Raziskovalno delo

Na Oddelku za psihologijo delujta dve programski skupini, zaposleni pa sodelujejo v več raziskovalnih projektov z vseh področij psihologije.

Programski skupini

P5―0062 Uporabna razvojna psihologija

P5―0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

Tekoči raziskovalni projekti

J7-5553 Multimodalno preučevanje delovnega spomina, dr. G. Repovš, 01.08.13-31.07.16

J7-6829 Mehanizmi integracije možganske aktivnosti za učinkovit nadzor kognicije, dr. G. Repovš, 01.07.14-30.06.17

J2-5495 Merjenje psihofizioloških parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja, dr. J. Drnovšek (Anja Podlesek), 01.08.13-31.07.16

J7-5569 Medsebojna povezanost usvajanja dvojine in usvajanja števil kot pokazatelj (ne)povezanosti jezika in mišljenja, dr. F. Marušič (Ljubica Marjanovič Umek), 01.08.13-31.07.16

J5-6814 Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov, dr. S. Aleksij Glažar (Anja Podlesek), 01.07.14-30.06.17

FP7-605140 PLATENSO - Building a platform for enchanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastrn Europe, dr. M. Polič, 01.09.13-31.08.16

Raziskovalna oprema

Na Oddelku za psihologijo imamo opremo za sledenje očesnim premikom:

Testoteka

Oddelek za psihologijo vodi tudi Psihometrično zbirko - Testoteko. Testoteka je dostopna v preprostoru kabineta 129 ob ponedeljkih in petkih od 13:00 do 15:00, ob sredah pa od 8:00 do 11:00, kot tudi ob drugih terminih po vnaprejšnjem dogovoru.