema, za katerega bi potrebovali opremo za sledenje očesnim premikom;
  • približno količino časa ter okvirne termine za uporabo raziskovalne opreme.
 2. Od skrbnika boste v najkrajšem možnem času dobili odgovor o:

  • zasedenosti opreme oz. če so predlagani termini prosti in če ne, kateri termini še niso zasedeni;
  • primernosti vašega raziskovalnega/pedagoškega dela za delo s sledilcem očesnih premikov.
 3. Po določitvi terminov za uporabo opreme lahko glede na vaše predhodne izkušnje in naravo dela s skrbnikom izberete ustrezno stopnjo strokovne pomoči.

Cena uporabe raziskovalne opreme

Cena je sestavljena iz stroškov amortizacije in strokovne pomoči pri uporabi opreme:

 • Cena s strokovno pomočjo: 57,45 € (na uro)