Magistrski študij na Oddelku za psihologijo

Študijski program druge stopnje Psihologija se na Oddelku za psihologijo FF UL izvaja od študijskega leta 2012/13.

Ta študijski program študentu da poglobljeno znanje in veščine s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti. Študent izpopolni svoje raziskovalne veščine in se usposobi za uporabo psiholoških diagnostičnih pripomočkov ter izvajanje psihološke obravnave.

Drugostopenjski študij je splošen in posameznika usposobi za samostojno opravljanje poklica psihologa na kateremkoli področju psihološke dejavnosti. Magister psihologije zna razvijati in uporabljati psihološke principe, znanje, modele in metode na etičen in znanstven način.

Pridobitev strokovnega magisterija posamezniku tudi omogoči, da nadaljuje študij psihologije na III. stopnji, tj. doktorskem študiju, da specializira posamezno področje psihološke dejavnosti (npr. klinično psihologijo pri nas, psihologijo dela in organizacije, nevropsihologijo ali šolsko psihologijo v tujini itd.) ali da vstopi v programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

Posameznik, ki zaključi prvo in drugo stopnjo psihologije oz. nabere v času svojega akademskega študija 300 ECTS vsebin psihologije, po zaključenem dodatnem letu supervizirane prakse lahko zaprosi za certifikat EuroPsy - evropski certifikat iz psihologije. Študijski program druge stopnje Psihologija na FF UL je priznan kot veljaven za pridobitev tega certifikata.

europsy