Prevedba starega v novi predmetnik

Študentom starega programa, ki se bodo morali vključiti v novi, bolonjski program študija psihologije, se prizna določen del predmetov oz. vsebin, opravljenih na starem programu. Prevedba predmetov iz starega v novi program je dostopna tule.