Obvestila za študente rednega dodiplomskega študija
1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Absolventi

Statistično zaključevanje - vaje
Gregor Sočan, 16. 3. 2018

Na spletni strani vaj lahko snamete gradivo za naslednje vaje. Naslednjič bomo obravnavali t-preizkus za en vzorec.

OMP: Metoda stopnic in skupine za projekt
Luka Komidar, 15. 3. 2018

Na naslednjih vajah (metoda stopnic; 19.3. in 22.3.) boste ponovno delali v dvojicah, zato se do vaj razdelite v pare (v paru morate biti z nekom drugim kot pri MKD).

Za metodo stopnic boste sami pripravili dražljaje (vsak par en set dražljajev). Navodila in predlogo za pripravo dražljajev lahko najdete na strani vaj iz Osnov merjenja: Priprava dražljajev za metodo stopnic. Ne pozabite prinesti dražljajev na vaje!

Na teh vajah bomo naredili tudi uvod v projekt. Da bo lahko delo čim prej steklo, vas prosim, da čim prej oblikujete skupine (najpozneje do sredine naslednjega tedna). Skupine naj bodo sestavljene iz štirih članov (optimalno), v utemeljenih primerih bom dovolil tudi skupine s tremi ali petimi študenti (za projekte skupine ni nujno, da obiskujete isto skupino pri vajah). Skupin s tremi/petimi študenti naj bo čim manj oz. naj bodo le posledica dejstva, da število vseh študentov ni deljivo s štiri. Če bi katera skupina izrecno želela imeti pet članov, se bo večje število članov moralo odražati tudi v povečani količini dela (npr. nekoliko večje število udeležencev, kompleksnejši raziskovalni problem ipd.). Predlagam, da ustvarite nek skupni (spletni) dokument s podatki o skupinah (skupine oštevilčite in zraven zapišite imena in priimke članov) in mi posredujte povezavo do te datoteke.

OMP: povratne informacije za MPN
Luka Komidar, 15. 3. 2018

Na spletni strani vaj iz OMP imate v tabeli z razporedom vaj v vrstici za MPN povezavo do splošnih povratnih informacij. Če kdo želi osebne povratne informacije, lahko pride na govorilne ure.

Rok za oddajo gradiv za aprilsko sejo oddelka
Nives Kolarič, 9. 3. 2018

Pozdravljeni,

v kolikor želite, da bi bila prijava magistrske teme obravnavana na aprilski seji Oddelka, jo morate predložiti najkasneje do torka, 27. 3. 2018 do 9.00 ure. Prijav magistrskih tem, ki bodo prispele po tem datumu, žal ne bomo mogli vključiti v gradivo za aprilsko sejo. Omenjeni datum velja tudi za ostalo gradivo, za katerega želite, da bo obravnavano na tej seji.

Lep pozdrav,

Tajništvo Oddelka za psihologijo

prof. Bucik - GU 05.03.2018
Valentin Bucik, 5. 3. 2018

Spoštovani,
zaradi seje sveta oddelka ob 10h bom imel GU danes od 12:00 do 13:00. Prosim za razumevanje,
VB

Seminar pri predmetu Razvojnopsihološka diagnostika
Mojca Poredoš, 22. 2. 2018

Prva gostja ga. Dušica Boben bo imela predstavitev v seminarju pri predmetu Razvojnopsihološka diagnostika v torek, 27. 2. 2018, ob 15:30 v predavalnici 119. Predstavitev je namenjena celotnemu letniku.

Začetek predavanj - Zgodovina in smeri psihologije
Darja Kobal Grum, 20. 2. 2018

Spoštovani, s predavanji iz predmeta Zgodovina in smeri psihologije začnemo ta petek, 23. 2. 2018 po urniku, to je ob 9.40 v predavalnici 02A. red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Govorilne ure v letnem semestru
Darja Kobal Grum, 19. 2. 2018

V letnem semestru bom imela govorilne ure ob ponedeljkih, od 12.30 do 14.00. red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Razvojnopsihološka diagnostika
Mojca Poredoš, 19. 2. 2018

Prvo predavanje pri predmetu Razvojnopsihološka diagnostika, na katerem boste prejeli uvodne informacije o predmetu in informacije o izvajanju seminarjev, bo v sredo, 21. 2. 2018 ob 11:20 (predavalnica 02A). Ker boste na predavanju prejeli tudi informacije o izvajanju seminarja, seminar v torek, 20. 2. 2018, odpade.

Eva Boštjančič – govorilne ure v poletnem semestru
Eva Boštjančič, 19. 2. 2018

V poletnem semestru bom imela govorilne ure ob četrtkih, od 10.00 do 11.30.

Govorilne ure pri prof. Maji Zupančič
Mojca Poredoš, 18. 2. 2018

Pozdravljeni! Govorile ure pri prof. Zupančič jutri, 19. 2. 2018, odpadejo. Prof. Zupančič je dosegljiva preko e-pošte.

13. psihološka konferenca Alpe-Jadran - prvi poziv
Anja Podlesek, 25. 1. 2018

Spoštovani!

Vljudno vabljeni na 13. psihološko konferenco Alpe-Jadran (AAPC18), ki bo potekala od 27. do 29. septembra 2018 na našem oddelku.

Psihološka konferenca Alpe-Jadran je bienalna konferenca, ki jo izmenično organizirajo univerze na območju Alpe-Jadran. Na konferenci so predstavljeni raziskovalni izsledki z vseh področij psihologije. Cilj konference je srečanje in izmenjava informacij o aktualnih raziskavah in izzivih med raziskovalci in študenti psihologije iz različnih držav ter spodbujanje mednarodnega sodelovanja.

Več informacij o AAPC18 najdete na: http://alpsadria18.si​

Veseli bomo vaše udeležbe!

Organizacijski odbor AAPC18

Možnost opravljanja psihološke študijske prakse
Eva Boštjančič, 22. 6. 2015

OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva 2, Ljubljana v šolskem letu 2015/16 vabi študente, ki bi na šoli v okviru svetovalne službe opravljali študijsko prakso. Na šoli izvajajo vse naloge svetovalne službe, vključno z identifikacijo nadarjenih učencev, testiranjem prvošolcev (odloženo šolanje), karierna orientacija, preventiva, učna pomoč itd. V okviru svetovalne službe poleg psihologa deluje tudi pedagoginja, socialna in specialna pedagoginja.

Kontakt:

psihologinja Mateja Kosovel; mateja.kosovel@guest.arnes.si

Vabilo k objavi v reviji Journal of European Psychology Students (JEPS)
Anja Podlesek, 3. 2. 2015

JEPS is a double-blind, peer-reviewed, open-access journal for psychology students worldwide (http://jeps.efpsa.org). We are looking for a way to reach more students who might be interested in publishing their research articles or literature reviews.

JEPS enforces high publication standards comparable to those of established academic journals. At the same time, we acknowledge that our authors are students and therefore adapt our review process to fit students’ resources. JEPS also publishes replication studies and does not decline manuscripts based solely on the absence of significant effects. With the extensive feedback that we provide, student authors are given insight into the publication process as well as the opportunity to improve their research skills.

For your convenience, we have provided a poster and a few slides here (https://www.dropbox.com/sh/7zjipzvayhnp54l/AADIPcNT_o58TB-S9XdD9ZCsa?dl=0; direct download from Dropbox-folder).

Katharina Brecht
Editor-in-Chief
On behalf of the JEPS Editorial Team
http://jeps.efpsa.org

Študijska praksa - klinično področje
Sana Čoderl Dobnik, 15. 9. 2014

Spoštovani študenti in študentke,

obveščam vas, da Nevropsihološka enota na Nevrološki kliniki išče zanesljive, motivirane in vedoželjne študente za opravljanje prakse v okviru kliničnopsihološkega dela s poudarkom na nevropsihološki diagnostiki.

Pogoji za prakso:

-interes za nevro-, kognitivno in klinično psihologijo

-trajanje najmanj 3 mesece neprekinjeno

Praksa nudi:

-seznanjanje z nevrološko in nevropsihološko problematiko različnih nevroloških bolezni

-razumevanje kognitivnih motenj pri nevroloških boleznih

-uvajanje v aplikacijo in vrednotenje nevropsiholoških testov

-hospitacija pri kliničnem delu z bolniki

-prisotnost v strokovnih timih

Prosim, da zainteresirani kontaktirate mag. Sanjo Šešok, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.,vodjo Nevropsihološke dejavnosti (sanja.sesok@kclj.si). V kolikor potrebujete dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi name.

Lepo vas pozdravljam.

Psihometrična zbirka - Testoteka
Valentin Bucik, 12. 12. 2013

Drage kolegice, dragi kolegi!
Psihometrična zbirka - Testoteka, ki jo vodi Oddelek za psihologijo, je dostopna v preprostoru kabineta 129 ob ponedeljkih in petkih od 13:00 do 15:00 ter ob sredah od 8:00 do 11:00, po vnaprejšnjem dogovoru pa tudi ob drugih terminih.
Dostop do gradiva je mogoč ob pomoči članic in članov Katedre za psihološko metodologijo ali tajništva oddelka.
red. prof. dr. Valentin Bucik
izr. prof. dr. Anja Podlesek
doc. dr. Gregor Sočan
asist. dr. Luka Komidar

Možnost opravljanja psihološke študijske prakse
Eva Boštjančič, 14. 8. 2013

Sem psiholog, zaposlen v svetovalni službi OŠ Brinje Grosuplje. V šolskem letu 2014/15 bomo že 6. leto izvajali projekt ‘Lepo je živet!’, ki se bo izvajal preko delavnic za učence 5. in 6. razredov. Projekt se nanaša na krepitev zdravega načina življenja in preventive proti pitju alkoholnih pijač ter ostalih oblik zasvojenosti. Projekt sestavljajo že pripravljene delavnice za učence 5. in 6. razredov. Projekt vodi šola, pod mentorstvom Inštituta Antona Trstenjaka, izvajajo pa ga prostovoljci, ki so ponavadi študentje.

Če koga zanima neposredno delo z učenci, v razredu, ima odlično priložnost spoznati, če ga tovrstno delo veseli, poleg tega si nabere ogromno izkušenj za lastno delo. Spoznal bo, kako predstaviti določeno temo v razredu, katere socialne igre lahko uporabi pri svojem delu, kako se odzvati na določen problem v skupinski dinamiki, s katerimi vsebinami in metodami krepiti zdrav način življenja in kritičen pogled na droge, ipd.

Vse zainteresirane študente vabim, da mi pišejo na mail: aljosad@gmail.com

Študijska praksa v Vrtcu na Jesenicah
Eva Boštjančič, 13. 10. 2010

Vzgojnovarstvena organizacije Jesenice je javni zavod, ki na območju občine Jesenice izvaja javnoveljavne programe predšolske vzgoje za otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vključitve v osnovno šolo. V okviru VVO Jesenice deluje tudi svetovalna služba, delo svetovalne službe vodi svetovalna delavka – psihologinja.

Glavni namen dela svetovalne službe je prispevati k zagotavljanju dovolj varnega in spodbudnega okolja za napredek vsakega otroka. Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci: otroki, starši, strokovnimi delavci, vodstvom vrtca in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. Svetovalna služba v vrtcu si prizadeva, da bi otroke bolj razumevali in se na njihove potrebe ustrezno odzvali.

Študenti, ki jih zanima opravljanje obvezne študijske prakse v VVO Jesenice, se lahko vključijo v vse naloge, ki jih opravlja svetovalna delavka. Spoznali bodo posamezna področja dela svetovalne službe in različne dejavnosti, ki jih svetovalna delavka opravlja. V praksi bodo lahko uporabili in razširili svoje znanje (aplikativne) razvojne psihologije ter pedagoške psihologije. Imeli bodo priložnost seznaniti se z različnimi sistemskimi predpisi in konceptualnimi dokumenti, ki urejajo področje predšolske vzgoje. Seznanili se bodo lahko tudi z delom drugih strokovnih delavcev v vrtcih (vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev) in pobliže spoznali delo in življenje v vrtcu.

Kontaktni podatki:

VVO Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice

Svetovalna delavka: Neža Ajdišek, uni. dipl. psih., svetovalka Telefon: 04 58 36 743 (po torkih in petkih) E-mail: neza.ajdisek@vrtci.org ali neza.ajdisek@gmail.com Spletna stran: www.vrtci.org

Mednarodna izmenjava z Univerzo v Peczu
Anja Podlesek, 3. 10. 2010

Oddelek za psihologijo Univerze v Peczu ponuja celoten program prvostopenjskega študija psihologije v angleščini. Za študente, ki prejmejo Erasmus Mundus štipendijo, so stroški študija pokriti, za ostale študente je študij plačljiv.

V priponki najdete strukturo prvostopenjskega programa psihologije. Če miško premaknete na naslov posameznega predmeta, se izpiše kratek opis predmeta. Številke pri semestrih se nanašajo na kreditne točke, ki pa niso ekvivalentne točkam ECTS.

Za več informacij se lahko obrnete na koordinatorko za mednarodno izmenjavo.

Priponka: Psychology BA_University of Pecs.xls

Informacija o drugostopenjskih programih psihologije na Univerzi v Padovi
Anja Podlesek, 30. 5. 2010

Oddelek za psihologijo v Padovi ponuja nekaj predmetov v angleščini in vabi vse zainteresirane, da si ogledajo ponudbo v priponki.

Priponka: GraduatePsychologyPadova.jpg