Psihološka študijska praksa: predstavitev in napotki za izvedbo

Oddelčna koordinatorica za študijsko prakso: doc. dr. Katja Depolli Steiner

Ta stran ni več ažurirana. Več informacij o praksi študenti lahko dobijo v e-učilnici »Psihološka študijska praksa« (https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=7849).