Raziskava - Počutje med epidemijo in majhni koraki za njegovo izboljšanje

V raziskavi planiramo spremljanje subjektivnega blagostanja udeležencev preko več časovnih točk. Hkrati želimo preveriti učinkovitost pozitivno psihološke intervencije, za katero predhodne študije (Dickens, 2017) kažejo, da pomembno vpliva na zvišanje subjektivnega blagostanja, vendar njena učinkovitost v pogojih povišane prisotnosti stresa še ni bila raziskana.

Gre za kvazieksperimentalno študijo, v kateri so zainteresirani udeleženci v predtestni fazi izpolnili vprašalnike za stres, subjektivno blagostanje, rezilientnost, osebnost in nekatere spremenljivke v zvezi s COVID-19. V nadaljevanju udeleženci sami izberejo, ali bodo izvajali intervencijo ali ne. Za prvo časovno točko se zbirajo podatki udeležencev od 14.- do 17. 3. na spletni strani www.1ka.si/covid-psi. Druga časovna točka merjenja bo od 22. do 24. 3. V nadaljevanju predvidevamo spremljanje subjektivnega blagostanja naslednja dva meseca, na 7 do 14 dni.