COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI JAN-MAR 2017 OHK-PSI159.9 PSIHOLOGIJA


1.
        APA college dictionary of psychology / [Gary R. VandenBos, editor in chief]. - 2nd ed. - Washington, DC : American Psychological Association, cop. 2016. - XI, 518 str. ; 20 cm

Urednik naveden v kolofonu

ISBN 978-1-4338-2158-5
ISBN 1-4338-2158-3

159.9(038)
CC-APA: 2100
PSI PK APA COLLEGE VandenBos G.R.(ur.)
COBISS.SI-ID 63109730

2.
MUSEK, Janek
        Psihološki temelji družbe prihodnosti / Janek Musek. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, 2014. - 240 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 215-240. - Kazalo

ISBN 978-961-93606-1-3

159.923:17 159.923:17
CC-APA: 3100 2910 5-100
PSI 159.9 MUSEK J. Psihološki temelji
COBISS.SI-ID 276451328

3.
NEILL, Calum, 1968-
        Ethics and psychology : beyond codes of practice / Calum Neill. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - XI, 123 str. ; 22 cm. - (Concepts for critical psychology : disciplinary boundaries rethought)

Bibliografija: str. 117-119. - Kazalo

ISBN 978-0-415-68670-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-68669-3 (broš.)

159.9:174
CC-APA: 2100 2630
PSI 159.9-057 NEILL C. Ethics
COBISS.SI-ID 63708258

4.
STANOVICH, Keith E.
        How to think straight about psychology / Keith E. Stanovich. - 10th ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2013. - XVI, 239 str. ; 23 str.

Bibliografija: str. 207-228. - Kazali. - Povzetek v angl. pri večini poglavij

ISBN 0-205-91412-8
ISBN 978-0-205-91412-8

159.9:001 159.9:001.891
CC-APA: 2100
PSI 159.9 STANOVICH K.E. How to think
COBISS.SI-ID 21604872

5.
        UVOD v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja / Alenka Kompare ... [et al.] ; [ilustracije je narisal Samo Onič ; fotografije so prispevali Samo Onič ... et al.]. - 1. prenovljena izd., 6. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 200 str. : ilustr. ; 27 cm

1.200 izv. - Bibliografija: str. 189-190 in na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0108-3

159.9(075.3)
CC-APA: 2100
PSI 159.9 UVOD Kompare A.[et al.]
COBISS.SI-ID 286893056


159.9-049.8 NOVEJŠE, APLIKATIVNE IN MEJNE VEJE PSIHOLOGIJE


6.
DOLŠINA, Simona
        Različni psihološki dejavniki ravnanja s hrano in njenimi ostanki v gospodinjstvu : magistrsko delo / Simona Dolšina. - Ljubljana : [S. Dolšina], 2017. - 119 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Valentin Bucik, somentorica Katarina Babnik. - Bibliografija: str. 103-110. - Povzetek ; Abstract: Different psychological factors of food and food waste handling in households. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:612.39(043.2)
CC-APA: 4070
PSI MagB DOLŠINA S. Različni
COBISS.SI-ID 63281250

7.
MARKL, Mateja
        Učinkovitost različnih pristopov vplivanja na prometno varno vedenje srednješolcev : doktorska disertacija / Mateja Markl. - Ljubljana : [M. Markl], 2016. - 393, [27] str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: str. 379-392. - Povzetek ; Abstract: Efficiency of different approaches toward road safe behaviour of secondary school students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Eksperimentalna psihologija

159.9:656.05(043.3)
CC-APA: 4090
PSI Diss MARKL M. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 63558754

8.
RAAIJ, W. Fred van
        Understanding consumer financial behavior : money management in an age of financial illiteracy / W. Fred van Raaij. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2016. - XVI, 285 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 247-273. - Kazalo

ISBN 978-1-137-54424-7

159.9:366.2
CC-APA: 3920 2900
PSI 159.9-049.8 RAAIJ W.F.v. Understanding

COBISS.SI-ID 63698274

9.
        RAZVOJ sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji / uredila Anja Podlesek. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 358 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str.: SUPER PSIHOLOG, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Norway Grants. - 200 izv. - Bibliografija: str. 339-353. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-876-9

159.9:331.361.3(497.4)(082) 37.015.3:159.9(082)
CC-APA: 3410 5-100
PSI 159.9-057 RAZVOJ SISTEMA Podlesek A.(ur.)

COBISS.SI-ID 287756544

10.
        RESEARCH methods for environmental psychology / edited by Robert Gifford. - Chichester : Wiley Blackwell, 2016. - VIII, 430 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali. - Povzetek v angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-1-118-79533-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-118-79538-5 (broš.)

159.9.072.5:502(082)
CC-APA: 4070 2260
PSI 159.9-049.8 RESEARCH METHODS Gifford R.(ur.)

COBISS.SI-ID 63710050

11.
ŠTAUDOHAR, Irena
        Magija za realiste / Irena Štaudohar ; [spremna beseda Renata Salecl]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 229 str. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=1757 - predstavitev knjige. - 500 izv. - Knjige, ki spreminjajo ljudi / Renata Salecl: str. 225-229. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 222-224

ISBN 978-961-284-086-0

159.9-049.8:82-4 821.163.6-4
CC-APA: 2600
PSI 159.9-049.8 ŠTAUDOHAR I. Magija za realiste SLA L.A II 7152 ŠTAUDOHAR I. Magija
COBISS.SI-ID 279335168


159.91 BIOLOŠKE OSNOVE DUŠEVNOSTI


12.
        NEUROIMAGING personality, social cognition, and character / editor John R. Absher, co-editor Jasmin Cloutier. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, Academic Press, cop. 2016. - XIII, 405 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-0-12-800935-2

159.91:616.8(082)
CC-APA: 2520 3100 3000
PSI 159.91 NEUROIMAGING Absher J.R.(ur.)
COBISS.SI-ID 63234914


159.92 EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA


13.
DRAŠČEK, Maja
        Razvoj postopka za merjenje kognitivnega nadzora : magistrsko delo / Maja Drašček. - Ljubljana : [M. Drašček], 2017. - 71 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek, somentor Gregor Geršak. - Bibliografija: str. 60-68. - Izvleček ; Abstract: Developing a method for measuring cognitive control. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.955.072(043.2)
CC-APA: 2340 2220
PSI MagB DRAŠČEK M. Razvoj postopka
COBISS.SI-ID 63849058

14.
DUHIGG, Charles
        Pametnejši, hitrejši, boljši : skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju / Charles Duhigg ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 408 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Smarter, faster, better. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 309-391. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-66-2

159.955:159.923.2 005.336.1
CC-APA: 2340 2840
PSI 159.95 DUHIGG C. Pametnejši
COBISS.SI-ID 286663424

15.
FRELIH, Tisa
        Elektrofiziološki korelati vzdrževanja in integracije zaporedno prikazanih dražljajev v vidno-prostorskem delovnem spominu : magistrsko delo / Tisa Frelih. - Ljubljana : [T. Frelih], 2017. - 45 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Grega Repovš. - Bibliografija: str. 41-44. - Izvleček ; Abstract: Electrophysiological correlates of maintenance and integration of sequentially presented stimuli in visuospatial working memory. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.953:159.91(043.2)
CC-APA: 2343
PSI MagB FRELIH T. Elektrofiziološki
COBISS.SI-ID 63663714

16.
GLASS, Arnold Lewis, 1951-
        Cognition / Arnold Lewis Glass : [a neuroscience approach]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XIV, 505 str. : ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Glossary: str. 472-484. - Bibliografija: str. 421-471. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-107-08831-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-57273-7 (broš.)

159.95(075.8)
CC-APA: 2340
PSI 159.95 GLASS A.L. Cognition
COBISS.SI-ID 90129921

17.
        HANDBOOK of mindfulness : theory, research, and practice / edited by Kirk Warren Brown, J. David Creswell in Richard M. Ryan. - New York ; London : The Guilford Press, 2016. - XIII, 466 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-4625-2593-5 (broš.)
ISBN 978-1-4625-1890-6 (trda vezava)

159.96(082)
CC-APA: 2380 3300
PSI 159.96 MINDFULNESS Brown K.W.(ur.)
COBISS.SI-ID 63717730

18.
KAHNEMAN, Daniel, 1934-
        Razmišljanje, hitro in počasno / Daniel Kahneman ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 710 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Thinking, fast and slow. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 628-685. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-65-5

159.955
CC-APA: 2340 2900
BIB 159.9 KAHNEMAN D. Razmišljanje PSI 159.95 KAHNEMAN D. Razmišljanje
COBISS.SI-ID 286504192

19.
MAČEK, Alenka, 7.1.1977-
        Vidiki samozavedanja kot napovedniki psihičnega blagostanja : diplomsko delo / Alenka Maček. - Ljubljana : [A. Maček], 2016. - 81 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 72-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923 (043.2)
CC-APA: 3120
PSI Dipl MAČEK A. Vidiki
COBISS.SI-ID 63275362

20.
PERIĆ, Petra
        Povezanost motivacije za gibalno dejavnost in duševnega zdravja z gibalno učinkovitostjo pri slovenskih srednješolcih : magistrsko delo / Petra Perić. - Ljubljana : [P. Perić], 2017. - 95 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum, somentor Gregor Jurak. - Bibliografija: str. 90-94. - Izvleček ; Abstract: Relationship between motivation for physical activity, mental health and motor efficacy in Slovenian high-school students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.94:796(043.2)
CC-APA: 3120 3700
PSI MagB PERIĆ P. Povezanost
COBISS.SI-ID 63717986

21.
VOZLIČ, Maša, 1991-
        Vloga temperamenta kot dejavnika tveganja za samomorilno vedenje : magistrsko delo / Maša Vozlič. - Ljubljana : [M. Vozlič], 2017. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Valentin Bucik, somentorica Saška Roškar. - Bibliografija: str. 57-64. - Izvleček ; Abstract: The role of temperament as a risk factor for suicidal behaviour. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923:616.89-008.441.44(043.2)
CC-APA: 3120 3200
PSI MagB VOZLIČ M. Vloga temperamenta
COBISS.SI-ID 63665762

22.
ŽIBRAT, Staša
        Narcisizem in čustvena inteligentnost kot napovednika kvalitete in zadovoljstva s partnerskim odnosom : magistrsko delo / Staša Žibrat. - Ljubljana : [S. Žibrat], 2017. - 53 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 47-51. - Izvleček ; Abstract: Narcissism and emotional intelligence as predictors of relationship quality and satisfaction. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923:316.36(043.2)
CC-APA: 3120 2950
PSI MagB ŽIBRAT S. Narcisizem
COBISS.SI-ID 63667042


159.922 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA


23.
HOSTNIK, Kristina
        Povezanost med slogom starševstva in anksioznostjo mladostnika : diplomsko delo / Kristina Hostnik. - Ljubljana : [K. Hostnik], 2016. - 74 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 62-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.8:316.614(043.2)
CC-APA: 2956 2840
PSI Dipl HOSTNIK K. Povezanost
COBISS.SI-ID 63247202

24.
MLINAR, Urška, 1991-
        Povezanost osebnostnih lastnosti s čustveno kompetentnostjo in subjektivnim blagostanjem v pozni odraslosti : magistrsko delo / Urška Mlinar. - Ljubljana : [U. Mlinar], 2016. - 62 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Maja Zupančič. - Bibliografija: str. 47-57. - Povzetek ; Abstract: Relationship between personality traits, emotional competence and subjective well-being in late adulthood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.62(043.2)
CC-APA: 2860
PSI MagB MLINAR U. Povezanost
COBISS.SI-ID 63261282

25.
MUHR, Irena
        Zaznavanje tekmovalnosti med sorojenci na prehodu v odraslost : magistrska naloga / Irena Muhr. - Ljubljana : [I. Muhr], 2016. - 86 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 80-85. - Povzetek ; Abstract: Competition among siblings during emerging adulthood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922:316.362.1-055.71-053.81(043.2)
CC-APA: 2840 2950
PSI MagB MUHR I. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 63523426

26.
NEWMAN, Barbara M.
        Theories of human development / Barbara M. Newman in Philip R. Newman. - 2nd ed. - New York ; London : Psychology Press, Taylor & Francis Group, 2016. - XVIII, 379 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-1-84872-666-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-84872-667-3 (broš.)

159.922
CC-APA: 2800
PSI 159.922 NEWMAN B.M. Theories of human
COBISS.SI-ID 63150434

27.
SAWYER, Robert Keith
        Pretend play as improvisation : conversation in the preschool classroom / R. Keith Sawyer. - Mahwah (New Jersey) : L. Erlbaum, 1997. - XXVIII, 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 185-198. - Kazali. - Povzetek v angl. pri večini poglavij

ISBN 978-0-8058-2119-2
ISBN 0-8058-2119-8

159.922.7:373.2
CC-APA: 2840
PSI 159.922.7/.8 SAWYER R.K. Pretend play
COBISS.SI-ID 63806306

28.
        SIBLING development : implications for mental health practitioners / editor Jonathan Caspi. - New York : Springer, cop. 2011. - XVII, 398 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-8261-1752-6

159.922:316.36(082)
CC-APA: 2840 2950
PSI 159.922.7/.8 SIBLING Caspi J.(ur.)
COBISS.SI-ID 63680866

29.
WOOD, David, 1944-
        Kako djeca misle i uče : društveni konteksti spoznajnog razvitka / David Wood ; prevela Vlasta Vizek Vidović. - Zagreb : Educa, 1995. - [230] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: How children think and learn. - Bibliografija: str. 221-227. - Kazalo

ISBN 953-6101-09-2
ISBN 978-953-6101-09-2

159.922.7 159.953
CC-APA: 2820
PED 37.015.3 WOOD D. Kako PSI 159.922.7/.8 WOOD D. Kako djeca misle
COBISS.SI-ID 4362248

30.
ZUPANČIČ, Maja, 1959-
        Psihološke teme o razvoju otrok v različnih kulturah / Maja Zupančič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Centerkontura, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 206 str. : ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: 163-183. - Kazali

ISBN 978-961-6348-96-6 (i2)
ISBN 978-961-6252-22-5 (Centerkontura)

159.922.7:303.446.2 159.922.7
CC-APA: 2800 2930
PSI 159.922.7/.8 ZUPANČIČ M. Psihološke teme PSI ČIT 159.922.7/.8 ZUPANČIČ M. Psihološke teme

COBISS.SI-ID 287162624


159.923 PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI


31.
JAUŠOVEC, Norbert
        Increasing intelligence / Norbert Jaušovec, Anja Pahor. - London [etc.] : Elsevier : Academic Press, cop. 2017. - VII, 333 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128094075. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-12-809407-5

159.928:159.91 159.95
CC-APA: 2340 2820
PSI 159.928 JAUŠOVEC N. Increasing
COBISS.SI-ID 22979592

32.
PENMAN, Danny, 1966-
        Čuječnost za ustvarjalnost : kako se prilagajati, ustvarjati in uspevati v ponorelem svetu / Danny Penman ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 206 str. ; 20 cm

Prevod dela: Mindfulness for creativity. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [207]. - Predgovor Marka Williamsa: str. 9-13. - Bibliografija: str. 201-204

ISBN 978-961-00-3125-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3126-0 (broš.)

159.923.35 159.955
CC-APA: 2380
PSI 159.928 PENMAN D. Čuječnost
COBISS.SI-ID 286376704

33.
STRNAD, Timotej
        Primerjava osebnostnih lastnosti po modelu HEXACO pri igralcih različnih žanrov video iger : magistrsko delo / Timotej Strnad. - Ljubljana : [T. Strnad], 2016. - 75 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 67-74. - Izvleček ; Abstract: The comparison in personality differences between gamers preferring different genres, according to the HEXACO model. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923:[79:004.9-051](043.2)
CC-APA: 3120 2700
PSI MagB STRNAD T. Primerjava
COBISS.SI-ID 63760738


159.97 DUŠEVNO IN TELESNO ZDRAVJE


34.
BAKAN, Miša
        Psihološki vidiki življenja z življenjskim partnerjem s parkinsonovo boleznijo : magistrsko delo / Miša Bakan. - Ljubljana : [M. Bakan], 2016. - 97 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Robert Masten, somentorica Anita Lauri Korajlija. - Bibliografija: str. 80-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-058.83(043.2)
CC-APA: 3200 2950
PSI MagB BAKAN M. Psihološki vidiki
COBISS.SI-ID 63245922

35.
BECK, Aaron T.
        Samo ljubezen ni dovolj : kako s kognitivno terapijo reševati nesporazume, spore in težave parov / Aaron T. Beck ; prevedla Maja Kraigher. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 332 str. ; 24 cm

Prevod dela: Love is never enough. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-729-1

615.851: 316.36 159.922.2 159.955
CC-APA: 3311 2950
PSI 615.851 BECK A.T. Samo ljubezen
COBISS.SI-ID 266059520

36.
        CLINICAL textbook of addictive disorders / edited by Avram H. Mack [et al.]. - 4th ed. - New York ; London : The Guilford Press, cop. 2016. - XIX, 730 str. : tabele, graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-1-4625-2168-5 (broš.)
ISBN 978-1-4625-2169-2 (trda vezava)

159.97:615.015.6(082)
CC-APA: 3233
PSI 159.97:615.015.6 CLINICAL TEXTBOOK Mack A.H.(ur.)

COBISS.SI-ID 63112802

37.
        DEJAVNIKI tveganja pri slovenskih srednješolcih / Martina Tomori ... [et al.] ; uredila Martina Tomori in Siniša Stikovič. - Ljubljana : Psihiatrična klinika, 1998 (Ljubljana : Planprint). - 136 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija pri večini prispevkov in str. 135-136

ISBN 961-6030-26-4 !

159.9:616-053.6(082) 159.922.8(082) 37.015.4
CC-APA: 3365
PED 37.015.4 DEJAVNIKI Tomori M. PSI 159.9:616 DEJAVNIKI TVEGANJA Tomori M.(ur.)

COBISS.SI-ID 79384320

38.
DIRNBERGER-Puchner, Silvia
        Ali postajamo naši starši? : umetnost spremeniti svoje življenje / Silvia Dirnberger-Puchner ; [prevajalec Tomaž Dietinger]. - 1. izd. - Logatec : Firis Imperl, 2016. - 233 str. ; 23 cm

Prevod dela: Werden wir wie unsere Eltern?. - 2.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 231-233

ISBN 978-961-92231-2-3

615.851:159.922.62 159.92 316.728
CC-APA: 3300 2840
PSI 615.851 DIRNBERGER-PUCHNER Ali postajamo

COBISS.SI-ID 286610432

39.
KOCJANČIČ, Daša
        Anksioznost, osebnostna čvrstost in strategije spoprijemanja s stresom pri starših ter povezanost le-teh z vedenjskimi težavami otrok z epilepsijo : magistrsko delo / Daša Kocjančič. - Ljubljana : [D. Kocjančič], 2017. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 82-93. - Izvleček ; Abstract: Anxiety, personal hardiness and coping strategies in parents and their correlation with behaviour problems of their children with epilepsy. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:616.853(043.2)
CC-APA: 3200
PSI MagB KOCJANČIČ D. Anksioznost
COBISS.SI-ID 63515234

40.
LAING, Ronald David
        The divided self : an existential study in sanity and madness / R. D. Laing. - 23[rd] [reprint]. - London : Penguin Books, [1990?]. - 218 str. ; 20 cm. - (Penguin psychology)

Bibliografija: str. 207-210. - Kazalo

ISBN 978-0-14-013537-4

615.851
CC-APA: 3210
PSI 615.851 LAING R.D. Divided self
COBISS.SI-ID 63632738

41.
LAVRIČ, Andreja, 1972-
        Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih : priročnik za vsakdanjo rabo / Andreja Lavrič in Mateja Štirn ; [fotografije Jakob Oražem]. - Ljubljana : Uprava RS za zaščito in reševanje, 2016. - 146 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.sos112.si/slo/tdocs/prirocnik_psihosocialna_pomoc.pdf. - O avtoricah: str. 4. - Bibliografija: str. 136-139

ISBN 978-961-92687-5-9

615.851:614.8.084(035) 614.8:159.9(035) 159.913(035)
CC-APA: 4000 3350
PSI 615.851 LAVRIČ A. Psihosocialna
COBISS.SI-ID 284822528

42.
STENOVEC, Sara
        Poteze mejne osebnostne motnje pri mladostnikih v povezavi s sramom : magistrsko delo / Sara Stenovec. - Ljubljana : [S. Stenovec], 2017. - 70 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 52-64. - Izvleček ; Abstract: Borderline personality disorder features among adolescents in connection with shame. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-053.6(043.2)
CC-APA: 3217
PSI MagB STENOVEC S. Poteze mejne
COBISS.SI-ID 63664994

43.
WICKS-Nelson, Rita, 1933-
        Abnormal child and adolescent psychology with DSM-V updates / Rita Wicks-Nelson, Allen C. Israel. - 8th ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - XXVI, 542 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl.: Abnormal child and adolescent psychology. - Na ov.: A Psychology Press book. - Glossary: str. 405-412. - Bibliografija: str. 413-510. - Kazali

ISBN 978-0-13-376698-1
ISBN 0-13-376698-5

159.97
CC-APA: 3120
PSI 159.97 WICKS-NELSON R. Abnormal child
COBISS.SI-ID 63297634

44.
YALOM, Irvin D., 1931-
        Rabelj ljubezni in druge psihoterapevtske zgodbe / Irvin D. Yalom ; prevedla Helena Marko. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 370 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Love's executioner and other tales of psychotherapy. - 400 izv. - Uvodna beseda / Randall Weingarten: str. 11-17. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-54-9

615.851 159.9:141.32 615.851:141.32
CC-APA: 3310
PED 615.851 YALOM I. D. Rabelj PSI 615.851 YALOM I.D. Rabelj ljubezni
COBISS.SI-ID 284054784


159.9:316.77 PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA, MEDIJSKA PSIHOLOGIJA IN PSIHOLINGVISTIKA (PSI)


45.
BEATTIE, Geoffrey
        Rethinking body language : how hand movements reveal hidden thoughts / Geoffrey Beattie. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - X, 276 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 261-270. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri posameznih poglavjih

ISBN 978-0-415-53888-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-53889-3 (broš.)

159.9:316.772.2
CC-APA: 2700
PSI 159.9:316.77 BEATTIE G. Rethinking body

COBISS.SI-ID 63758434

46.
        BILINGUAL minds : emotional experience, expression and representation / edited by Aneta Pavlenko. - Clevedon ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, cop. 2006. - XVI, 324 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bilingual education and bilingualism ; 56)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0516/2005021290.html - kazalo vsebine. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-85359-873-9 (trda vezava)
ISBN 1-85359-873-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-85359-872-2 (broš.)
ISBN 1-85359-872-0 (broš.)

159.94:81(082)
CC-APA: 2720 2360
PSI 159.9:316.77 BILINGUAL MINDS Pavlenko A.(ur.)

COBISS.SI-ID 63410018

47.
DILL-Shackleford, Karen, 1969-
        How fantasy becomes reality : information and entertainment media in everyday life / Karen E. Dill-Shackleford. - Revised and expanded. - Oxford [et al.] : Oxford University Press, cop. 2016. - X, 268 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 237-252. - Kazalo

ISBN 978-0-19-023929-9

159.9:316.774
CC-APA: 3000 2750
PSI 159.9:316.774 DILL-SHACKLEFORD K. How fantasy

COBISS.SI-ID 63790690

48.
        The HANDBOOK of the psychology of communication technology / edited by S. Shyam Sundar. - Chichester : Wiley Blackwell, 2015. - XIX, 575 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Handbooks in communication and media)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-118-41336-4

159.9:316.774(082) 159.9:004.7
CC-APA: 2700 4010
PSI 159.9:316.774 COMMUNICATION Sundar S.S.(ur.)

COBISS.SI-ID 18725654

49.
        An INTRODUCTION to cyberpsychology / edited by Irene Connolly ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016 . - XX, 326 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-82378-5 (trda vezava)
ISBN 1-138-82378-3
ISBN 978-1-138-82379-2 (broš.)
ISBN 1-138-82379-1

159.9:004.738.5(075.8)(082)
CC-APA: 2750 3000
PSI 159.9:316.774 CYBERPSYCHOLOGY Connolly I.(ur.)

COBISS.SI-ID 22146101


159.9:331 INDUSTRIJSKA IN ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA


50.
FERK, Anja
        Kariera in vseživljenjska karierna orientacija : dojemanje in vodenje kariere v luči vseživljenjske karierne orientacije : magistrsko delo / Anja Ferk. - Ljubljana : [A. Ferk], 2016. - 54 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 48-51. - Izvleček ; Abstract: Career and lifelong career orientation. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.1(043.2)
CC-APA: 3610
PSI MagB FERK A. Kariera
COBISS.SI-ID 63260002

51.
        MOBING, trpinčenje, šikaniranje --- : nekaj usmeritev za pogum pri ohranjanju dostojanstva / [urednik Franc Posel ; avtorji Tanja Česen ... et al.]. - Ljubljana : Pogum - društvo za dostojanstvo pri delu, 2009. - 40 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-92606-0-9

159.9:331.1:364.63(035) 658.310.42:364.63(082)
CC-APA: 3650
BIB 36 MOBING PED 658.3 Mobing PSI 159.9:331.1 MOBING Posel F.(ur.) SOC 36 MOBING Posel F. (ur.)
COBISS.SI-ID 62247681


316.6 SOCIALNA PSIHOLOGIJA, DRUŽBENI PROCESI IN DRUŽBENA VPRAŠANJA


52.
        DRUŽINE s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti / uredili Tadeja Kodele in Nina Mešl. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2016 ([Ljubljana] : Boex Dtp). - 177 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://www.fsd.uni-lj.si/mma/-/2016091213042605/. - 400 izv. - O avtorjih: str. 6-10. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vsakem prispevku. - Kazali

ISBN 978-961-6569-57-6

316.6:364.64(082) 364-787.24(082)
CC-APA: 2950
PSI 316.6:364.64 DRUŽINE Kodele T.(ur.)
COBISS.SI-ID 88157697

53.
FAST, Jonathan
        Beyond bullying : breaking the cycle of shame, bullying, and violence / Jonathan Fast. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2016. - XIII, 242 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 213-231. - Kazalo

ISBN 978-0-19-938364-1

316.624:364.63
CC-APA: 3000 3230
PSI 316.624 FAST J. Beyond bullying
COBISS.SI-ID 63711842

54.
KARČOVNIK, Tamara
        Seksting, spolna asertivnost in telesna samopodoba : magistrsko delo / Tamara Karčovnik. - Ljubljana : [T. Karčovnik], 2017. - 53 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 43-49. - Izvleček ; Abstract: Sexting, sexual assertiveness and body self-esteem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.6:364.64(043.2)
CC-APA: 2980
PSI MagB KARČOVNIK T. Seksting, spolna
COBISS.SI-ID 63288418

55.
LE Bon, Gustave
        Psihologija množic : študija vsakdanjega mišljenja / Gustave Le Bon ; [iz angleščine] prevedla Anja Radaljac ; [spremna beseda Lenart J. Kučić]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 227 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The crowd; izv. stv. nasl.: Psychologie des foules. - 400 izv. - Spremna beseda / Lenart J. Kučić: str. 221-227. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-63-1

316.6:316.45 316.6
CC-APA: 3020
PED 301.15 LE BON G. Psihologija PSI 316.6 LE BON G. Psihologija množic
COBISS.SI-ID 286237952

56.
        SPREMEMBE očetovstva : moški med delom in starševstvom / uredila Majda Hrženjak. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 182 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

200 izv. - O avtoricah in avtorjih: str. 178-180. - Knjiga je rezultat projekta Očetje in delodajalci v akciji - ODA. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6455-84-8

316.6:364.64-055.52-055.1(082) 316.356.2-055.52-055.1(082) 331.5:316.36(082)
CC-APA: 2956
PSI 316.6:364.64 SPREMEMBE Hrženjak M.(ur.) SOC 316.35 SPREMEMBE Hrženjak M. (ur.)
COBISS.SI-ID 286426880


37.015.3 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA


57.
HINSHAW, Stephen P.
        ADHD : what everyone needs to know / Stephen P. Hinshaw and Katherine Ellison. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2016. - XXIII, 191 str. ; 21 cm. - (What everyone needs to know)

Bibliografija: str. 177-180. - Kazalo

ISBN 978-0-19-022379-3 (broš.)
ISBN 978-0-19-022380-9 (trda vezava)

616.89-008.47
CC-APA: 3250
PSI 37.015.3:376 HINSHAW S.P. ADHD
COBISS.SI-ID 25656632

58.
KOMPARE, Alenka
        Kako spodbujati razvoj mišljenja : od temeljnih miselnih procesov do argumentiranja / Alenka Kompare, Tanja Rupnik Vec ; [risbe in fotografije Samo Onič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016 ([Ljubljana] : Idearna). - 327 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 319-327

ISBN 978-961-03-0339-8

37.015.3-052:159.955 37.091.3:159.955:
CC-APA: 3550
PED 37.015.3 KOMPARE A. Kako PSI 37.015.3 KOMPARE A. Kako spodbujati
COBISS.SI-ID 286938624

59.
KUKANJA-Gabrijelčič, Mojca
        Nadarjeni in talentirani učenci : med poslanstvom in odgovornostjo / Mojca Kukanja Gabrijelčič ; [izdajatelj] Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 241 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 205-221. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-37-1

37.015.3:159.924 373.3.091.21:159.924-053.5 159.924-053.3 37.091.21:159.924-053.5
CC-APA: 3575
PED 159.928 KUKANJA Gabrijelčič M. Nadarjeni PSI 37.015.3:376 KUKANJA-GABRIJELČIČ Nadarjeni

COBISS.SI-ID 282956032

60.
LISAC, Anita
        Učinkovitost programa razvoja socialnih spretnosti pri učencih : magistrsko delo / Anita Lisac. - Ljubljana : [A. Lisac], 2017. - 75 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 50-55. - Izvleček ; Abstract: The effectiveness of the social skills development programme among pupils. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:37.048(043.2)
CC-APA: 3560
PSI MagB LISAC A. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 63795810

61.
MURGEL, Jasna
        Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami / Jasna Murgel. - 2., posodobljena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014 (Ljubljana : Itagraf). - 203 str. : tabele ; 21 cm

300 izv. - Predgovor / Alenka Šelih: str. 5-6. - O avtorici: str. 203. - Predgovor / Vlasta Nussdorfer: str. 7-10. - Bibliografija: str. 201 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-294-8

37.015.3:376:341.231.14(497.4)(035) 342.731(497.4)(035)
CC-APA: 3570 4210
PSI 37.015.3:376 MURGEL J. Vodnik po pravicah

COBISS.SI-ID 276747520

62.
OPARA, Božidar
        Dodatna strokovna pomoč in prilagoditve pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami / Božidar Opara. - Ljubljana : Centerkontura, 2015 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 111-112

ISBN 978-961-6252-19-5

37.015.3:376 376(035) 376(497.4)(094)
CC-APA: 3570
PED 376 OPARA B. Dodatna PSI 37.015.3:376 OPARA B. Dodatna strokovna

COBISS.SI-ID 282136064

63.
PEČJAK, Sonja
        Šolsko psihološko svetovanje / Sonja Pečjak, Katja Košir. - 2. natis 2., razširjene in dopolnjene izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 275 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 262-271. - Kazalo

ISBN 978-961-237-528-7

37.015.3:37.048(075.8) 37.048:159.9(075.8) 37.015.3(075.8)
CC-APA: 3580
PSI 37.015.3 PEČJAK S. Šolsko psihološko
COBISS.SI-ID 289099776

64.
        PSIHOLOGIJA obrazovanja / Vlasta Vizek Vidović [et al.]. - Zagreb : IEP : VERN', 2003. - [16], 563 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis)

O avtoricah: str. 563. - Bibliografija: str. 521-540 in pri posameznih poglavjih. - Kazali. - Povzetek v hrv. pri vsakem poglavju

ISBN 953-7057-06-2 (IEP)
ISBN 953-99244-0-5 (VERN')
ISBN 978-953-7057-06-0

37.015.3
CC-APA: 3500
PSI 37.015.3 PSIHOLOGIJA Vizek Vidović V.
COBISS.SI-ID 63405410

65.
QUIGLEY, Alex
        The confident teacher : developing successful habits of mind, body and pedagogy / Alex Quigley. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - X, 291 str. : ilustr. ; 21 cm

Na ov.: A David Fulton book. - Bibliografija: str. 283-285 in pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-83233-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-83234-3 (broš.)

37.015.3-051
CC-APA: 3510
PSI 37.015.3 QUIGLEY A. Confident teacher
COBISS.SI-ID 63691874

66.
QUIGNEY, Theresa A.
        Working with students with disabilities : a guide for school counselors / Theresa A. Quigney, Jeannine R. Studer. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - XI, 237 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-74318-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-74319-8 (broš.)

37.015.3:376
CC-APA: 3570
PSI 37.015.3:376 QUIGNEY T.A. Working
COBISS.SI-ID 63235170

67.
REED, Phil
        Interventions for autism : evidence for educational and clinical practice / Phil Reed. - Chichester : Wiley Blackwell, 2016. - 360 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 301-350. - Kazalo

ISBN 978-0-470-66992-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-470-66991-4 (broš.)

37.015.3:616.896
CC-APA: 3250
PSI 37.015.3:376 REED P. Interventions
COBISS.SI-ID 63225698

68.
SCHWANENFLUGEL, Paula J.
        The psychology of reading : theory and applications / Paula J. Schwanenflugel, Nancy Flanagan Knapp. - New York ; London : The Guilford Press, cop. 2016. - XXIV, 360 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 293-338. - Kazali

ISBN 978-1-4625-2350-4 (broš.)
ISBN 978-1-4625-2351-1 (trda vezava)

37.015.3:159.946.4
CC-APA: 3530
PSI 37.015.3 SCHWANENFLUGEL P.J. Psychology

COBISS.SI-ID 63692386

69.
THOMPSON, Alison Mary, 1971-
        The boy from hell : life with a child with ADHD / Alison M. Thompson ; foreword by Rory Bremner. - London ; Philadelphia : J. Kingsley, 2016. - 183 str. ; 20 cm

Foreword / Rory Bremner: str. 11-13. - Bibliografija: str. 180-181

ISBN 978-1-78592-015-8

159.97:159.922
CC-APA: 3250
PSI 37.015.3:376 THOMPSON A.M. Boy from hell

COBISS.SI-ID 63576162

70.
        YOUNG children in a digital age : supporting learning and development with technology in early years / edited by Lorraine Kaye. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017 . - XIV, 139 str. : ilustr. ; 25 cm

Na ov.: A David Fulton book. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-80479-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-80480-7 (broš.)

37.015.3:004.738.5-053.4(082)
CC-APA: 2800 2700
PSI 37.015.3:373.2 YOUNG CHILDREN Kaye, L.(ur.)

COBISS.SI-ID 63762274


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO