Predstavitve in zagovori magistrskih del

Predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Magistrski seminar bo v študijskem letu 2019-20 potekal ob petkih od 14:00 do 17:10 v predavalnici 030, in sicer predvidoma: 11. oktobra, 8. novembra, 13. decembra, 10. januarja, 28. februarja, 20. marca, 24. aprila in 29. maja (v majskem terminu bo v primeru velikega števila predstavitev izvedena magistrska konferenca).

Predstavitve dispozicij dne 10. 1. 2020

Saša Bajc: Aktivno očetovstvo v otrokovem prvem letu življenja: Povezava z mamino spodbudo in očetovim občutkom kompetentnosti (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja)

Zarja Golouh: Empatija pri otrocih v povezavi s stikom z živaljo (mentorica: red. prof. dr. Darja Kobal Grum)

Gaja Vatovec Barborič: Dejavniki soočanja kriminalistov s psihološkimi obremenitvami (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten)

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Petek, 31. 1. 2020 ob 10.00 uri v predavalnici 119
Jutranjost - večernost in subjektivno blagostanje
Kandidatka: Katarina Kastelic
Komisija: izr. prof. dr. Gregor Sočan
izr. prof. dr. Andreja Avsec
izr. prof. dr. Gregor Žvelc

Petek, 31. 1. 2020 ob 11.30 v predavalnici 119
Stališča do spolnosti pri varovancih centrov za usposabljanje, delo in varstvo
Kandidatka: Vanja Bunderla
Komisija: izr. prof. dr. Gregor Sočan
izr. prof. dr. Robert Masten
doc. dr. Tina Pirc

Četrtek, 13. 2. 2020 ob 12.00 uri v predavalnici 102
Psihološki miti: Razširjenost pri študentih in individualne razlike
Kandidatka: Sanja Karas
Komisija: red. prof. dr. Maja Zupančič
red. prof. dr. Darja Kobal Grum
izr. prof. dr. Eva Boštjančič