Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2016-17

Datumi seminarjev:

  • 7.10.
  • 11.11.
  • 9.12.
  • 6.1.
  • 24.2.
  • 24.3.
  • 21.4.
  • 19.5.
  • 16.6. in 30.6. (rok prijave predstavitve je v obeh primerih 9.6. - NOVO: PRIJAVE SO ZAPRTE.)

Seminar poteka ob navedenih petkih od 13.50 do 17.10. Seminar se izvaja v dveh skupinah, v predavalnicah 030 in 119/029.

Predstavitve dispozicij in rezultatov magistrskih raziskav v magistrskem seminarju - NOVO: RAZPORED JE DOKONČEN.

Predstavitve 16. 6. 2017 (Predavalnica 030)

Nika Čermak: Zgodnja navezanost kot napovednik prijateljstva otrok: Vzdolžna študija (mentorica: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Maja Hočevar: Učinek starejših sorojencev na razvoj govora otrok v zgodnjem otroštvu (mentorica: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Špela Krobat: Povezanost izvršilnih funkcij pri mlajših učencih s sposobnostjo povzemanja pri učenju (mentorica: red. prof. dr. Pečjak Sonja) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Nikola Komes: Subjektivni kriteriji medsebojnega zaupanja v poslovnih odnosih med Slovenijo in Hrvaško (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Karmen Vajngerl: Odločitev za delo v tujini v povezavi z osebnimi vrednotami (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Matevž Šega: Program sočutja do sebe skozi perspektivo udeležencev: Študije primerov (mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Anja Šilc: Doživljanje učinkov programa čuječnosti na kvaliteto življenja in medosebne odnose (mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc) - predstavitev rezultatov magistrske raziskave

Katarina Slevec: Značilnosti terapevtskega odnosa in učinki psihoterapije (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Katja Mesarič: Kvaliteta življenja in osebnostne lastnosti pri pacientih s sladkorno boleznijo tipa 1 (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten, somentorica: doc. dr. Nataša Bratina, dr. med.) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Predvidene predstavitve 30. 6. 2017 (Predavalnica 030)

Manca Križman: Perfekcionizem, predtekmovalna anksioznost in zanos pri mladih športnikih (mentorica: izr. prof. dr. Avsec Andreja) - predstavitev rezultatov magistrske raziskave

Iris Poklar: Čustvena inteligentnost kot mediator med strukturo jaza in subjektivnim blagostanjem (mentorica: izr. prof. dr. Andreja Avsec) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Maruša Švigelj: Psihološko osamosvajanje gejev in lezbijk na prehodu v odraslost (mentorica: red. prof. dr. Maja Zupančič) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Teja Peterle: Spreminjanje socialne mreže pri posameznikih na prehodu v starševstvo (mentorica: red. prof. dr. Maja Zupančič) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Eva Mišmaš: Povezanost družinske pismenosti z bralnimi zmožnostmi tretješolcev (mentorica: red. prof. dr. Sonja Pečjak) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Julija Opeka: Mentorjevo doživljanje kakovosti in karierna odpornost v kariernem mentorskem odnosu (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič) - predstavitev rezultatov magistrske raziskave

Ana Jurenec: Učinki plesa na kvaliteto življenja in depresivnost pri osebah s Parkinsonovo boleznijo (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten) - predstavitev rezultatov magistrske raziskave

Karmen Novak: Evalvacija spolne edukacije oseb z motnjo v duševnem razvoju (mentor: izr. prof. dr. Robert Masten) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Rosana Majhenič: Stališča do samomorilnega vedenja in iskanja pomoči v duševni stiski (mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek, somentorica: doc. dr. Saška Roškar, NIJZ) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Urška Stanec: Povezanost med uporabo socialnih omrežij in prehranjevalnim vedenjem z vidika posameznih psiholoških entitet (mentorica: red. prof. dr. Darja Kobal Grum) - predstavitev dispozicije magistrske raziskave

Zagovori magistrskih del pred komisijo

Ponedeljek, 21. 8. 2017 ob 9.00 uri v Modri sobi
Razvoj Testa odkrivanja in reševanja problemov
Kandidat:Ivan Jakovljević
Komisija: red. prof. dr. Valentin Bucik
izr. prof. dr. Anja Podlesek
doc. dr. Luka Komidar

Sreda, 23. 8. 2017 ob 10.00 uri v predavalnici 119
Doživljanje okrevanja pri osebah z motnjo hranjenja
Kandidatka: Veronika Tumpej
Komisija: red. prof. dr. Sonja Pečjak
red. prof. dr. Cirila Peklaj
izr. prof. dr. Gregor Žvelc

Petek, 25. 8. 2017 ob 10.00 uri v predavalnici 119
Vloga čustvenega dela pri delovni zavzetosti in organizacijski pripadnosti slovenskih prodajalcev
Kandidatka: Sanja Sever
Komisija: izr. prof. dr. Andreja Avsec
izr. prof. dr. Eva Boštjančič
izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj