Predstavitve in zagovori magistrskih del

Predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Magistrski seminar bo v študijskem letu 2019-20 potekal ob petkih od 14:00 do 17:10 v predavalnici 030, in sicer predvidoma: 11. oktobra, 8. novembra, 13. decembra, 10. januarja, 28. februarja, 27. marca, 24. aprila in 29. maja (v majskem terminu bo v primeru velikega števila predstavitev izvedena magistrska konferenca).

Predstavitve dispozicij dne 11. 10. 2019

Blaž Uršič: Odnos do preteklosti pri osebah različnih generacij in osebnostnih značilnosti (mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek)

Leja Lampret: Stališča do organizacije življenja, vzgoje in izobraževanja ter načina dela v domu za učence s posebnimi potrebami (mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj)

Kaja Turk: Povezanost med prostočasnimi dejavnostmi starša z otrokom in otrokovim prilagodljivostjo (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja)

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Petek, 25. 10. 2019 ob 11.00 uri v predprostoru kabineta 125c
Duševno zdravje in psihopatološki znaki
Kandidatka: Katja Trdan
Komisija: red. prof. dr. Maja Zupančič
izr. prof. dr. Robert Masten
izr. prof. dr. Gregor Žvelc