Katedre in službe na Oddelku za psihologijo

Delo na Oddelku za psihologijo je organizirano v aktivnosti več kateder in služb. Sedem kateder na Oddelku za psihologijo predstavlja organizacijske in vsebinske enote oddelka.

Katedra za občo psihologijo

Člani katedre

red. prof. dr. Darja Kobal Grum (vodja katedre)
red. prof. dr. Grega Repovš
izr. prof. dr. Andreja Avsec
doc. dr. Gaja Zager Kocjan
doc. dr. Jure Demšar
doc. dr. Anka Slana Ozimič, raziskovalka
asist. Andraž Matkovič, raziskovalec
Nina Purg, mlada raziskovalka
Aleksij Kraljič, raziskovalec

Katedra za razvojno psihologijo

Člani katedre

red. prof. dr. Maja Zupančič (vodja katedre)
red. prof. dr. Matija Svetina
izr. prof. dr. Urška Fekonja
asist. Kaja Hacin, raziskovalka
asist. Žan Lep, mladi raziskovalec

Katedra za socialno psihologijo

Člani katedre

red. prof. ddr. Velko S. Rus (vodja katedre)
red. prof. dr. Vlado Miheljak
asist. dr. Renata Marčič

Katedra za psihološko metodologijo

Člani katedre

red. prof. dr. Valentin Bucik
izr. prof. dr. Anja Podlesek (vodja katedre)
izr. prof. dr. Gregor Sočan
doc. dr. Luka Komidar
Lea Alič, mlada raziskovalka

Spletne strani katedre.

Katedra za pedagoško psihologijo

Člani katedre

red. prof. dr. Sonja Pečjak (vodja katedre)
red. prof. dr. Cirila Peklaj
red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
doc. dr. Katja Depolli Steiner
doc. dr. Tina Pirc

Katedra za klinično psihologijo in psihoterapijo

Člani katedre

izr. prof. dr. Robert Masten (vodja katedre)
red. prof. dr. Gregor Žvelc
asist. dr. Tanja Šraj
asist. Mark Floyd Bračič

Katedra za psihologijo dela in organizacije

Člani katedre

red. prof. dr. Eva Boštjančič (vodja katedre)
doc. dr. Katarina Babnik, tutor učitelj
doc. dr. Boštjan Bajec

Spletne strani katedre.

Druge enote Oddelka za psihologijo

Poleg kateder so enote Oddelka tudi:
- knjižnica,
- INDOK služba,
- psihološki laboratorij
- Laboratorij za kognitivno nevroznanost in
- Center za psihološko merjenje in svetovanje FF UL.