Predmetnik in urnik izrednega študija psihologije, I. stopnja

Delovni koledar FF v št. letu 2019-20

Izredni študij se v študijskem letu 2019/2020 ne izvaja.

Predmetnik na izrednem študiju je v celoti enak predmetniku na rednem študiju. Študijski program se na izrednem študiju izvaja 100-odstotno. Prilagojen je le čas izvajanja študijskega procesa (od petka od 15h do nedelje do 20h).