Člani Oddelka za psihologijo

Pedagoški delavci

Lea Alič
mlada raziskovalka, magistrica psihologije
soba: 129b
telefon: + 386 1 421 3590
e-pošta:

Andreja Avsec
doktorica znanosti, izredna profesorica za občo psihologijo
soba: 132
telefon: +386 1 241 1151
e-pošta:

Katarina Babnik
doktorica znanosti, docentka
soba: 125a
telefon: +386 1 241 1162
e-pošta:

Boštjan Bajec
doktor znanosti, docent za psihologijo dela in organizacije
soba: 125b
telefon: +386 1 241 1164
e-pošta:

Eva Boštjančič
doktorica znanosti, izredna profesorica za psihologijo dela in organizacij
soba: 125 A
telefon: 01 241 11 62
e-pošta:

Mark Floyd Bračič
soba: 131a
telefon: +386 1 241 1170
e-pošta:

Valentin Bucik
doktor znanosti, redni profesor za psihološko metodologijo
soba: 129a
telefon: +386 1 4213 595
e-pošta:

Jure Demšar
doktor znanosti, docent
soba: 133a
telefon: +386 1 241 1175
e-pošta:

Katja Depolli Steiner
doktorica znanosti, docentka za pedagoško psihologijo
soba: 123
telefon: +386 1 241 1158
e-pošta:

Urška Fekonja
doktorica znanosti, izredna profesorica za razvojno psihologijo
soba: 120b
telefon: +386 1 241 1154
e-pošta:

Kaja Hacin Beyazoglu
raziskovalka, asistentka za psihologijo
soba: 120a
telefon: +386 1 241 1152
e-pošta:

Tina Kavčič
doktorica znanosti, izredna profesorica za razvojno psihologijo
soba: 120b
telefon: +386 1 241 1154
e-pošta:

Darja Kobal Grum
doktorica znanosti, redna profesorica za občo psihologijo
soba: 132
telefon: +386 1 241 1151
e-pošta:

Luka Komidar
doktor znanosti, docent za psihološko metodologijo
soba: 122
telefon: + 386 1 241 1184
e-pošta:

Aleksij Kraljič
raziskovalec
soba: 133b
telefon: +386 1 241 1174
e-pošta:

Žan Lep
mladi raziskovalec, asistent za psihologijo
soba: 120b
telefon: +386 1 241 1154
e-pošta:

Renata Marčič
doktorica znanosti, asistentka za socialno psihologijo
soba: 130
telefon: +386 1 241 1166
e-pošta:

Robert Masten
doktor znanosti, izredni profesor za klinično psihologijo
soba: 131
telefon: +386 1 241 1168
e-pošta:

Andraž Matkovič
raziskovalec, asistent za psihologijo
soba: 133a
telefon: +386 1 241 1175
e-pošta:

Vladimir Miheljak
doktor znanosti, redni profesor za socialno psihologijo
soba: 130
telefon: 01 241 11 66
e-pošta:

Sonja Pečjak
doktorica znanosti, redna profesorica za pedagoško psihologijo
soba: 124
telefon: +386 1 241 1160
e-pošta:

Cirila Peklaj
doktorica znanosti, redna profesorica za pedagoško psihologijo
soba: 123
telefon: +386 1 241 1158
e-pošta:

Tina Pirc
doktorica znanosti, docentka za pedagoško psihologijo
soba: 124
telefon: 01 241 1160
e-pošta:

Anja Podlesek
doktorica znanosti, izredna profesorica za psihološko metodologijo
soba: 129b
telefon: + 386 1 42 13 590
e-pošta:

Vida Ana Politakis
mlada raziskovalka
soba: 133b
telefon: +386 1 241 1174
e-pošta:

Melita Puklek Levpušček
doktorica znanosti, redna profesorica za pedagoško psihologijo
soba: 125c
telefon: +386 1 241 1172
e-pošta:

Nina Purg
mlada raziskovalka
soba: 133b
telefon: +386 1 241 1174
e-pošta:

Grega Repovš
doktor znanosti, redni profesor za občo psihologijo
soba: 133a
telefon: +386 1 241 1175
e-pošta:

Velko S. Rus
red. prof. ddr. Velko S. Rus, univ. dipl. psih., univ. dipl. prof. soc.
soba: 130
telefon: +386 1 241 1166
e-pošta:

Anka Slana Ozimič
doktorica znanosti, asistentka za kognitivno znanost
soba: 133a
telefon: +386 1 241 1175
e-pošta:

Gregor Sočan
doktor znanosti, izredni profesor za psihološko metodologijo
govorilne ure: Na daljavo. Povezava za rezervacijo termina: https://drive.google.com/file/d/1NkFqZcCrLaiC1LMAtJUrtbJoT6nD79SF/view
soba: 122
telefon: +386 1 241 1184
e-pošta:

Matija Svetina
doktor znanosti, redni profesor za razvojno psihologijo
soba: 121
telefon: +386 1 241 1156
e-pošta:

Tanja Šraj Lebar
doktorica znanosti, asistentka za psihologijo
soba: 131
telefon: +386 1 241 1168
e-pošta:

Gaja Zager Kocjan
doktorica znanosti, docentka za občo psihologijo
soba: 132
telefon: +386 1 241 11 51
e-pošta:

Maja Zupančič
doktorica znanosti, redna profesorica za razvojno psihologijo
soba: 121
telefon: +386 1 241 1156
e-pošta:

Gregor Žvelc
doktor znanosti, izredni profesor za klinično psihologijo, specialist klinične psihologije
soba: 131a
telefon: +386 1 241 1170
e-pošta:

Nepedagoški delavci

Tina Kavšek
INDOK služba
soba: R2B, prizidek (vhod iz atrija)
telefon: +386 1 241 11 76
e-pošta:

Nives Kolarič
soba: 134/b
telefon: + 386 1 241 11 50
e-pošta:

Milena Vukić
bibliotekarka
soba: R2B, prizidek (vhod iz atrija)
telefon: +386 1 241 1186
e-pošta:

Klemen Zorman
soba: 134a
telefon: +386 1 241 1178
e-pošta:

Mojca Žaberl
soba: R2B, prizidek (vhod iz atrija)
telefon: +386 1 241 11 76
e-pošta:

Zunanji sodelavci

Marjan Bilban
doktor znanosti, redni profesor
soba: Zavod za varstvo pri delu
telefon: +386 1 585 51 06
e-pošta:

Kristina Egumenovska
doktorica znanosti, docentka za občo psihologijo
e-pošta:

Monika Govekar Okoliš
soba: Filozofska fakulteta, UL
e-pošta:

Katja Jeznik
doktorica znanosti, asistentka
soba: 416
telefon: +386 1 241 1142
e-pošta:

Marko Kreft
doktor znanosti, redni profesor za fiziologijo živali
soba: Biotehniška fakulteta, UL
telefon: +386 1 320 33 16
e-pošta:

Robi Kroflič
soba: Filozofska fakulteta, UL
e-pošta:

Indre Pileckyte
raziskovalka
soba: 133
telefon: +386 1 241 1175
e-pošta:

Zvezdan Pirtošek
soba: Inštitut za klinično nevrofiziologijo, KC Ljubljana
telefon: +386 1 522 1500
e-pošta:

Peter Pregelj
doktor znanosti
soba: Psihiatrična klinika Ljubljana
e-pošta:

Saška Roškar
doktorica znanosti, docentka
soba: 129b
e-pošta:

Damijan Štefanc
soba: Filozofska fakulteta, UL
e-pošta:

Nekdanji člani in sodelavci Oddelka

Sabina Anžiček

Katja Bajc

Janez Bečaj
doktor znanosti, izredni profesor za socialno psihologijo

Klas Matija Brenk
doktor znanosti, redni profesor za psihološko metodologijo

Blanka Colnerič
asistentka za razvojno psihologijo

Matej Černigoj
doktor znanosti, asistent za socialno psihologijo

Barbara Čibej Žagar
magistrica znanosti, asistentka

Sana Čoderl Dobnik
doktorica znanosti, asistentka za klinično psihologijo, specialistka klinične psihologije

Bojan Dekleva

Kazimir Drašlar

Lina Faletič
asistentka za psihologijo

Maja Furlan
asistentka za klinično psihologijo

Tjaša Fužir
magistrica psihologije, asistentka za psihologijo

Ludvik Horvat
doktor znanosti, redni profesor za razvojno psihologijo
soba: 121
telefon: +386 1 241 1156
e-pošta:

Martina Horvat
asistentka za razvojno psihologijo, mlada raziskovalka

Saša Jontez

Maja Jurjevčič
asistentka

Andrej Kastrin
doktor znanosti
soba: 133b
telefon: +386 1 241 1174
e-pošta:

Tomaž Kolar
soba: Ekonomska fakulteta, kabinet P-341
telefon: +386 1 5892 523
e-pošta:

Edvard Konrad
doktor znanosti, redni profesor za psihologijo dela

Lidija Kos

Ljubica Marjanovič Umek
doktorica znanosti, zaslužna profesorica za razvojno psihologijo
soba: 120a
telefon: +386 1 241 1152
e-pošta:

Polona Matjan Štuhec
doktorica znanosti, asistentka za klinično psihologijo

Janek Musek
doktor znanosti, zaslužni profesor za občo psihologijo
soba: 133b
telefon: +386 1 241 1174, ++386 40 427 571
e-pošta:

Ana Ožura
doktorica znanosti, docentka za klinično psihologijo, specialistka klinične psihologije

Marko Polič
doktor znanosti, zaslužni profesor za občo psihologijo
soba: 133a

Mojca Poredoš
mlada raziskovalka
e-pošta:

Peter Praper
doktor znanosti, redni profesor za klinično psihologijo, specialist klinične psihologije

Argio Sabadin

Manca Seničar

Aljaž Sluga

Martina Starc
doktor znanosti

Onja Tekavčič Grad
redna profesorica
e-pošta:

Sara Tement
doktorica znanosti, docentka
e-pošta:

Erika Zabret
doktorica znanosti

Gregor Zupančič

Drago Žagar
doktor znanosti, zaslužni profesor za pedagoško psihologijo
soba: 124
telefon: +386 1 241 1160
e-pošta:

Urška Žugelj
doktorica znanosti, asistentka za psihologijo
e-pošta:

Vukosav Žvan