Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2018-19

Predvideni datumi seminarjev:

12.10.2018
9.11.2018
14.12.2018
11.1.2019
22.2.2019
29.3.2019
26.4.2019
31.5.2019 (študentska konferenca)

V zvezi z morebitnimi spremembami datumov seminarja redno spremljajte obvestila na spletnih straneh oddelka.

Prijavljene predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Seminar 29. 3. 2019 ob 14:00

Predavalnica 030

Nina Malec: Napačna prepričanja o psihologiji v javnosti in kako se s tem sooča stroka (mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek)

Mark Žmavc: Socialne prakse v virtualnih svetovih videoiger tipa MMORPG (mentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan)

Ana Aškerc: Razveza staršev kot dejavnik mladostnikovega subjektivnega blagostanja in samospoštovanja (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja)

Stanislava Grachova: Povezava smisla pri delu z zunanjo in notranjo delavno motivacijo (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič)

Nastja Tomat: Vpliv emocionalnih dražljajev na P300 pri nalogi detekcije redkih dražljajev (mentor: red. prof. dr. Grega Repovš)

Nejka Progar: Spletno in nespletno prijateljstvo učencev v povezavi z njihovo sprejetostjo v razredu in samopodobo (mentorica: red. prof. dr. Sonja Pečjak)

Neža Jus: Sočutje do sebe, relacijske potrebe in blagostanje pri osebah, ki so odvisne od drog (mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc)

Maja Krebl: Študij stanja sproščenosti v psihofizioloških poskusih (mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek, somentor: izr. prof. dr. Gregor Geršak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko)

ZARADI ŠTUDIJSKE ODSOTNOSTI PROF. MATIJE SVETINA BODO OSTALE PRIJAVLJENE DISPOZICIJE PREDSTAVLJENE V APRILU.

Seminar 26. 4. 2019 ob 14:00

Predavalnica 030

Sabina Zidanšek: Prepoznavanje in izbiranje spolno stereotipnih igrač otrok v zgodnjem otroštvu (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja)

Bor Vratanar: Mediatorska vloga odnosa do posmeha in šaljenja pri napovedovanju zadovoljstva z medosebnimi odnosi na podlagi medosebnih kompetenc in osebnostnih lastnosti (mentor: doc. Luka Komidar)

Jerca Šubic: Dijaki, ki “fazanirajo”: njihova stališča in zaznave šolske kulture (mentorica: red. prof. dr. Sonja Pečjak)

Nuša Klepec: Vloga psiholoških dejavnikov in psihološka priprava pri e-športu (mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek)

Zagovori magistrskih del pred komisijo