Predstavitve in zagovori magistrskih del

Predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Magistrski seminar bo v študijskem letu 2019-20 potekal ob petkih od 14:00 do 17:10 v predavalnici 030, in sicer predvidoma: 11. oktobra, 8. novembra, 13. decembra, 10. januarja, 28. februarja, 20. marca, 24. aprila in 29. maja (v majskem terminu bo v primeru velikega števila predstavitev izvedena magistrska konferenca).

NOVO! - Zaradi trenutnih razmer seminar na razpisane datume izvajamo na daljavo z uporabo aplikacije Zoom.

Navodila za študente za uporabo aplikacije Zoom

Magistrska konferenca 29. 5. 2020

Magistrska konferenca se bo začela ob 14h in bo trajala okvirno do 17:30.

Program magistrske konference

Prosimo vas, da se na Zoom prijavite par minut prej. Povezava za skupni uvodni del je objavljena v programu.

Če bi slučajno prišlo do prevelikega števila prijav na uvodni del, prosimo tiste, ki bi ostali “pred vrati uvodne Zoom predavalnice”, da se ob 14:20 priklopijo k eni od štirih skupin.

Konferenca bo od 14:20 potekala v štirih vzporednih Zoom predavalnicah, med katerimi bodo lahko obiskovalci prosto prehajali.

Študent_ka, ki bo predstavljal_a dispozicijo, bo imel_a na voljo 10 minut za predstavitev. Sledilo bo 10 minut razprave. Prosimo, da se držite časovne omejitve. S predstavitvami bomo začenjali točno ob napovedani uri. Želimo namreč, da bi bilo vmes med dvema predstavitvama možno morebitno prehajanje iz ene v drugo predavalnico. Po treh ali štirih predstavitvah bomo imeli na voljo čas za dodatno razpravo in razreševanje dilem, ki bodo morebiti v razpravi ob posamezni predstavitvi ostale odprte.

Vljudno vabljeni!

Predstavitve dispozicij dne 29. 5. 2020

Lucija Brecelj: Pozornost in delovni spomin pri učencih z različno ravnjo fizične aktivnosti (mentor: red. prof. dr. Cirila Peklaj)

Tina Pahovnik: Vpliv kognitivnega nadzora na uspešnost spoprijemanja s čustvenimi dražljaji (mentor: red. prof. dr. Grega Repovš)

Sandra Modic: Čustva in spoprijemanje s stresom v času pandemije COVID-19 (mentorica: red. prof. dr. Darja Kobal Grum)

Vika Novak: Psihološka prihodnost v povezavi s psihološkim distresom (mentor: doc. dr. Boštjan Bajec)

Zala Konda: Slovenska priredba Illinoiške lestvice sprejemanja mitov o spolnem nadlegovanju (mentor: doc. dr. Luka Komidar)

Izet Jusufbašić: Motivacijski dejavniki nakupnega vedenja mladostnikov (mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik)

Kevin Mohar: Psihološki vidiki skrbnikov oseb z demenco (mentor: red. prof. dr. Matija Svetina)

Karolina Lipuš: Psihofizične sposobnosti za vožnjo po 80. letu starosti (doc. dr. Boštjan Bajec)

Maša Matavš: Vloga dejavnikov zaposlitve iskalcev dela pri izbiri delodajalca (mentor: doc. dr. Boštjan Bajec)

Urška Burian: Lastnosti, ki jih zaposleni pripisujejo izbrani delovni organizaciji (mentorica: doc. dr. Katarina Babnik)

Tjaša Vitez: Delovni čas, ravnovesje poklicnega in družinskega življenja ter zavzetost zaposlenih (mentorica: doc. dr. Katarina Babnik)

Karla Breščić: Razvoj modela motivacije za karierno preusmeritev (mentorica: doc. dr. Katarina Babnik)

Milena Šokčević: Podpora organizacij zaposlenim v času izrednih razmer (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič)

Kristina Rakinić: Socialne predstave vodij manjših podjetij o današnjih kariernih začetnikih (mentorica: doc. dr. Katarina Babnik, somentorica: izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FFUL)

Luka Uršič: Perspektiva učencev in staršev o učenju na daljavo v času epidemije Covid-19 (mentorica: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček)

Ivana Prem: Uporaba učnih strategij pri učenju iz e-virov in učni dosežki (mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj)

Andreja Kos: Spletno nasilje v času koronavirusa: Primerjava pojavnosti s časom pred epidemijo in analiza odziva opazovalcev (mentorica: red. prof. dr. Sonja Pečjak)

Barbara Novak: Razumevanje in doživljanje dolgčasa otrok in mladostnikov v povezavi z uporabo tehnologije (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja)

Ana Reberc: Raziskovanje avtoritarnosti pri slovenskih dijakinjah in dijakih (mentor: red. prof. dr. Vlado Miheljak)

Kristina Kolle: Metastarševstvo kot napovednik učinkovitega starševstva (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja)

Anja Krajnc: Prožnost družin z otroki z motnjami v razvoju (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja)

Klara Brudar: Psihoterapija prek spleta v času pandemije COVID-19 skozi oči psihoterapevtov (mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc)

Tjaša Geršak: Koronarna bolezen in depresija (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten)

Lea Dvoršak: Vpliv mentalne vizualizacije in umirjene glasbe na sproščanje oksitocina in kortizola (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten)

Ana Vanessa Bogataj: Povezanost interocepcije in sočutja do sebe s terapevtsko prisotnostjo pri psihoterapevtih (mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc)

Jana Vrbančič: Sočutje do sebe in psihopatološki znaki pri starših otrok s posebnimi potrebami (izr. prof. dr. Robert Masten)

Miha Mihaljčič: Odnos med neglektom in samomorilnostjo ter mediacijski učinek sočutja do sebe in relacijskih potreb (mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc)

Irena Hostnikar: Psihoedukacijski in psihoterapevtski dejavniki učinkovitosti zdravljenja na ženskem psihiatričnem oddelku (mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc, somentor: doc. dr. Emil Benedik)

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Ponedeljek, 21. 9.2020 ob 11.00 uri preko Zooma
Socialne prakse ob igranju videoiger tipa MMORPG
Kandidat: Mark Žmavc
Komisija: red. prof. dr. Darja Kobal Grum
izr. prof. dr. Gregor Sočan
red. prof. dr. Valentin Bucik

Ponedeljek, 21. 9.2020 ob 16.00 uri preko Zooma
Vpliv kognitivnega nadzora na uspešnost spoprijemanja s čustvenimi dražljaji
Kandidatka: Tina Pahovnik
Komisija: red. prof. dr. Sonja Pečjak
red. prof. dr. Grega Repovš
izr. prof. dr. Urška Fekonja

Ponedeljek, 21. 9. 2020 ob 9.30 preko Zooma
Odnosno nasilje v osnovni šoli s perspektive učiteljev in učencev
Kandidatka: Amadea Gomboc
Komisija: izr. prof. dr. Gregor Sočan
red. prof. dr. Sonja Pečjak
doc. dr. Katarina Babnik

Petek, 25. 9.2020 ob 10.00 uri preko Zooma
Vpliv izbranih dejavnikov na vztrajanje v neaktivnosti pri odločanju
Kandidatka: Naja Kikelj
Komisija: izr. prof. dr. Anja Podlesek
doc. dr. Luka Komidar
doc. dr. Gaja Zager Kocjan