Obvestila za študente rednega magistrskega študija
1. letnik | 2. letnik

Vabilo za opravljanje študentske prakse in/ali študentskega dela
Katarina Babnik, 15. 7. 2020

Spoštovani!

Prilagam vabilo za opravljanje študentske prakse in/ali študentskega dela na področju psihologije dela in organizacije ter športne psihologije, ki nam ga je posredoval mag. Aleš Vičič. Vabljeni, da si vabilo preberete! Kontaktni podatki so navedeni v vabilu.

Lep pozdrav, Katarina Babnik

Priponka: VABILO na prakso ali študentsko delo.pdf

Rok za oddajo gradiva za obravnavo na septembrski seji oddelka
Nives Kolarič, 9. 7. 2020

Pozdravljeni,

v kolikor želite, da bi bila prijava magistrske teme obravnavana na septembrski seji Oddelka, jo morate predložiti najkasneje do torka, 25. 8. 2020 do 9.00 ure. Prijav magistrskih tem, ki bodo prispele po tem datumu, žal ne bomo mogli vključiti v gradivo za septembrsko sejo. Omenjeni datum velja tudi za ostalo gradivo, za katerega želite, da bo obravnavano na tej seji.

Lep pozdrav,

Tajništvo Oddelka za psihologijo

Govorilne ure - Tina Pirc
Tina Pirc, 3. 7. 2020

V juliju in avgustu bom imela govorilne ure s pomočjo Zoom-a po predhodnem dogovoru preko e-pošte.

Prosim za razumevanje.

Obvezna študijska praksa na Gimnaziji Bežigrad
Katja Depolli Steiner, 9. 6. 2020

Kot področno mentorico za področje pedagoške psihologije na oddelku za psihologijo so me kontaktirali z ljubljanske Gimnazije Bežigrad. Za nas imajo ponudbo: 2 ali 3 študente so pripravljeni sprejeti na 10-dnevno prakso v šolskem letu 2020/21. Imajo pa posebno željo: da bi študenti v okviru te prakse sodelovali na njihovih projektnih dnevih z naslovom “Učenje učenja” za dijake 1. letnika, ki so načrtovani za 28. september do 2. oktober 2020. V vsakem oddelku za to temo namenijo 3 šolske ure. Te projektne dneve običajno izvedejo na šoli zaposlene psihologinje (učiteljice psihologije in svetovalne delavke), letos pa to želijo prepustiti študentom na praksi. Študenti bi pri tem lahko uporabili že pripravljeno gradivo ali pa bi izvedbo pripravili sami, seveda v dogovoru z mentorico. Izvedbo bi lahko izpeljali v parih ali sami - vse je stvar dogovora.

Kontaktna oseba na šoli je Špela Ševerkar: spela.severkar@gimb.org

Govorilne ure
Katja Depolli Steiner, 3. 6. 2020

Do nadaljnjega imam govorilne ure le na daljavo, prek Zoom-a, po vnaprejšnjem dogovoru. Oglasite se mi po e-pošti.

POMEMBNO: Študijska praksa
Katja Depolli Steiner, 7. 5. 2020

Pozdravljeni,

če (1) zaključujete študij psihologije na drugi stopnji in zaradi trenutnih razmer ne morete v načrtovanem času opraviti obveznosti pri študijski praksi, hkrati pa (2) ne načrtujete, da bi v skladu z navodili UL FF zaprosili za podaljšanje statusa v naslednjem študijskem letu,

vas vabim, da se mi oglasite preko e-pošte. Skupaj bomo skušali najti ustrezno rešitev.

POMEMBNO: Študijska praksa v času epidemije - dopolnitev prejšnjega obvestila
Katja Depolli Steiner, 6. 4. 2020

Pozdravljeni,

dopolnjujem svoje prejšnje obvestilo glede študijske prakse v času epidemije:

Trenutna situacija je zelo posegla v opravljanje študijske prakse. Vse tri področne koordinatorice spremljamo dogajanje in vas pozivamo, da nam poročate o vaši že (delno) opravljeni praksi ali načrtih za njeno opravljanje. To nam omogoča, da lahko oblikujemo potencialne možnosti za rešitev vprašanja zaključka prakse v sprejemljivih rokih.

Pri opravljanju prakse na pedagoškem področju je nadaljnji potek odvisen od tega, kdaj se bodo izobraževalne institucije ponovno odprle. Če ste s prakso že začeli, a je bila prekinjena, se lahko z mentorji skušate dogovoriti, da prakso zaključite z delom na daljavo. Tako opravljena praksa vam bo seveda priznana. Če imate možnost počakati, da se epidemija konča, pa je verjetno najbolj smiselno, da se odločite za to možnost.

Podobno velja za področji psihologije dela in organizacije ter klinične psihologije. Do preklica posebnih ukrepov je edino možno opravljanje prakse na daljavo.

Za vsa vprašanja smo vam področne mentorice na voljo preko e-pošte.

POMEMBNO: Študijska praksa v času epidemije
Katja Depolli Steiner, 2. 4. 2020

Pozdravljeni,

zaradi epidemije COVID-19 je izvajanje študijske prakse močno ovirano oz. v večini primerov trenutno onemogočeno. Zato prosim vse študente, ki se vam je v marcu izvajanje prakse prekinilo ali pa z njim niste mogli začeti, kot je bilo načrtovano, pa o tem še niste obvestili področne mentorice (glejte moje obvestilo z dne 16. marec 2020), da področni mentorici po e-pošti sporočite sledeče:

(1) kako ste v tem študijskem letu načrtovali izvedbo prakse (časovna dinamika in področja prakse);

(2) kje (ustanova) in pri kom (mentor) ste bili na praksi v času, ko se je prekinil neposredni pedagoški proces;

(3) koliko dni/ur prakse ste že opravili,

(4) koliko dni/ur prakse bi morali še opraviti glede na vaš prvotni načrt in dogovor z ustanovo.

Prosim, da se nam oglasite tudi študenti, ki s prakso nadaljujete oz. jo izvajate na daljavo.

Te podatke potrebujemo, da bomo lažje načrtovali ukrepe za nadaljnje delo na področju študijske prakse.

magistrske teme s področja psiholoških korelatov pandemije Covid-19
Darja Kobal Grum, 2. 4. 2020

Spoštovani študentke in študentki zaključnih letnikov magistrskega študija,

v kolikor katerega izmed vas zanima: razpisujem možne teme za magistrske naloge na tematiko aktualne pandemije. Tematski predlogi: 1. Čustva in razpoloženje v času pandemije Covid 19 2. Strategije vsakdanjega spoprijemanja s stresom zaradi pandemije 3. Kognitivni nadzor in negativne misli o pandemiji 4. poljudno. V kolikor je kdo zainteresiran, naj mi piše na e-mail. Upam, da ste zdravi, predvsem pa psihično stabilni! red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Študenti, ki se jim je zaradi epidemije prekinila praksa
Katja Depolli Steiner, 16. 3. 2020

Pozdravljeni,

vse študente, ki se vam je zaradi epidemije prekinilo opravljanje prakse, prosim, da se oglasite področnim mentoricam.

Prosimo vas za naslednje podatke glede te prekinjene prakse: (1) kje (ustanova) in pri kom (mentor) ste na praksi, (2) koliko dni/ur prakse ste že opravili, (3) koliko dni/ur prakse morate še opraviti.

Te podatke potrebujemo, da bomo lažje načrtovali ukrepe za nadaljnje delo.

Eva Boštjančič - GOVORILNE URE v poletnem semestru
Eva Boštjančič, 13. 2. 2020

Pozdravljeni!

V poletnem semestru imam govorilne ure ob četrtkih, od 10.00 do 11.30. Po vnaprejšnjem dogovoru se lahko srečamo tudi v drugih terminih ali po Skypu.

Lep pozdrav, Eva

Možnost opravljanja prakse na pedagoškem področju
Katja Depolli Steiner, 9. 1. 2020

Naša kolegica Jelka Berce z OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki je pripravljena prevzeti mentorstvo študentom na praksi, in sicer bodisi za krajši čas (10 dni) bodisi za daljši čas (tudi za 8 tednov, če bi kdo to želel). Zainteresirani ji pišite na: jelka.berce@guest.arnes.si

Možnost opravljanja študijske prakse na pedagoškem področju
Katja Depolli Steiner, 5. 11. 2019

Naša kolegica Petra Mustar z Gimnazije Jožeta Plečnika je pripravljena prevzeti mentorstvo študentom na praksi, in sicer tudi za daljši čas (ne le za 10 dni obvezne prakse na pedagoškem področju). Zainteresirani ji pišite na: petra.mustar@gjp.si

Kliničnopsihološka diagnostika (KPD) - vaje
Sana Čoderl Dobnik, 7. 10. 2019

Spoštovani,

obveščam vas, da bomo z vajami s področja kliničnopsihološke diagnostike odraslih pričeli po urniku v četrtek, 21.11.2019 v 2 skupinah. Vaje bodo potekale do konca semestra.

Lepo vas pozdravljam do takrat.

Mentorstva
Robert Masten, 25. 9. 2019

Do nadaljnjega mentorstva pri magistrskih nalogah niso možna zaradi tozadevne zasedenosti mentorja. RM

Možnost opravljanja obvezne študijske prakse
Eva Boštjančič, 9. 9. 2019

Društvo Projekt Človek

Smo nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu in ima status socialno varstvenega programa na področju zasvojenosti, že več kot 20 let.

V našem društvu izvajamo 3 različne terapevtske skupnosti (klasično, za zasvojene starše za otroki in za osebe s pridruženimi težavami v duševnem zdravju), Program za otroke in mlade, Program Reintegracije, ambulantno svetovanje zasvojenim in njihovim svojcem.

Naša terapevtska skupnost je tudi edina v Sloveniji, ki je priznana po mednarodnih kriterijih (EFTC in WFTC).

Študentje imajo možnost spremljanja delovnega in terapevtskega procesa naših uporabnikov, izvajanje preventivnih delavnic za osnovnošolce, udeležbi na strokovnih izobraževanjih na področju adiktologije in drugih sorodnih tem, ob tem pa smo odprti tudi za vaše želje in potrebe.

Kontakt: Ada Glažar, univ. dipl. kom., koordinatorka in mentorica za prostovoljce Slovenska 19, 1000 Ljubljana, GSM: 031 311 979

www.projektclovek.si

Možnost opravljanja psihološke študijske prakse
Eva Boštjančič, 8. 7. 2019

Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne

Želim vas povabiti k sodelovanju in sicer pri omogočanju praktičnih usposabljanj študentov in študentk, na projektu ”Socialna vključenost oseb s posebnimi potrebami”. Prilagam link, kjer si lahko na kratko pogledate nekatere dejavnosti projekta : http://vkljucevanje.splet.arnes.si/

Naš cilj je uporabnikom projekta nuditi dodatne vsebine (izven šolskega pouka), kjer bi napredovali na področjih samostojnosti, socialne vključenosti in sposobnosti za delo. Pomembno nam je zagotoviti, da imajo uporabniki najmanj 20 ur (ali vsaj 10 srečanj) ”usposabljanj” (prakse) z isto osebo, da se opravljeno delo lažje evalvira in zagotavlja večjo možnost za napredek.

Projekt traja do septembra leta 2022, tako da bi ob dobrih izkušnjah lahko nadaljevali z usposabljanji še v naslednjih letih. Na letni ravni želimo vključiti nekje od 5-15 učencev/dijakov.

Delamo tako individualno z uporabniki kot v skupinah.

Matija Šilc, koordinator in strokovni vodja na projektu : Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje

t: +386 1 2442 768

e: matija.silc@center-iris.si

www.center-iris.si.si

Možnost opravljanja psihološke študijske prakse
Eva Boštjančič, 3. 4. 2019

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

Smo majhna organizacija, katere glavni namen je delovnim organizacijam z različnimi kakovostnimi storitvami pomagati pri celostnem obravnavanju zdravja in dobrega počutja zaposlenih s pomočjo kvalitetnih in celostno zasnovanih produktov, ki jih razvijamo na podlagi tujih praks in lastnih izkušenj. Prav tako je naše poslanstvo ozaveščati in izobraževati širšo javnost o pomembnosti skrbi za zdravje zaposlenih. Program podpore zaposlenim je glavni produkt Skupine IRI Ljubljana. Gre za standardiziran program z dolgoletno tradicijo, ki je v tujini poznan pod imenom Employee Assistance Program (EAP). V številnih delovnih organizacijah po svetu je Program podpore zaposlenim stalnica politik za zagotavljanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih.

Delo psihologa na našem inštitutu zajema:

 • Izobraževanja

 • Svetovanja

 • Opravljanje raziskav

 • Trženje oz. promocija

 • Projektno delo

 • Izdajanje publikacij

Trenutno naše delo poteka predvsem v Mariboru. V našem kolektivu nudimo možnost opravljanja študentske prakse kot tudi študentskega dela (iščemo predvsem absolvente oz. študente 2. bolonjske stopnje). Za opravljanje prakse sta na voljo dve mentorici, psihologinji. Veliko dela lahko študent opravlja od doma, saj delo ni odvisno od prisotnosti v pisarni, delo pa poteka tudi na terenu (udeležba na seminarjih, delavnicah, fokusnih skupinah, konferencah, analizah,…).

Za vsa morebitna vprašanja ali prijave za študentsko prakso/delo pišite na info@iri-lj.si.

Možnost opravljanja psihološke študijske prakse
Eva Boštjančič, 3. 1. 2019

VIDEO CENTER d.o.o., Center za razvoj kadrov, Ljubljana

Kar lahko ponudimo (sicer najbolj odvisno od naročil in želja strank v obdobju trajanja študijske prakse) je pretežno na naslednjih področjih:

 • pomoč pri psihološkem ocenjevanju z enim od treh orodij (za selekcijo, timske vloge ali spremljanje razvoja kompetenc po metodi 360°)

 • priprava in izvedba (video) delavnic na različne teme: vodenje, komunikacija, motivacija, stres, obdobni pogovori, upravljanje s časom, …

 • merjenje delovnega zadovoljstva, zavzetosti, klime, kulture, pripadnosti, vrednot, energije, …

 • prevajanje novih izobraževalnih video programov in e-learning programov za nove delavnice in samoizobraževanje

 • prevajanje psiholoških orodij in podpornih gradiv za ocenjevanje timskih vlog (Belbin Interplace)

 • marketinške aktivnosti (novičniki, promocijski materiali, zasnove in izvedbe, …) vsak torek ob dovoljenju podjetja možna soudeležba pri marsikaterih HR aktivnostih v Elaphe (pričakujem, da za večino aktivnosti prisotnost ne bo težava)

Najbolj bi od vas bila zaželena pomoč pri sprotnih projektih v zvezi s psihološkim ocenjevanjem in delavnicami, za namene večine dejavnosti pa je zaželeno odlično znanje angleškega jezika za prevajanje. Vse našteto je seveda po dogovoru, nekaterih želenih aktivnosti, ki jih zgornji seznam še ne pokriva, pa lahko uskladiva sproti in proaktivno oba poskrbiva za uporabno študijsko prakso.

Matic Kadliček, univ. dipl. psih. direktor matic.kadlicek@videocenter.si

Možnost opravljanja psihološke študijske prakse
Eva Boštjančič, 14. 11. 2018

V Društvu za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA vas vabimo k opravljanju obvezne študijske prakse v naši Varni hiši za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja.

V okviru programa Varna hiša Stigma nudimo varno namestitev in psihosocialno pomoč uživalkam nedovoljenih drog ter celosten pristop k problematiki nasilja nad ženskami in zasvojenostjo, brez pogojevanja abstinence od nedovoljenih drog. Skozi individualno delo ustvarjamo okoliščine, v katerih dobijo uporabnice spodbudo za prepoznavanje svojih želja in potreb ter spodbudo za aktivno vključenost v iskanje rešitev. Nudimo informiranje in svetovanje, praktično pomoč pri urejanju zdravstvene, zaposlitvene in stanovanjske problematike, spremljanje in zagovorništvo v različnih službah ter institucijah. V okviru programa imamo tudi podporno stanovanje, v katerem so nastanjene bolj stabilne uporabnice. Z uporabnicami, ki še niso nameščene in tistimi, ki niso več v programu namestitve, se srečujemo individualno na terenu in skupaj z njimi iščemo zanje najprimernejšo rešitev. Delo je zelo dinamično in raznoliko. Študent_ka bo lahko spoznal­_a različna področja našega dela (tako v hiši, kot na terenu). Omogočili mu/ji bomo individualno delo s katero izmed uporabnic, ter na željo študenta­_ke tudi delo s skupino uporabnic (npr. izvedba kakšne delavnice).

Na željo študenta oz. študentke bo možno tudi kroženje znotraj drugih programov Društva Stigma.

Več informacij o naših programih lahko najdete na spletni povezavi: https://drustvo-stigma.si/program/varna-hisa/

Kontakt: eva.vhstigma@gmail.com

Možnost opravljanja psihološke študijske prakse
Eva Boštjančič, 6. 11. 2017

SŽ-ŽIP d.o.o. (Železniško invalidsko podjetje)

Enota podjetja, kjer dela psiholog, se predvsem ukvarja s promocijo zdravja za zaposlene na delovnem mestu in izven. Ker imamo tudi fitnes središče, delo zajema tudi koordiniranje tega središča, promocijo, razvoj kompetenc naših športnih trenerjev, osnove športne psihologije, veliko zdravstvene psihologije in s prihodnjim letom tudi svetovanje in motiviranje naših strank (vadečih) za vadbo.

V prihodnjem letu bi lahko na študijsko prakso sprejeli 2 študenta psihologije.

Kontakt: Asja Samec, psihologinja (asja.samec@gmail.com)

Možnost opravljanja psihološke študijske prakse
Eva Boštjančič, 20. 11. 2015

Povabilo za opravljanje psihološke študijske prakse na EKONOMSKI ŠOLI, Novo mesto:

Zaposlena sem kot profesorica psihologije (ter šolska svetovalna delavka) na srednji šoli (Ekonomska šola Novo mesto). V okviru svojega dodatnega strokovnega dela (napredovanje v nazive) lahko opravljam tudi hospitacije za študente - nastop (pouk psihologije v programih ekonomska gimnazija 3. letnik, ekonomski tehnik 2.letnik, medijski tehnik 3.letnik).

Hkrati lahko študente povabim k sodelovanju na taborih za nadarjene, ki jih organiziram enkrat letno. V preteklosti so nekateri študentje psihologije na omenjenih taborih že nastopili kot prostovoljci - izvajalci delavnic za dijake. Za nas je bila to prijetna popestritev programa, študentom pa ena od praktičnih izkušenj. Možnost za sodelovanje vidim predvsem na področju pedagoške psihologije ter za študente, ki izhajajo z Dolenjske.

Kontakt: klavdija.giodani@gmail.com

Vabilo k objavi v reviji Journal of European Psychology Students (JEPS)
Anja Podlesek, 3. 2. 2015

JEPS is a double-blind, peer-reviewed, open-access journal for psychology students worldwide (http://jeps.efpsa.org). We are looking for a way to reach more students who might be interested in publishing their research articles or literature reviews.

JEPS enforces high publication standards comparable to those of established academic journals. At the same time, we acknowledge that our authors are students and therefore adapt our review process to fit students’ resources. JEPS also publishes replication studies and does not decline manuscripts based solely on the absence of significant effects. With the extensive feedback that we provide, student authors are given insight into the publication process as well as the opportunity to improve their research skills.

For your convenience, we have provided a poster and a few slides here (https://www.dropbox.com/sh/7zjipzvayhnp54l/AADIPcNT_o58TB-S9XdD9ZCsa?dl=0; direct download from Dropbox-folder).

Katharina Brecht
Editor-in-Chief
On behalf of the JEPS Editorial Team
http://jeps.efpsa.org

Možnost opravljanja psihološke študijske prakse
Eva Boštjančič, 14. 8. 2013

Sem psiholog, zaposlen v svetovalni službi OŠ Brinje Grosuplje. V šolskem letu 2014/15 bomo že 6. leto izvajali projekt ‘Lepo je živet!’, ki se bo izvajal preko delavnic za učence 5. in 6. razredov. Projekt se nanaša na krepitev zdravega načina življenja in preventive proti pitju alkoholnih pijač ter ostalih oblik zasvojenosti. Projekt sestavljajo že pripravljene delavnice za učence 5. in 6. razredov. Projekt vodi šola, pod mentorstvom Inštituta Antona Trstenjaka, izvajajo pa ga prostovoljci, ki so ponavadi študentje.

Če koga zanima neposredno delo z učenci, v razredu, ima odlično priložnost spoznati, če ga tovrstno delo veseli, poleg tega si nabere ogromno izkušenj za lastno delo. Spoznal bo, kako predstaviti določeno temo v razredu, katere socialne igre lahko uporabi pri svojem delu, kako se odzvati na določen problem v skupinski dinamiki, s katerimi vsebinami in metodami krepiti zdrav način življenja in kritičen pogled na droge, ipd.

Vse zainteresirane študente vabim, da mi pišejo na mail: aljosad@gmail.com

Možnost opravljanja psihološke študijske prakse
Eva Boštjančič, 12. 10. 2011

Materinski dom Maribor je namenjen materam z mladoletnimi otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski in nimajo druge možnosti bivanja, ter ob namestitvi potrebujejo strokovno in drugo pomoč. Prostovoljsko delo obsega druženje z uporabnicami in otroki, pomoč pri izvajanju in organizaciji ustvarjalnih delavnic, po potrebi in dogovoru varstvo otrok, učno pomoč in igranje, pomoč pri reševanju zaposlitvenega vprašanja – pisanje prošenj za delo in življenjepisov, preživljanje prostega časa na ustrezen in kvaliteten način. V okviru prakse spremljanje psihologinje pri svetovalnem delu pri reševanju osebnih stisk in težav, težavah v odnosih, pomoč pri vzgoji in skrbi za otroke, delo z otroci z namenom pomoči pri razreševanju njihovih stisk in težav (predšolski otroci, šolski otroci, najstniki). Izvajamo tudi spremstvo in zagovorništvo v institucijah, pomagamo pri samostojnem iskanju zaposlitve in urejanju stanovanjskega vprašanja. Kontakti: 02 623 25 26; 051 260 159 ali info@materinski-dom.si Več informacij: www.csd-mb.si/sl/page/view/MaterinskiDom

Katja Golob, univ.dipl.psih. Materinski dom Maribor

Študijska praksa v Vrtcu na Jesenicah
Eva Boštjančič, 13. 10. 2010

Vzgojnovarstvena organizacije Jesenice je javni zavod, ki na območju občine Jesenice izvaja javnoveljavne programe predšolske vzgoje za otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vključitve v osnovno šolo. V okviru VVO Jesenice deluje tudi svetovalna služba, delo svetovalne službe vodi svetovalna delavka – psihologinja.

Glavni namen dela svetovalne službe je prispevati k zagotavljanju dovolj varnega in spodbudnega okolja za napredek vsakega otroka. Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci: otroki, starši, strokovnimi delavci, vodstvom vrtca in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. Svetovalna služba v vrtcu si prizadeva, da bi otroke bolj razumevali in se na njihove potrebe ustrezno odzvali.

Študenti, ki jih zanima opravljanje obvezne študijske prakse v VVO Jesenice, se lahko vključijo v vse naloge, ki jih opravlja svetovalna delavka. Spoznali bodo posamezna področja dela svetovalne službe in različne dejavnosti, ki jih svetovalna delavka opravlja. V praksi bodo lahko uporabili in razširili svoje znanje (aplikativne) razvojne psihologije ter pedagoške psihologije. Imeli bodo priložnost seznaniti se z različnimi sistemskimi predpisi in konceptualnimi dokumenti, ki urejajo področje predšolske vzgoje. Seznanili se bodo lahko tudi z delom drugih strokovnih delavcev v vrtcih (vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev) in pobliže spoznali delo in življenje v vrtcu.

Kontaktni podatki:

VVO Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice

Svetovalna delavka: Neža Ajdišek, uni. dipl. psih., svetovalka Telefon: 04 58 36 743 (po torkih in petkih) E-mail: neza.ajdisek@vrtci.org ali neza.ajdisek@gmail.com Spletna stran: www.vrtci.org