Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2017-18

Predvideni datumi seminarjev:

6.10.2017
3.11.2017
1.12.2017
12.1.2018
2.3.2018
13.4.2018
11.5.2018
8.6.2018

V zvezi z morebitnimi spremembami datumov seminarja redno spremljajte obvestila na spletnih straneh oddelka.

Predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Na seminarju dne 2. 3. 2018 ob 13.50 v predavalnici 030 bodo dispozicijo svojega magistrskega dela predstavili:

Ana Sedmak: YouTuberji kot identifikacijski modeli pri mladostnikih (mentor: izr. prof. dr. Matija Svetina)

Vesna Šušteršič: Socialna vključenost slepih in slabovidnih (mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj)

Eva Markošek: Nestrpnost do negotovosti na prehodu v odraslost (mentorica: red. prof. dr. Maja Zupančič)

Nik Krivec: Situacijsko zavedanje in skupinska kohezivnost kot napovednika tekmovalnega rezultata pri ekipnih športih (mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik)

Sandra Antolović: Povezanost klime korporativnega prostovoljstva z delovnimi viri in zavzetostjo na delovnem mestu (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič)

Maja Vovko: Odnos med temperamentom in strategijami spoprijemanja s stresom ter osebnostno čvrstostjo pri zaposlenih (mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik)

Žan Lep: Prevod in priredba Lestvic za ocenjevanje nadarjenosti v slovenščino (mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik)

Na seminarju dne 13. 4. 2018 ob 13.50 v predavalnici 030 bo dispozicijo svojega magistrskega dela predstavila:

Vanja Bunderla Stališča do spolnosti pri varovancih centrov za usposabljanje, delo in varstvo Robert Masten

Zagovori magistrskih del pred komisijo