Knjižnica in INDOK služba Oddelka za psihologijo

Osnovne informacije za študente 1. letnika 1. stopnje

V dokumentu so osnovne informacije s spletnimi povezavami glede knjižnic(e), elektronskih baz in oddaljenega dostopa, ki so vam bile predstavljene na uvodnem srečanju. Objavljeno: 1. 10. 2020

Pomembno obvestilo za uporabnike Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL)

S 1. 8. 2020 se bo iskanje po DiKUL-u preneslo iz trenutnega iskalnika EBSCO Discovery Service na iskalnik Summon v sistemu COBISS.
Povezava na nov vmesnik in osnovna navodila za iskanje bodo nekaj časa še objavljeni na spletni strani DiKUL.
Objavljeno: 16. 7. 2020, spremenjeno 1. 10. 2020

Dostop do e-virov v času epidemije koronavirusa

Knjižnice OHK - vračilo in izposoja gradiva

V skladu z navodili za preprečevanje okužbe s koronavirusom knjižnice OHK FF do nadaljnjega delujejo v okrnjenem obsegu. Podrobna obvestila o delovanju so objavljena na spletni strani OHK.

KNJIŽNICA

INDOK SLUŽBA

KNJIŽNICA

osnovne informacije

kje smo?
uradne ure
kontakti
o knjižnici

dejavnosti in storitve

vpis in članstvo
izposoja
medknjižnična izposoja
bibliografije raziskovalcev

povezave

razno

OSNOVNE INFORMACIJE:

KJE SMO?

V sobi R2B v prizidku Filozofske fakultete (vhod je iz atrija).

URADNE URE/ IZPOSOJA

Knjižnica je odprta vse dni v letu, razen med vikendi in prazniki ter kolektivnimi dopusti.

v času predavanj, med zimskim izpitnim obdobjem ter junija in septembra:

ponedeljek 10.00 - 14.00
torek 10.00 - 14.00
sreda 10.00 - 17.00
četrtek 10.00 - 14.00
petek 10.00 - 14.00

julija in avgusta:

ponedeljek 10.00 - 13.00
torek 10.00 - 13.00
sreda 11.00 - 15.00
četrtek 10.00 - 13.00
petek 10.00 - 13.00

KONTAKTI

E-naslov: ohk.psi@ff.uni-lj.si
Tel. št.: (01) 241 1186

ZAPOSLENI

Milena Vukić, univ. dipl. bibl., univ. dipl. angl., bibl.
Mojca Žaberl, univ. dipl. soc. kult. in dipl. bibl., višja bibliotekarka

O KNJIŽNICI

Knjižnica Oddelka za psihologijo je ena od 18 knjižnic Osrednje humanistične knjižnice (OHK). Od ustanovitve leta 1951 je osrednja slovenska strokovna knjižnica za psihologijo. Hrani predvsem knjižno gradivo, s katerim podpira pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku. Z njim pokriva tako teoretična psihološka področja (med njimi: metodologija, razvojna psihologija, obča psihologija, psihologija osebnosti, socialna psihologija) kot uporabna (med njimi: pedagoška psihologija, klinična psihologija, psihologija dela, športna psihologija).
Fond knjižnice obsega nad 17.000 enot knjižničnega gradiva:

 • nad 14.000 monografij (knjig, diplomskih in magistrskih del, doktorskih disertacij),
 • okoli 3.000 letnikov strokovnih in znanstvenih časopisov,
 • nad 300 enot neknjižnega gradiva (elektronski viri).

Knjižnica sistematično zbira objave raziskovalcev Oddelka v obliki separatov.
Tekoče prejema več kot 40 tujih in domačih znanstvenih in strokovnih časopisov. Hkrati pa svojim uporabnikom omogoča dostop do različnih informacijskih servisov (npr. PsycINFO (bibliografska zbirka), PsycARTICLES (elektronske revije)).

DEJAVNOSTI IN STORITVE

VPIS IN ČLANSTVO

Študenti (redni in izredni, dodiplomski in podiplomski) Univerze v Ljubljani (UL) postanejo člani oziroma obnovijo članstvo ob vsakoletnem vpisu na fakulteto. Z vpisom pridobijo pravico do izposoje in uporabe storitev v vseh knjižnicah na Univerzi v Ljubljani (tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK)). Študentska izkaznica velja kot enotna knjižnična izkaznica v vseh knjižnicah UL ter v Centralni tehniški knjižnici (CTK).

Ureditev članstva in gesla za dostop do e-virov

Prvi letniki (vseh stopenj): Ob začetku študijskega leta je potrebno v knjižnici urediti članstvo in geslo za dostop do e-virov. S seboj imejte veljavno študentsko izkaznico (ali potrdilo o vpisu) in osebni dokument s sliko. Ob prvem vpisu v knjižnico je potrebno izpolniti pristopno izjavo. Priporočamo, da pridete z že izpolnjenim obrazcem, da bo vpis potekal čim hitreje.
Višji letniki: Če ugotovite, da geslo za oddaljeni dostop do e-virov oziroma Mojo knjižnico ne deluje, se oglasite v knjižnici z veljavno študentsko izkaznico (ali potrdilom o vpisu) in osebnim dokumentom s sliko za podaljšanje članstva.

Drugi uporabniki pri vpisu v knjižnico izpolnijo vpisni obrazec in poravnajo članarino v skladu s cenikom OHK ter prejmejo knjižnično izkaznico. Z vpisom postanejo člani vseh knjižnic OHK. S podpisom potrdijo, da se bodo ravnali po pravilniku in knjižničnem redu (ki je v oddelčni knjižnici) in da dovoljujejo zbiranje in uporabo svojih podatkov v skladu z zakonom.
Plačila članarine so oproščeni:

 • člani do 18. leta starosti,
 • brezposelne osebe, ki pa morajo svoj status dokazati z ustreznim uradnim dokumentom,
 • člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
 • zaposleni ter upokojenci FF,
 • zaposleni na UL po načelu vzajemnosti.

Članska izkaznica ni prenosljiva na druge osebe in jo morate predložiti ob vsakokratnem obisku knjižnice. Študenti Univerze v Ljubljani predložite študentsko izkaznico. Bibliotekar ima pravico, da po lastni presoji zahteva dokazilo osebne istovetnosti od vsakega obiskovalca.

IZPOSOJA

Zaradi prostorske stiske knjižnično gradivo uporabnikom ni prosto dostopno. Izposoja poteka tako:

 1. V katalogu (COBISS-FFLJ - vsi oddelki ali COBISS OHK-PSI - psihološka knjižnica, listkovni katalog, Zbirke Oddelka za psihologijo) poiščete želeno gradivo.
 2. Če je gradivo dostopno v naši knjižnici, v naslednjem koraku izpišete celotno oznako o postavitvi gradiva oz. signaturo - samo številka ali del signature ne zadoščata za lociranje gradiva. Podatke si izpisujte v zapisanem vrstnem redu.
  • kadar iščete monografije (priročnike, učbenike, zbornike in druga dela), izpišite signaturo, npr. Psihologija 37.015.3 PEČJAK S. Psihološki vidiki ali Psihologija MagB SMOLE M. Vloga pozitivnega;
  • kadar iščete članek v reviji, izpišite podatke: leto izida, letnik (volume), številko zvezka in strani, npr. Psihološka obzorja, leto 2009, letn. 18, št. 2, str. 91-108 ali Psychological bulletin, 2006, vol. 132, no. 4, pp. 582-606; za članek v zborniku si izpišete signaturo zbornika/monografije;
 3. Signaturo oz. podatke o gradivu posredujete izposojevalcu/ki, ki vam naročeno gradivo načeloma takoj prinese na izposojevalni pult. Če se gradivo nahaja v skladišču (stare revije in zelo stare knjige), vas obvesti, kdaj bo gradivo na voljo.
 4. Izposoja je za večino gradiva avtomatizirana. V primeru, da gradivo še ni računalniško obdelano, izpolnite zadolžnico.
 5. Ob avtomatizirani izposoji dobite računalniški izpis, na katerem je izpisan seznam izposojenega gradiva in rok vrnitve ter podatki o knjižnici.

Primeri izpisovanja signatur:

Pogoji izposoje
Večino gradiva si lahko izposodite na dom, nekatere vrste pa se posojajo samo v čitalnico.

gradivo pogoj izposoje izposojevalni rok možnost podaljšanja
knjige na dom 30 dni (nekateri učbeniki 14 dni) da (razen nekaterih učbenikov in že rezerviranega gradiva)
revije čitalnica vrniti isti dan* ne
Psihološka obzorja, Panika na dom 7 dni da
diplomska dela čitalnica vrniti isti dan* ne
magistrska dela čitalnica vrniti isti dan* ne
doktorske disertacije čitalnica vrniti isti dan* ne
specialistična dela čitalnica vrniti isti dan* ne

*V primeru, da čitalniško gradivo potrebujete več kot med uradnimi urami, ga lahko do 21. ure istega dne vrnete v knjižni nabiralnik.

Izposoja modela možganov – Alberta
Model možganov je na voljo le v čitalnici knjižnice. Priporočamo, da si model predhodno rezervirate. V času pred izpitnim rokom je možna rezervacija največ za 1h.

Podaljševanje roka izposoje gradiva
Če gradivo ni rezervirano oziroma po njem ni velikega povpraševanja, lahko rok izposoje podaljšate preko Moje knjižnice v COBISS-u (z geslom, ki ste ga dobili v knjižnici), osebno v knjižnici, po telefonu ali preko elektronske pošte. Gradivo je potrebno podaljšati še pred iztekom roka izposoje.

Moja knjižnica
Storitev Moja knjižnica v [COBISS+] omogoča:

vpogled v zgodovino izposojenega gradiva
preverjanje dolgov in omejitev v knjižnici
spreminjanje gesla
nastavitve obveščanja, npr. pred iztekom roka izposoje
vnos/spremembo e-naslova za obveščanje

Kako se prijavim v COBISS+? V zgornjem desnem kotu zaslona kliknete na gumb Moj COBISS – Prijava. Kliknete na gumb Moja knjižnica in iz spustnega seznama izberete knjižnico, katere član ste, vpišete svojo številko (študentske) izkaznice ter geslo, ki ste si ga izbrali v knjižnici.

Več o Moji knjižnici.

Rezervacije in naročanje gradiva
Aktivni člani knjižnice lahko prosto gradivo naročite oziroma izposojeno gradivo rezervirate preko Moje knjižnice, osebno v knjižnici, po telefonu ali po elektronski pošti. Ko rezervirano gradivo prispe v knjižnico, ste o tem obveščeni po elektronski pošti in vas čaka v knjižnici 3 delovne dni. Prosimo, da nas v primeru, da naročenega oziroma rezerviranega gradiva ne potrebujete več, o tem čim prej obvestite.

Knjižni nabiralnik

Je v pritličju Filozofske fakultete, pred sobo 37, pon - pet 7-21, sob 7-18.
Če iz različnih razlogov ne morete vrniti gradiva med uradnimi urami knjižnic/e, jih lahko pustite v knjižnem nabiralniku.
Zamudnino in ostale obveznosti poravnate ob naslednjem obisku v knjižnici.
Prosimo, da knjižni nabiralnik koristite izključno izven uradnih ur oddelčnih knjižnic.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Gradivo, ki ga ni v zbirkah OHK, lahko člani OHK naročajo preko medknjižnične izposoje. Storitev je plačljiva.

BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV

Knjižnica skrbi za osebne bibliografije raziskovalcev, ki so vsaj polovično zaposleni na oddelku, za potrebe Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter razstav Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske Fakultete (ZIFF).

Priporočila raziskovalcem

 • da redno prinašajo svoja dela v knjižnico, da jih bibliotekarji čim prej vnesejo v COBISS;
 • da sodelujejo z bibliotekarji pri dodeljevanju tipologij in pri tem upoštevajo navodila Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene uspešnosti ter Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti;
 • da sodelujejo pri dopolnjevanju seznama revij ARRS, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij;
 • da spremljajo svojo bibliografijo ter morebitne napake, spremembe in popravke sproti sporočajo bibliotekarju, ki zanjo skrbi;
 • da stalno preverjajo izpise in vrednotenje svoje bibliografije v SICRIS-u, saj le-to lahko odločilno vpliva pri napredovanjih in prijavah na raziskovalne projekte;
 • da spremljajo novosti na spletnih straneh IZUM-a oz. COBISS-a ter ARRS.

Navodila
Bibliotekarki v oddelčni knjižnici prinesite originalno gradivo z izpolnjenim obrazcem za vnos bibliografije.
Če ste objavili članek ali prispevek v reviji ali zborniku, prosimo, da prinesete celotno revijo oziroma zbornik, ki vam jo/ga po vnosu vrnemo.
Pri izpolnjevanju obrazca je potrebno določiti tipologijo dokumenta.

POVEZAVE

Katalogi:

COBISS OHK FF
COBIB (vzajemni katalog)
dela FF

Ostale:

Moja knjižnica
OHK
SICRIS
ARRS

RAZNO

Novo gradivo v knjižnici:

junij 2017
maj 2017
april 2017
januar-marec 2017
oktober-december 2016
julij-september 2016
april-junij 2016
januar-marec 2016

INDOK SLUŽBA

osnovne informacije

kje smo?
uradne ure
kontakt
o INDOK službi

dejavnosti in storitve

povezave

OSNOVNE INFORMACIJE:

Kje smo?

V sobi R2B v prizidku Filozofske fakultete (vhod je iz atrija).

Uradne ure

v času predavanj:

ponedeljek 10.00 - 14.00
torek 10.00 - 14.00
sreda 10.00 - 17.00
četrtek 10.00 - 14.00
petek 10.00 - 14.00

med poletnimi počitnicami:

ponedeljek 10.00 - 13.00
torek 10.00 - 13.00
sreda 11.00 - 17.00
četrtek 10.00 - 13.00
petek 10.00 - 13.00

KONTAKT

E-naslov: ohk.psi1@ff.uni-lj.si
Tel. št.: (01) 241 1176

ZAPOSLENI

Tina Kavšek, univ. dipl. psih., bibl.