Klub alumnov Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

O alumnih

Danes je pomembno, da se psihologi povezujemo, družimo, sodelujemo in izmenjujemo izkušnje. Hkrati je naša naloga, da prispevamo in oblikujemo ugled psihologa v družbi, promoviramo psihološko znanje ter s strokovno in laično javnostjo delimo izkušnje, ki jih pridobivamo pri delu.

Želimo si, da bi Klub alumnov Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani združeval, povezoval in spremljal vse generacije diplomantov Oddelka za psihologijo FF UL. V njem bomo našli svoje študijske kolege – starejše, ki so že vrsto let vpeti v delo na psihološkem ali drugih sorodnih področjih, in mlajše diplomante, ki trg dela šele spoznavajo. Namen Kluba alumnov je izmenjava informacij med diplomanti Oddelka, vzdrževanje obstoječih kolegialnih vezi in tkanje novih, pa tudi gradnja pripadnosti stroki in našim koreninam. Študij psihologije na Oddelku za psihologijo FF UL je bil naša odskočna deska v odraslost in poklic psihologa. Pomembno nas je oblikoval. Včasih se tega ne zavedamo, a brez njega bi bili drugačni. Če bi študirali drugje, bi svoje življenje gradili na drugačnih temeljih.

Vrednote Kluba alumnov Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani:

  • ohranjanje povezanosti in komunikacije med diplomanti Oddelka,
  • ohranjanje in negovanje pripadnosti Oddelku,
  • širitev in utrditev ugleda Oddelka doma in v tujini,
  • razvoj in promocija psiholoških spoznanj, pristopov in delovnih izkušenj diplomantov Oddelka,
  • prenos znanstvenih spoznanj v prakso ter prenos potreb iz prakse do zaposlenih na Oddelku,
  • aktivna vloga psihologov v družbi.

Kaj ponuja Klub alumnov Oddelka za psihologijo FF UL?

  • povezovanje diplomantov Oddelka na rednih letnih srečanjih in ob drugih priložnostih,
  • izobraževalne delavnice, seminarje, okrogle mize, strokovna predavanja,
  • aktivno sodelovanje Kluba alumnov Oddelka za psihologijo FF UL s Filozofsko fakulteto (sodelovanje pri projektih, prenos izkušenj iz prakse v študijski proces).

Včlanitev v klub alumnov Univerze v Ljubljani

Klub alumnov UL

V klub alumnov se diplomanti in magistranti oddelka lahko včlanijo s spletno prijavo: https://alumniul.online


Srečanja alumnov Oddelka za psihologijo FF UL

Srečanje 2014

Prvo srečanje se je odvijalo v ponedeljek, 10. novembra 2014, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Najprej so nadobudni študenti pripravili polurno predavanje “PRIHAJAMO – pogled študentov psihologije na prihodnost naše stroke”. Bilo je zanimivo, odprle so se razprave, druženje zatem pa je bilo nepozabno.

Srečanje 2016

Srečanje je potekalo 2. decembra 2016 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naš kolega prof. dr. Mihael Kline je imel predavanje Ugled psihologov: znanstvena disciplina, stroka in posameznik. Predstavil je rezultate raziskave, ki je bila opravljena prav za namen srečanja alumnov, ter nam ponudil dogovore na vprašanja – kakšen je doprinos znanosti, psihološke stroke in posameznika pri oblikovanju ugleda psihologa? Kako posamezniki gradimo svoj jaz in kako ga drugi opazijo, zaznavajo, presojajo? Čigava je odgovornost za oblikovanje ugleda? Druženje po predavanju je bilo nabito s čustvi, pozitivno energijo ter pravim psihološkim elanom.


Spremljanje diplomantov

Na Oddelku spremljamo zaposlovanje diplomantov psihologije in stanje na trgu dela. Ugotavljamo, da je čas od diplome do prve zaposlitve približno 4 do 5 mesecev, povprečna čakalna doba brezposelnih psihologov na Zavodu za zaposlovanje pa se v tem trenutku giblje okrog 11 mesecev.

Večina prvih zaposlitev psihologov (prek 90 %) je sklenjena za določen čas, med prvimi prevladujejo zaposlitve v šolstvu (35 %), zdravstvu (25 %), na področju dela in organizacije (17 %), v nevladnih organizacijah (9 %) in na področju raziskovanja (7 %). V povprečju na to, da dobijo pogodbo za nedoločen čas, psihologi čakajo 7 let. Za nedoločen čas so v glavnem zaposleni v zdravstvu (33 %), šolstvu (29 %), na področju dela in organizacije (18 %), v raziskovanju (9 %) in nevladnih organizacijah (8 %).

Redno spremljamo tudi zaposlitvene oglase, v katerih iščejo psihologe, o katerih obveščamo prek 550 zainteresiranih posameznikov.


Kontakt

Dr. Eva Boštjančič, koordinatorica Kluba alumnov
Oddelek za psihologijo
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
e-pošta: eva.bostjancic@ff.uni-lj.si