Raziskovalni program Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

Predstavitev raziskovalnega programa

P5―0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

Ponujene raziskovalne teme za magistrske naloge

 1. Samoregulacija emocij in kognitivni nadzor
  Cilj: preučiti, kakšen je pomen obvladovanja čustev pri reševanju nekega miselnega problema oz. pri kognitivnem nadzoru.
  Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

 2. Emocionalni temelji kognitivnega nadzora
  Cilj: identificirati temeljna čustva, ki tvorijo podlago za (ne)uspešen kognitivni nadzor
  Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

 3. Nadgradnja in validacija pripomočka za celostno merjenje kognitivnega nadzora
  Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

 4. Razvoj pripomočka za merjenje ustvarjalnosti
  Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek, red. prof. dr. Valentin Bucik

 5. Ustvarjalnost in fleksibilnost mišljenja
  Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Avsec

 6. Učinki treninga zmožnosti klasifikacije pri starostnikih
  Kontaktna oseba: red. prof. dr. Valentin Bucik

 7. Povezanost kognitivnega nadzora z velikimi petimi dimenzijami osebnosti
  Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Avsec