Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2016-17

Datumi seminarjev:

  • 7.10.
  • 11.11.
  • 9.12.
  • 6.1.
  • 24.2.
  • 24.3.
  • 21.4.
  • 19.5.
  • 16.6. (zaradi službenih obveznosti ene od izvajalk je možno, da bo polovica predstavitev izvedena 30.6.; rok prijave predstavitve je v vsakem primeru 9.6.)

Seminar poteka ob navedenih petkih od 13.50 do 17.10. Seminar se izvaja v dveh skupinah, v predavalnicah 030 in 119/029.

Predstavitve dispozicij in rezultatov magistrskih raziskav v magistrskem seminarju

Predstavitve 19. 5. 2017

Predavalnica 030

Martina Škoberne: Povezanost psihosocialnih dejavnikov učenca z njegovo vlogo opazovalca pri medvrstniškem nasilju (mentorica: red. prof. dr. Sonja Pečjak) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Sabina Hočevar: Učinek vzgojnega sloga staršev na samopodobo in učni uspeh slovenskih mladostnikov ( mentorica: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Tanja Sinković: Psihosocialne značilnosti otrok s prirojeno srčno napako in kakovost njihovega življenja (mentorica: Ljubica Marjanovič Umek, somentorica: doc. dr. Jana Kodrič) - predstavitev rezultatov magistrske raziskave

Meta Jerala: Navezanost na dom v mladostništvu (mentor: izr. prof. dr. Matija Svetina) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Eva Kramar: Pomen osamosvajanja, karierne motivacije in upoštevanje partnerstva in načrtovanja družine pri mladih na prehodu v odraslost (mentorica: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Domen Hartte: Uporaba tehnik v psihoterapiji in osebne preference psihoterapevtov do lastne psihoterapije (mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Predavalnica 029 - seminarska soba

Polona Kalc: Priredba in preverjanje notranje ter zunanje veljavnosti vprašalnikov s področja okoljevarstvene psihologije (mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Kaja Meh: Dvojna kariera mladih slovenskih športnikov na prehodu v odraslost (mentorica: red. prof. dr. Maja Zupančič, somentorica: izr. prof. dr. Saša Cecić Erpič) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Marjeta Žagar: Delovna zavzetost učiteljev v povezavi z osebnostjo in samoučinkovitostjo (mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Urška Marušić: Analiza medijske pozicioniranosti, kariernega razvoja in odnosa različnih družbenih skupin do izbrane ciljne javne osebe - Severina Vučković (mentor: red. prof. ddr. Velko S. Rus) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Lea Alič: Učinkovitost kognitivnega treninga pozornosti pri mladostnikih (mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Predstavitve v juniju

Manca Križman: Perfekcionizem, predtekmovalna anksioznost in zanos pri mladih športnikih (mentorica: izr. prof. dr. Avsec Andreja) - predstavitev rezultatov magistrske raziskave

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Sreda, 24.5.2017 ob 10.00 uri v predprostoru kabineta 125c
Osebnostne lastnosti dijakov in problematična raba mobilnih telefonov med poukom
Kandidatka: Tjaša Erjavec
Komisija: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
red. prof. dr. Sonja Pečjak
izr. prof. dr. Anja Podlesek