Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2017-18

Predvideni datumi seminarjev:

6.10.2017
3.11.2017
1.12.2017
12.1.2018
2.3.2018
13.4.2018
11.5.2018
8.6.2018

V zvezi z morebitnimi spremembami datumov seminarja redno spremljajte obvestila na spletnih straneh oddelka.

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Ponedeljek, 25. 9. 2017 ob 14.30 uri v predavalnici 119
Psihosocialne značilnosti otrok s prirojenimi srčnimi napakami in kakovost njihovega življenja
Kandidatka: Tanja Sinković
Komisija: red. prof. dr. Maja Zupančič
red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek
doc. dr. Jana Kodrič
red. prof. dr. Cirila Peklaj

Torek, 26. 9. 2017 ob 11.00 uri v predavalnici 119
Povezanost teorije uma in razumevanja ironije pri otrocih v zgodnjem otroštvu
Kandidatka: Patricija Horvat
Komisija: red. prof. dr. Maja Zupančič
izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj
red. prof. dr. Grega Repovš

Petek, 29. 9. 2017 ob 10.00 uri v predavalnici 119
Čustvene težave ter z njimi povezano presejanje otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1
Kandidatka: Eva Volk
Komisija: izr. prof. dr. Gregor Sočan
izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj
doc. dr. Nataša Bratina
izr. prof. dr. Gregor Žvelc