Diplomski red na Oddelku za psihologijo FF UL

Dne 24. 9. 2010 je bil na seji sveta Oddelka sprejet nov Diplomski red, ki stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani oddelka.

Diplomski red velja za študente predbolonjskega dodiplomskega študijskega programa psihologije. Študenti magistrskega študija za pripravo magistrskega dela gledajo navodila pod zavihkom Magistrski študij - Magistrsko delo.

Seznam možnih mentorjev

Vsak od učiteljev na Oddelku je lahko pri izdelavi diplomskega dela hkrati mentor največ 5 študentom. Na spodnjem seznamu je ob vsakem mentorju zabeležena njegova trenutna obremenitev. Študenti, zainteresirani za opravljanje diplomskega dela pod mentorstvom učitelja, ki trenutno že mentorira pet kandidatov, morajo z oddajo dispozicije počakati, dokler se pri učitelju mesto ne sprosti. Mesto se sprosti z dnem uspešno opravljenega zagovora diplomskega dela enega od aktivnih kandidatov.

izr. prof. dr. Andreja Avsec [4]
doc. dr. Katarina Babnik [8]
doc. dr. Boštjan Bajec [6]
izr. prof. dr. Eva Boštjančič [5]
red. prof. dr. Valentin Bucik [2]
doc. dr. Katja Depolli Steiner [2]
izr. prof. dr. Urška Fekonja [8]
red. prof. dr. Darja Kobal Grum [5]
doc. dr. Luka Komidar [2]
zasl. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek [2]
izr. prof. dr. Robert Masten, spec.psih.svet., psihoterapevt [15]
red. prof. dr. Vladimir Miheljak [2]
red. prof. dr. Sonja Pečjak [5]
red. prof. dr. Cirila Peklaj [7]
doc. dr. Tina Pirc [1]
izr. prof. dr. Anja Podlesek [5]
red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček [2]
red. prof. dr. Grega Repovš [3]
red. prof. ddr. Velko S. Rus [3]
izr. prof. dr. Gregor Sočan [0]
prof. dr. Matija Svetina [0]
doc. dr. Gaja Zager Kocjan [1]
red. prof. dr. Maja Zupančič [1]
izr. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih. [13]

Seznam možnih somentorjev z Oddelka za psihologijo

izr. prof. dr. Andreja Avsec
doc. dr. Katarina Babnik
doc. dr. Boštjan Bajec
izr. prof. dr. Eva Boštjančič
red. prof. dr. Valentin Bucik
doc. dr. Katja Depolli Steiner
izr. prof. dr. Urška Fekonja
red. prof. dr. Darja Kobal Grum
doc. dr. Luka Komidar
zasl. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek
izr. prof. dr. Robert Masten, spec.psih.svet., psihoterapevt
red. prof. dr. Vladimir Miheljak
red. prof. dr. Sonja Pečjak
red. prof. dr. Cirila Peklaj
doc. dr. Tina Pirc
izr. prof. dr. Anja Podlesek
red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
red. prof. dr. Grega Repovš
red. prof. ddr. Velko S. Rus
izr. prof. dr. Gregor Sočan
prof. dr. Matija Svetina
doc. dr. Gaja Zager Kocjan
red. prof. dr. Maja Zupančič
izr. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

Oddaja dispozicije diplomskega dela

Študenti naj za prijavo teme diplomskega dela izpolnijo obrazec Prijava diplomskega dela. V obrazcu na mestih, kjer so izpisana navodila, kaj je potrebno vpisati v polje, naj navodila zamenjajo z relevantnim besedilom. Izpolnjeni datoteki naj v ime dodajo svojo vpisno številko ter zaporedno številko oddaje prijave (npr. PrijavaDiplomskegaDela-18765126-1.doc). Datoteko naj oddajo po e-pošti v tajništvo oddelka: [nives.kolaric@ff.uni-lj.si](mailto:nives.kolaric@ff.uni-lj.si. Pred oddajo dispozicije morajo kandidati s predlogom dispozicije seznaniti mentorja/ico.

V dispoziciji naj študenti ne navajajo posameznih referenc, ampak naj problem diplomskega dela predstavijo na splošno. Le pri psiholoških testih naj po navedbi imena testa v slovenščini v oklepaju izpišejo še kratico in originalno ime testa, če ne gre za slovenski test, ter avtorje testa in letnico njegove izdaje. Na konec dispozicije naj študenti ne dodajajo seznama virov.

Dispozicija diplomskega dela lahko obsega največ 400 besed (uporabite funkcijo štetja besed v Wordu).

V obravnavo na sejah sveta oddelka bodo sprejete le dispozicije, ki bodo ustrezale navedenim formalnim kriterijem.

Oddaja končne verzije diplomskega dela

Študent v tajništvu oddelka odda:
- tri vezane izvode diplomskega dela;
- izpolnjeno in podpisano ček listo za pripravo diplomskega dela, s katero preveri, ali so bila upoštevana vsa priporočila za pripravo diplomskega dela;
- izpolnjeno in podpisano soglasje za arhiviranje elektronskih verzij in morebitno objavo dela na spletu.

V tajništvo oddelka študent po e-pošti pošlje elektronski verziji diplomskega dela (doc in pdf).

Izvedba raziskave v skladu z navodili CPMS

Oddelek za psihologijo je sprejel Navodila za sodelovanje s Centrom za psihološko merjenje in svetovanje FF UL pri izvedbi študentskih raziskav. Vsak študent, ki izvaja empirično raziskavo, naj pred začetkom izvajanja raziskave pozorno prebere ta Navodila in jim sledi. Gradiva, navedena v Navodilih, naj odda CPMS pred diplomskim izpitom.

Diplomski izpit

Na diplomskem izpitu diplomska komisija postavlja študentu vprašanja, ki se praviloma nanašajo na celotno snov študija psihologije. Izpit je enakovreden rednim izpitom v okviru dodiplomskega študija, zato člani komisije kandidatom vprašanj ne posredujejo vnaprej.

Mimogrede…

Razumljivo je, da študenti čutijo hvaležnost za podporo, ki so jim jo različne osebe izkazovale med razvijanjem diplomskega dela. Nekateri svojo hvaležnost mentorju izrazijo na posebne načine (npr. s skromno pozornostjo), česar so mentorji gotovo veseli. V preteklosti pa se je dogajalo, da so študenti darila prinašali tudi na diplomske izpite za vse člane komisije. Čeprav je gesta dobronamerna, študente vljudno prosimo, da se članom komisije za diplomski izpit zahvalijo le ustno in brez daril. Najbolj bomo veseli, če bodo namesto tega na oddelek ohranili lepe spomine in o oddelku širili dober glas, se identificirali s stroko in postali aktivni psihologi, kompetentni strokovnjaki.