Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2016-17

Datumi seminarjev:

  • 7.10.
  • 11.11.
  • 9.12.
  • 6.1.
  • 24.2.
  • 24.3.
  • 21.4.
  • 19.5.
  • 16.6. (zaradi službenih obveznosti ene od izvajalk bo polovica predstavitev izvedena 30.6.; rok prijave predstavitve je 9.6.)

Seminar poteka ob navedenih petkih od 13.50 do 17.10. Seminar se izvaja v dveh skupinah, v predavalnicah 030 in 119/029.

Predstavitve dispozicij in rezultatov magistrskih raziskav v magistrskem seminarju

Predstavitve dispozicij 21. 4. 2017

Predavalnica 030

Alen Senegačnik: Učinkovitost psihoterapije pri zdravljenju razpoloženjskih motenj (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Eva Volk: Čustvene težave ter z njimi povezano presejanje mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj, somentorica: doc. dr. Nataša Bratina) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Veronika Karničnik: Pomen vrstniških odnosov pri žalujočih otrocih (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Metka Guštin - Povezanost otrokovega pripovedovanja zgodbe in likovnega izražanja v zgodnjem otroštvu (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Nera Božin: Otrokovo razumevanje mentalnega stanja ustvarjalca risbe (mentorica: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, somentorica: dr. Erika Nurmsoo) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Predavalnica 029 - seminarska soba

Nina Kovač: Masovni in odprti podatki - kako jih uporabiti za opredelitev kriterijev dobrega zaposlovalca (mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Uršula Mavrič: Narcisizem, samospoštovanje in vzorci vedenja na spletnih družbenih omrežjih (mentorica: red. prof. dr. Darja Kobal Grum) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Eva Sirc Mitrovič: Prostočasne dejavnosti in zadovoljstvo z življenjem pri starostnikih v domačem okolju in v domovih starejših občanov (mentorica: red. prof. dr. Maja Zupančič) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Lucija Pažek: Osebnost in psihično blagostanje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo po zdravljenju z globoko možgansko stimulacijo (mentorica: izr. prof. dr. Andreja Avsec, somentor: asist. dr. Simon Brezovar) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Kim Majoranc: Krvna slika in nekatere kognitivne sposobnosti slovenskih vrhunskih športnikov (mentor: red. prof. dr. Grega Repovš, somentorica: izr. prof. dr. Tanja Kajtna) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Torek, 25. 4. 2017 ob 14.00 uri v Modri sobi
Vpliv pozornosti na optimalno izkoriščenost vida pri slabovidnosti
Kandidatka: Sanja Roškar
Komisija: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj
izr. prof. dr. Matija Svetina
red. prof. dr. Marko Hawlina, MF UL