Predmetnik rednega študija psihologije / I. stopnja

Predmetnik študijskega programa prve stopnje Psihologija
Delovni koledar FF v št. letu 2021/2022

Prvi letnik

Prvi letnik poteka po novem bolonjskem programu.
Urnik zimskega semestra 2021/2022 prvega letnika rednega študija.

Uvod v psihologijo
Metodologija psihološkega raziskovanja
Opisna statistika
Motivacija in emocije
Razvojna psihologija otroštva
Statistično zaključevanje
Kognitivna psihologija
Psihologija mladostništva in odraslosti
Uvod v socialno psihologijo
Uvod v psihologijo dela in organizacije
Nevrofiziologija

Drugi letnik

Drugi letnik poteka po novem bolonjskem programu.
Urnik zimskega semestra 2021/2022 drugega letnika rednega študija.

Multivariatne metode
Psihologija osebnosti
Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja
Osnove nevroznanosti in vedenjske nevrologije
Uvod v pedagoško psihologijo
Uvod v klinično psihologijo
Osnove merjenja v psihologiji
Konstrukcija socialnega sveta
Pedagogika in andragogika za psihologe
Psihologija učenja
Fiziologija dela
Komunikologija za psihologe
Kvalitativno psihološko raziskovanje
Medvrstniško nasilje v šoli
Nova, mejna in posebna področja psihologije
Otroška igra in risba
Psihologija vsakdanjega življenja
Učenje v skupinah

Tretji letnik

Tretji letnik poteka po novem bolonjskem programu.
Urnik zimskega semestra 2021/2022 tretjega letnika rednega študija.

Testna teorija
Stališča, socialne kognicije in reprezentacije
Psihopatologija in socialna patologija
Psihologija pouka
Psihologija dela
Uvod v svetovanje in psihoterapijo
Zgodovina in smeri psihologije
Uporabna razvojna psihologija
Razvojnopsihološka diagnostika
Socialna psihologija: interakcija, grupa, aplikacija
Individualne razlike v otroštvu in mladostništvu
Inteligentnost, nadarjenost, ustvarjalnost
Psihologija potrošnika
Psihološka preventiva
Zdravstvena psihologija