Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2018-19

Predvideni datumi seminarjev:

12.10.2018
9.11.2018
14.12.2018
11.1.2019
22.2.2019
29.3.2019
26.4.2019
31.5.2019 (študentska konferenca)

V zvezi z morebitnimi spremembami datumov seminarja redno spremljajte obvestila na spletnih straneh oddelka.

Prijavljene predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Seminar 9. 11. 2018 ob 14:00 v 030

Kaja Korošec: Razlike v doživljanju vaje pri uspešnih in manj uspešnih študentih glasbe (mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj)

Zala Špat: Doživljanje stresnih dogodkov in zanosa pri vrhunskih športnikih in managerjih (mentorica: red. prof. dr. Darja Kobal Grum, somentorica: izr. prof. dr. Tanja Kajtna, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport)

Rebeka Dragar: Predstave o intimnosti pri posameznikih na prehodu v odraslost (mentor: red. prof. dr. Matija Svetina)

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Torek, 20. 11. 2018 ob 12.00 uri v predprostoru kabineta 125
Povezanost spletnega medvrstniškega nasilja, psihosomatike in socialne podpore pri mladostnikih
Kandidatka: Tanja Repič
Komisija: red. prof. dr. Valentin Bucik
red. prof. dr. Sonja Pečjak
izr. prof. dr. Eva Boštjančič
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Sreda, 28. 11. 2018 ob 14.00 uri v Modri sobi
Učinkovitost psihoterapije pri zdravljenju depresivnih motenj
Kandidat: Alen Senegačnik
Komisija: red. prof. dr. Maja Zupančič
izr. prof. dr. Robert Masten
izr. prof. dr. Anja Podlesek