Splošne informacije o mednarodni izmenjavi

Koordinatorica za mednarodno izmenjavo: asist. dr. Renata Marčič

Osnovne informacije glede študijske izmenjave si preberite na spletni strani Mednarodne pisarne FF.

Natančnejša navodila glede oblikovanja študijskega sporazuma na Oddelku za psihologijo dobite na povezavi Študijski sporazum.