Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti

  1. Ko ima študent potrdilo o pridobljenih ocenah na tuji instituciji (Transcript of records), izpolni Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti.

  2. Ker je ocene, pridobljene v tujini, običajno potrebno pretvoriti v naše, lahko to stori študent sam ali pa pusti ta stolpec prazen in ga izpolnita skupaj s koordinatorico za mednarodno izmenjavo. Pri pretvorbi ocen se upošteva morebitne predloge pretvorb, ki jih tuja institucija zapiše na potrdilo o ocenah. Če predloga pretvorb ocen v potrdilu o ocenah ni, se upošteva tabelo za pretvorbo ocen.

  3. Študent natisne izpolnjen obrazec, ga podpiše in prinese v pregled in potrditev koordinatorici za mednarodno izmenjavo. Poleg Potrdila o priznavanju v tujini opravljenih obveznostih mora prinesti še Študijski sporazum, Spremembe v študijskem sporazumu in Potrdilo o ocenah (Transcript of records).

  4. Študent vse dokumente nese v tajništvo, kjer se ocene vnesejo v VIS, on pa dobi zaznamek tajništva o vnosu.

  5. Potrdilo o v tujini opravljenih obveznostih z vsemi podpisi naloži v spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč.