Psihologija za učitelje (SDPM)

Informacije o predmetu

Predmet Psihologija za učitelje (SDPM) sodi v sklop pedagoško-psiholoških predmetov in je obvezen za vse študente pedagoških smeri prvega letnika magistrskega študija.

Predmet vsebuje:

Zimski semester

 • Predavanja: 30 ur
  Izvajalka: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček

 • Vaje: 15 ur
  Izvajalki:
  doc. dr. Katja Depolli Steiner
  doc. dr. Tina Pirc

Letni semester

 • Predavanja: 15 ur
  Izvajalka: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček

 • Seminarji: 30 ur
  Izvajalka: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček

Obvezne vaje pri predmetu se izvajajo le v zimskem semestru, v manjših skupinah.
Obvezni seminar pri predmetu se izvaja le v letnem semestru, v manjših skupinah.

Študijske vsebine: Skeletne teze so na voljo v e-učilnici predmeta.

Izpitni roki v letu 2019/20: Razpisani bodo v VIS-u.

Za vse informacije se lahko obrnete na izvajalke v času njihovih govorilnih ur, ki so objavljene na spletni strani Oddelka za psihologijo (povezava).


POMEMBNA OBVESTILA

Predavanja se bodo začela v sredo, 2. oktobra 2019, vaje pa v tednu od 7. do 11. oktobra 2019. O tem, kako se razporedite v skupine za vaje, bomo vse vpisane študente obvestili preko VIS-a.