Psihologija za učitelje (SDPM)

Informacije o predmetu

Predmet Psihologija za učitelje (SDPM) sodi v sklop pedagoško-psiholoških predmetov in je obvezen za vse študente pedagoških smeri prvega letnika magistrskega študija.

Predmet vsebuje:

Zimski semester

 • Predavanja: 30 ur
  Izvajalka: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček

 • Vaje: 15 ur
  Izvajalki:
  asist. dr. Katja Depolli Steiner
  asist. dr. Tina Pirc

Letni semester

 • Predavanja: 15 ur
  Izvajalka: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček

 • Seminarji: 30 ur
  Izvajalka: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček

Obvezne vaje pri predmetu se izvajajo le v zimskem semestru, v manjših skupinah.
Obvezni seminar pri predmetu se izvaja le v letnem semestru, v manjših skupinah.

Študijske vsebine: Skeletne teze so na voljo v e-učilnici predmeta.

Izpitni roki v letu 2018/19: Razpisani bodo v VIS-u.

Za vse informacije se lahko obrnete na izvajalke v času njihovih govorilnih ur, ki so objavljene na spletni strani Oddelka za psihologijo (povezava).


POMEMBNA OBVESTILA

Glede na število vpisanih študentov smo razpisali več skupin za vaje. Pri vsaki skupini je število študentov omejeno. Vpis v skupine se je zaključil.

Če se niste vpisali v nobeno skupino, se nam javite po e-pošti, da se dogovorimo, kako naprej. Pišite na: katja.depolli-steiner@ff.uni-lj.si

V ponedeljek, 29. oktobra, in v torek, 30. oktobra 2018, ni vaj. Z vajami nadaljujemo 5. oz. 6. novembra.