Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2017-18

Predvideni datumi seminarjev:

6.10.2017
3.11.2017
1.12.2017
12.1.2018
2.3.2018
13.4.2018
11.5.2018
8.6.2018

V zvezi z morebitnimi spremembami datumov seminarja redno spremljajte obvestila na spletnih straneh oddelka.

Predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Seminar 8. 6. 2018 ob 13:50 (razporeditev po predavalnicah bo še sporočena)

Rosa Radman Žalodec: Prepričanja delodajalcev o starejših zaposlenih (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič)

Maša Matavš: Vloga dejavnikov zaposlitve iskalcev dela pri izbiri delodajalca (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič)

Špela Kresnik: Priprava in evalvacija programa za boljšo socialno povezanost učencev v razredu (mentorica: red. prof. dr. Sonja Pečjak)

Kristjan Černič: Pregled in uvrstitev psihoterapije s pomočjo umetnosti v širši okvir sodobnega razumevanja psihoterapije (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten)

Sabina Čepon: Odnos do pornografskih vsebin pri mladostnikih in njihovih starših (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj)

Peter Kovač Vujasinović: Zaznavanje eksterno usmerjenega družbeno odgovornega ravnanja organizacije in zaposlenih (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič)

Renata Močnik: Doživljanje nasilja na delovnem mestu pri ginekologih (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten)

Amadea Gomboc: Odnosno nasilje s perspektive učencev in učiteljev (mentorica: red. prof. dr. Sonja Pečjak)

Doris Maljevac: Zaznana samoučinkovitost vzgojiteljev v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah (mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj)

Pia Kovač: Zadovoljstvo z zunanjim videzom, podobnost med partnerjema v zunanjem videzu in zadovoljstvo v partnerskem odnosu (mentorica: izr. prof. dr. Andreja Avsec)

Anja Sagadin: Evalvacija programa za obvladovanje stresa pri vzgojiteljih/cah (mentorica: izr. prof. dr. Cirila Peklaj)

Lea Kačičnik: Sociopsihološke in osebnostne značilnosti sledilcev (“followers”) kot dejavniki pozicioniranja “influencerjev” na družbenih omrežjih (mentor: red. prof. dr. Velko S. Rus)

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Torek, 22. 5. 2018 ob 8.30 uri v predavalnici 024
Konstruktna veljavnost Testa barvnih asociacij pri študentih Fakultete za šport v svetovalnem procesu
Kandidatka: Anja Dolinšek
Komisija: red. prof. dr. Valentin Bucik
izr. prof. dr. Robert Masten
izr. prof. dr. Tanja Kajtna
red. prof. dr. Sonja Pečjak

Torek, 22.5.2018 ob 10.00 uri v predavalnici 119
Odločitev za delo v tujini v povezavi z osebnimi vrednotami
Kandidatka: Karmen Vajngerl
Komisija: izr. prof. dr. Robert Masten
izr. prof. dr. Eva Boštjančič
izr. prof. dr. Urška Fekonja

Torek, 22. 5. 2018 ob 13.00 uri v predprostoru kabineta 125
Povezanost psihosocialnih dejavnikov učenca z njegovo vlogo opazovalca pri medvrstniškem nasilju
Kandidatka: Martina Škoberne
Komisija: izr. prof. dr. Eva Boštjančič
red. prof. dr. Sonja Pečjak
izr. prof. dr. Gregor Sočan

Ponedeljek, 28.5.2018 ob 11.00 uri v predprostoru kabineta 125c
Izbrani indikatorji duševnega zdravja pri bolnikih s kronično bolečino
Kandidatka: Katka Koren
Komisija: red. prof. dr. Darja Kobal Grum
doc. dr. Saška Roškar
izr. prof. dr. Anja Podlesek
red. prof. dr. Maja Zupančič