Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2017-18

Predvideni datumi seminarjev:

6.10.2017
3.11.2017
1.12.2017
12.1.2018
2.3.2018
13.4.2018
11.5.2018
8.6.2018

V zvezi z morebitnimi spremembami datumov seminarja redno spremljajte obvestila na spletnih straneh oddelka.

Predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Na seminarju dne 1. 12. 2017 ob 13.50 v predavalnici 030 bodo dispozicije svojih magistrskih del predstavile naslednje študentke:

Sanja Kovačić: Povezanost feminističnih stališč in narcisističnih osebnostnih lastnosti (mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik)

Zagovori magistrskih del pred komisijo