Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2017-18

Predvideni datumi seminarjev:

6.10.2017
3.11.2017
1.12.2017
12.1.2018
2.3.2018
13.4.2018
11.5.2018
8.6.2018

V zvezi z morebitnimi spremembami datumov seminarja redno spremljajte obvestila na spletnih straneh oddelka.

Predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Na seminarju dne 12. 1. 2018 ob 13.50 v predavalnici 030 bo dispozicijo svojega magistrskega dela predstavila:

Zala Brečko: Povezanost prehranskega vedenja z rezultati na delovnem mestu (mentorica: red. prof. dr. Darja Kobal Grum)

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Četrtek, 25.1.2018 ob 14.00 uri v predavalnici 232
Osebnost in psihološko blagostanje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo po zdravljenju z globoko možgansko stimulacijo
Kandidatka: Lucija Pažek
Komisija: red. prof. dr. Sonja Pečjak
izr. prof. dr. Andreja Avsec
izr. prof. dr. Gregor Sočan
asist. dr. Simon Brezovar