Oblikovanje študijskega sporazuma

Navodila za oblikovanje študijskega sporazuma:

 1. Študijski sporazum FF mora vsebovati predmete, ki jih bo priznal Oddelek za psihologijo FF UL.

 2. Priznajo se lahko tisti predmeti, ki še niso opravljeni oz. vpisani v VIS.

 3. Obvezne predmete potrjujejo nosilci predmetov s podpisom na Študijski sporazum Oddelka za psihologijo

  • študent se oglasi pri izvajalcih predmeta s čim bolj izčrpnimi informacijami o predmetu na instituciji gostiteljici (npr. letnik izvedbe, število ur, število kreditnih točk, učni načrt predmeta, …), ki ocenijo, v kolikšni meri se predlagani predmet lahko prizna kot opravljena obveznost pri njihovem predmetu (v celoti ali delno) ali pa se ne prizna;
  • z nosilcem predmeta v obrazec »Študijski sporazum Oddelka za psihologijo« zapišeta predmet in število priznanih kreditnih točk ter se dogovorita o morebitnih dopolnilnih obveznostih v primeru delno priznanega predmeta;
  • nosilec predmeta se podpiše poleg predmeta na obrazec »Študijski sporazum Oddelka za psihologijo«.
  • Postopek se ponovi za vsak obvezni predmet – vsi predmeti se vpisujejo na en obrazec.
 4. Študent na govorile ure koordinatorice za mednarodno izmenjavo prinese izpolnjen obrazec Študijski sporazum FF, kjer so zapisani vsi predmeti (obvezni in izbirni) ter podpisan obrazec »Študijski sporazum Oddelka za psihologijo« (če želi, da se mu priznajo obvezni predmeti), ki služi kot dokazilo o dogovoru med študentom in nosilcem predmeta in se hrani v arhivu koordinatorice za mednarodno izmenjavo. Izbirne predmete potrjuje koordinatorica za mednarodno izmenjavo:

  • Strokovni izbirni predmeti (t.i. modul): katerikoli predmeti s področja psihologije na tuji instituciji, ki še niso bili absolvirani kot del obveznega programa (lahko iz 1. ali 2. stopnje);
  • Splošni izbirni predmeti: katerikoli predmeti izven področja psihologije, ki pripomorejo k študiju psihologije (lahko iz 1. ali 2. stopnje).
 5. Koordinatorica za mednarodno izmenjavo podpiše Študijski sporazum FF, na podlagi katerega se predmeti v primeru opravljenih obveznostih vpisujejo v VIS.