Predstavitve in zagovori magistrskih del

Predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Magistrski seminar bo v študijskem letu 2019-20 potekal ob petkih od 14:00 do 17:10 v predavalnici 030, in sicer predvidoma: 11. oktobra, 8. novembra, 13. decembra, 10. januarja, 28. februarja, 27. marca, 24. aprila in 29. maja (v majskem terminu bo v primeru velikega števila predstavitev izvedena magistrska konferenca).

Predstavitve dispozicij dne 13. 12. 2019

Karolina Lipuš: Psihofizične sposobnosti za vožnjo po 80. letu starosti (mentor: doc. dr. Boštjan Bajec)

Suzana Makarič: Prehransko vedenje in samoregulacija emocij pri rekreativnih športnikih (mentorica: red. prof. dr. Darja Kobal Grum)

Elena Kučej: Zaznava bolnišnične sobe (mentor: izr. prof. dr. Matija Svetina)

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Četrtek, 19. 12. 2019 ob 10.00 uri v Modri sobi
Vloga psiholoških dejavnikov in psihološka priprava pri e-športu
Kandidatka: Nuša Klepec
Komisija: red. prof. dr. Matija Svetina
izr. prof. dr. Anja Podlesek
izr. prof. dr. Urška Fekonja