Katedre in službe na Oddelku za psihologijo

Delo na Oddelku za psihologijo je organizirano v aktivnosti več kateder in služb. Sedem kateder na Oddelku za psihologijo predstavlja organizacijske in vsebinske enote oddelka.

Katedra za občo psihologijo

Člani katedre

red. prof. dr. Darja Kobal Grum
izr. prof. dr. Grega Repovš
izr. prof. dr. Andreja Avsec (vodja katedre)
asist. Anka Slana, raziskovalka asist. Vida Ana Politakis, mlada raziskovalka

Katedra za razvojno psihologijo

Člani katedre

red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek (vodja katedre)
red. prof. dr. Maja Zupančič
red. prof. dr. Ludvik Horvat
izr. prof. dr. Matija Svetina
doc. dr. Urška Fekonja

Katedra za socialno psihologijo

Člani katedre

red. prof. ddr. Velko S. Rus (vodja katedre)
red. prof. dr. Vlado Miheljak
asist. dr. Renata Marčič

Katedra za psihološko metodologijo

Člani katedre

red. prof. dr. Valentin Bucik
izr. prof. dr. Anja Podlesek (vodja katedre)
izr. prof. dr. Gregor Sočan
doc. dr. Luka Komidar

Spletne strani katedre.

Katedra za pedagoško psihologijo

Člani katedre

red. prof. dr. Sonja Pečjak (vodja katedre)
red. prof. dr. Cirila Peklaj
izr. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
asist. dr. Katja Depolli Steiner
asist. dr. Tina Pirc

Katedra za klinično psihologijo in psihoterapijo

Člani katedre

izr. prof. dr. Robert Masten (vodja katedre)
izr. prof. dr. Gregor Žvelc
asist. dr. Sana Čoderl Dobnik

Katedra za psihologijo dela in organizacije

Člani katedre

izr. prof. dr. Eva Boštjančič (vodja katedre)
asist. dr. Boštjan Bajec

Spletne strani katedre.

Druge enote Oddelka za psihologijo

Poleg kateder so enote Oddelka tudi:
- knjižnica,
- INDOK služba,
- psihološki laboratorij
- Laboratorij za kognitivno nevroznanost in
- Center za psihološko merjenje in svetovanje FF UL.