Predstavitve in zagovori magistrskih del

Magistrski seminarji v št. letu 2018-19

Predvideni datumi seminarjev:

12.10.2018
9.11.2018
14.12.2018
11.1.2019
22.2.2019
29.3.2019
26.4.2019
31.5.2019 (študentska konferenca)

V zvezi z morebitnimi spremembami datumov seminarja redno spremljajte obvestila na spletnih straneh oddelka.

Prijavljene predstavitve dispozicij magistrskih del v magistrskem seminarju

Seminar 11. 1. 2019 ob 14:00 v 030

Nik Krivec: Situacijsko zavedanje in skupinska kohezivnost kot napovednika tekmovalnega rezultata pri ekipnih športih (mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik)

Jona Basle: Družinski rituali in družinska povezanost (mentor: red. prof. dr. Matija Svetina)

Katja Habuš: Vpliv uporabe metode pozitivnega poizvedovanja na delovno zavzetost zaposlenih (mentorica: izr. prof. dr. Eva Boštjančič)

Jasna Lalić: Značilnosti timskega dela, samoučinkovitost in delovna zavzetost vzgojiteljev (mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj)

Sara Hudoletnjak: Povezanost depresivnosti in anksioznosti s študijsko prilagojenostjo in uspešnostjo (mentorica: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček)

Ana Reberc: Avtoritarni potenciali slovenskih dijakinj in dijakov (mentor: red. prof. dr. Vlado Miheljak)

Jana Malovrh: Različne starostne ciljne skupine in njihov odnos do socialne robotike z vidika različnih modelov napovedovanja vedenja (mentor: red. prof. dr. Velko S. Rus)

Zagovori magistrskih del pred komisijo