Predmetnik rednega študija psihologije, II. stopnja

Predmetnik

Delovni koledar FF v št. letu 2017-18

Prvi letnik

Prvi letnik magistrskega študija poteka po novem bolonjskem programu.
Urnik zimskega in letnega semestra 2017/2018 prvega letnika rednega študija druge stopnje.

Uporabna psihometrija
Uporabna kognitivna psihologija
Diferencialna psihologija
Razvojnopsihološke teorije
Kliničnopsihološka diagnostika
Psihosocialni odnosi v šoli
Svetovanje in psihoterapija
Kadrovska psihologija

Drugi letnik

Drugi letnik magistrskega študija poteka po novem bolonjskem programu.
Urnik zimskega in letnega semestra 2017/2018 drugega letnika rednega študija druge stopnje.

Psihološki vidiki psihopatologije
Organizacijska psihologija
Izbirni strokovni modul
Didaktika psihologije
Psihološka delovna praksa
Magistrsko delo