Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2017-18

Predvideni datumi seminarjev:

6.10.2017
3.11.2017
1.12.2017
12.1.2018
2.3.2018
13.4.2018
11.5.2018
8.6.2018

V zvezi z morebitnimi spremembami datumov seminarja redno spremljajte obvestila na spletnih straneh oddelka.

Prijavljene predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Seminar 8. 6. 2018 ob 13:50 v 030

Rosa Radman Žalodec: Prepričanja delodajalcev o starejših zaposlenih (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič)

Katarina Šavrič: Sindrom prevaranta in povezanost s samospoštovanjem pri zaposlenih (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič) - predstavitev rezultatov magistrske raziskave

Amadea Gomboc: Odnosno nasilje s perspektive učencev in učiteljev (mentorica: red. prof. dr. Sonja Pečjak)

Špela Kresnik: Priprava in evalvacija programa za boljšo socialno povezanost učencev v razredu (mentorica: red. prof. dr. Sonja Pečjak)

Doris Maljevac: Zaznana samoučinkovitost vzgojiteljev v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah (mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj)

Anja Sagadin: Evalvacija programa za obvladovanje stresa pri vzgojiteljih/cah (mentorica: izr. prof. dr. Cirila Peklaj) - predstavitev rezultatov magistrskega dela

Sabina Čepon: Odnos do pornografskih vsebin pri mladostnikih in njihovih starših (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj)

Anja Ibrčič: Doživljanje in soočanje z duševno stisko vrstnika v razvojnem obdobju prehoda v odraslost (mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc) - predstavitev rezultatov magistrske raziskave

Pia Kovač: Zadovoljstvo z zunanjim videzom, podobnost med partnerjema v zunanjem videzu in zadovoljstvo v partnerskem odnosu (mentorica: izr. prof. dr. Andreja Avsec)

Seminar 8. 6. 2018 ob 13:50 v 119

Neža Podlogar: Primerjava kognitivnih sposobnosti pri igralcih akcijskih video iger in posameznikih, ki video iger ne igrajo (mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek)

Zala Koder: Kompetenci stalnega strokovnega razvoja in profesionalne strategije pri kariernih začetnikih glede na motivacijske in organizacijske faktorje (mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek)

Renata Močnik: Doživljanje nasilja na delovnem mestu pri ginekologih (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten)

Sabina Brodar Kaplja: Razlike med storilci in storilkami kaznivega dejanja umora (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten, somentorica: Mojca M. Plesničar)

Urban Štiberc: Psihopatološke značilnosti morilcev v Sloveniji (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten, somentorica: Mojca M. Plesničar)

Lejla Košmrlj: Prilagoditvene spretnosti, čustvene in vedenjske težave pri otrocih in mladostnikih z živčno-mišičnimi boleznimi (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten)

Tjaš Debeljak: Povezanost igranja video iger z anksioznostjo in depresivnostjo (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten)

Kristjan Černič: Pregled in uvrstitev psihoterapije s pomočjo umetnosti v širši okvir sodobnega razumevanja psihoterapije (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten)

Natali Volarič: Struktura samopodobe in subjektivno blagostanje – testiranje integrativnega kulturnega modela (mentorica: izr. prof. dr. Andreja Avsec)

Seminar 27. 6. 2018 (sreda) ob 14:00 v 119

Ana Munda: Depresivnost in anksioznost pri nosečnicah z nosečnostno sladkorno boleznijo (mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj, somentorica: doc. dr. Draženka Pongrac Barovič)

Maja Urbanc: Osebnostne lastnosti bolnikov s sindromom hipoventilacije zaradi debelosti ter obstruktivno apnejo v spanju (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten, somentor: izr. prof. dr. Matjaž Fležar)

Mirzeta Dorić: Učiteljevo zaznavanje inkluzije pri delu z učenci s posebnimi potrebami (mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj)

Aleksandar Jerinić: Osebni prostor v povezavi s hrupom in osvetljenostjo ambienta (mentor: izr. prof. dr. Matija Svetina)

Sanja Jurjević: Povezanost emocionalne inteligentnosti s kakovostjo partnerskih odnosov (mentorica: red. prof. dr. Darja Kobal Grum)

Anja Negovec: Relacijske potrebe, odnos s starši ter proces psihološkega osamosvajanja od staršev na prehodu v odraslost (mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc)

Peter Kovač Vujasinović: Zaznavanje eksterno usmerjenega družbeno odgovornega ravnanja organizacije in zaposlenih (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič)

Maša Matavš: Vloga dejavnikov zaposlitve iskalcev dela pri izbiri delodajalca (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič)

Lea Kačičnik: Sociopsihološke in osebnostne značilnosti sledilcev (“followers”) kot dejavniki pozicioniranja “influencerjev” na družbenih omrežjih (mentor: red. prof. dr. Velko S. Rus)

Zagovori magistrskih del pred komisijo