Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2018-19

Predvideni datumi seminarjev:

12.10.2018
9.11.2018
14.12.2018
11.1.2019
22.2.2019
29.3.2019
26.4.2019
31.5.2019 (študentska konferenca)

V zvezi z morebitnimi spremembami datumov seminarja redno spremljajte obvestila na spletnih straneh oddelka.

Prijavljene predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Seminar 12. 10. 2018 ob 14:00 v 030

sledi

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Petek, 21.9.2018 ob 11.00 uri v Modri sobi
Dvojna kariera mladih slovenskih športnikov na prehodu v odraslost
Kandidatka: Kaja Meh
Komisija: red. prof. dr. Cirila Peklaj
red. prof. dr. Maja Zupančič
doc. dr. Saša Cecič Erpič
izr. prof. dr. Eva Boštjančič

Ponedeljek, 24. 9. 2018 ob 9.00 uri v predavalnici 119
Učinki plesa na kvaliteto življenja in depresivnost pri osebah s Parkinsonovo boleznijo
Kandidatka: Ana Jurenec
Komisija: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
izr. prof. dr. Robert Masten
izr. prof. dr. Andreja Avsec

Ponedeljek, 24. 9. 2018 ob 9.00 uri v Modri sobi
Priredba in preverjanje notranje ter zunanje veljavnosti vprašalnikov s področja okoljevarstvene psihologije
Kandidatka: Polona Kalc
Komisija: red. prof. dr. Matija Svetina
red. prof. dr. Valentin Bucik
red. prof. dr. Grega Repovš

Ponedeljek, 24. 9. 2018 ob 10.00 uri v predavalnici 119
Odnos poklicnih gasilcev do iskanja psihološke podpore in strokovne pomoči
Kandidatka: Špela Debeljak
Komisija: red. prof. dr. Grega Repovš
izr. prof. dr. Robert Masten
doc. dr. Luka Komidar

Ponedeljek, 24. 9. 2018 ob 11.00 uri v predavalnici 119
Hvaležnost v povezavi s samospoštovanjem, depresivnostjo in kvaliteto spanja pri študentih
Kandidatka: Monika Prijatelj
Komisija: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
izr. prof. dr. Robert Masten
izr. prof. dr. Andreja Avsec

Ponedeljek, 24. 9. 2018 ob 12.00 uri v predavalnici 119
Povezanost zaznav eksterno usmerjenega družbeno odgovornega ravnanja podjetja in spremenljivk zaposlenih
Kandidat: Peter Kovač Vujasinović
Komisija: red. prof. dr. Maja Zupančič
izr. prof. dr. Eva Boštjančič
izr. prof. dr. Andreja Avsec

Torek, 25. 9. 2018 ob 13.30 uri v predavalnici 102
Odnos psihologov in psihoterapevtov do internetne psihološke pomoči
Kandidatka: Lina Berlot
Komisija: red. prof. dr. Sonja Pečjak
izr. prof. dr. Robert Masten
red. prof. ddr. Velko S. Rus

Torek, 25. 9. 2018 ob 12.30 uri v predavalnici 119
Povezanost družinske pismenosti z bralnimi zmožnostmi tretješolcev
Kandidatka: Eva Mišmaš
Komisija: izr. prof. dr. Eva Boštjančič
red. prof. dr. Sonja Pečjak
izr. prof. dr. Robert Masten

Torek, 25. 9. 2018 ob 9.00 uri v predavalnici 119
Stališča do samomorilnega vedenja in iskanja pomoči v duševni stiski
Kandidatka: Rosana Majhenič
Komisija: red. prof. dr. Sonja Pečjak
izr. prof. dr. Anja Podlesek
doc. dr. Saška Roškar
izr. prof. dr. Urška Fekonja

Torek, 25. 9. 2018 ob 10.00 uri v predavalnici 119
Sindrom prevaranta in povezanost s samospoštovanjem pri zaposlenih
Kandidatka: Katarina Šavrič
Komisija: red. prof. dr. Cirila Peklaj
izr. prof. dr. Eva Boštjančič
red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček

Torek, 25. 9. 2018 ob 10.00 uri v predavalnici 232
Povezanost feminističnih stališč in narcisističnih osebnostnih lastnosti
Kandidatka: Sanja Tkalec
Komisija: red. prof. dr. Sonja Pečjak
red. prof. dr. Valentin Bucik
red. prof. dr. Vladimir Miheljak

Torek, 25. 9. 2018 ob 11.15 uri v predavalnici 119
Psihološke značilnosti družin s slepim ali slabovidnim otrokom ali mladostnikom
Kandidatka: Mateja Kralj
Komisija: red. prof. dr. Cirila Peklaj
izr. prof. dr. Robert Masten
izr. prof. dr. Urška Fekonja

Sreda, 26. 9. 2018 ob 11.00 uri v predavalnici 119
Proces ravnanja s talenti v delovnih organizacijah v Sloveniji
Kandidatka: Zala Slana
Komisija: red. prof. dr. Darja Kobal Grum
izr. prof. dr. Eva Boštjančič
red. prof. dr. Matija Svetina

Sreda, 26. 9. 2018 ob 12.00 uri v predavalnici 119
Povezanost organizacijskega prostovoljstva z delovnimi viri in zavzetostjo na delovnem mestu
Kandidatka: Sandra Antolović
Komisija: red. prof. dr. Darja Kobal Grum
izr. prof. dr. Eva Boštjančič
red. prof. dr. Matija Svetina

Sreda, 26. 9. 2018 ob 13.00 uri v predavalnici 119
Socialna anksioznost v povezavi s samopodobo in učno motivacijo v situaciji ustnega ocenjevanja
Kandidatka: Klara Šurla
Komisija: red. prof. dr. Darja Kobal Grum
red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
red. prof. ddr. Velko S. Rus