COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI JUNIJ 2017 OHK-PSI159.9-049.8 NOVEJŠE, APLIKATIVNE IN MEJNE VEJE PSIHOLOGIJE


1.
HADŽISELIMOVIĆ, Dževdet
        Klima se mijenja, a mi--- : prilozi psihologiji klimatskih promjena / Dževdet Hadžiselimović. - Pula : Društvo psihologa Istre = Associazione psicologi dell'Istria, 2015. - 199 str. : ilustr. ; 21 cm

Mali rječnik klimatskih promjena: str. 197-199. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-953-95206-5-4

159.9:502.1
CC-APA: 4070
PSI 159.9-049.8 HADŽISELIMOVIĆ D. Klima se mijenja

COBISS.SI-ID 64408418


159.91 BIOLOŠKE OSNOVE DUŠEVNOSTI


2.
LIEBERMAN, Daniel E.
        Zgodba človeškega telesa : evolucija, zdravje in bolezen / Daniel E. Lieberman ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 561 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The story of the human body. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 441-518. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-43-3

159.9:575.8 575.8:572.5
CC-APA: 2510
PSI 159.9:575 LIEBERMAN D.E. Zgodba človeškega

COBISS.SI-ID 281433088

3.
TODD, Mabel Elsworth
        Misleče telo : študija o uravnovešanju sil, ki delujejo na človeško telo med premikanjem / Mabel Elsworth Todd ; [prevod Urban Belina ; predgovor Urban Belina, Nina Meško]. - Ljubljana : Emanat, 2014 (Begunje : Cicero). - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Prehodi ; letnik 10)

Prevod dela: The thinking body. - 500 izv. - Predgovor Lule E. Sweigard k angleški izdaji leta 1968 / Lula E. Sweigard: str. 18-20. - Uporabna anatomija, vednost telesa in telesnega / Urban Belina: str. 24-26. - Knjigi na pot / Nina Meško: str. 27. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 270-271. - Kazali

ISBN 978-961-93643-1-4

159.9.016.1 612.76
CC-APA: 2500
PSI 159.91 TODD M.E. Misleče telo
COBISS.SI-ID 276826880


159.92 EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA


4.
LINDEN, David J.
        Dotik : znanost dlani, srca in uma / David J. Linden ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 318 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Touch. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 247-300. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-61-7

159.935 316.6 612.8
CC-APA: 2320
PSI 159.93 LINDEN D.J. Dotik
COBISS.SI-ID 285818624


159.922 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA


5.
METLIČAR, Sanja
        Primerjava pristopov ocenjevanja otrokovih sposobnosti razlikovanja med resničnostjo in domišljijo : doktorska disertacija / Sanja Metličar Sternad. - Ljubljana : [S. Metličar Sternad], 2017. - 150 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 127-136. - Povzetek ; Abstract: Comparison of evaluation approaches to children's ability to distinguish fantasy and reality. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Razvojnopsihološke študije

159.922.7(043.3)
CC-APA: 2800
PSI Diss METLIČAR STERNAD S. Primerjava
COBISS.SI-ID 64393826

6.
PLAHUTNIK Baloh, Blažka
        Separacijska anksioznost staršev in njihovih otrok v povezavi s slogi navezanosti : magistrsko delo / Blažka Plahutnik Baloh. - Ljubljana : [B. Plahutnik Baloh], 2017. - 57 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 49-54. - Izvleček ; Abstract: Separation anxiety in parents and their children in connection with attachment styles. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7/.8(043.2)
CC-APA: 2840
PSI MagB PLAHUTNIK BALOH B. Separacijska
COBISS.SI-ID 64485986

7.
ŠTIGLIC, Neža
        Razumevanje in raba besed za poimenovanje barv pri malčkih in otrocih : magistrsko delo / Neža Štiglic Hribernik. - Ljubljana : [N. Štiglic Hribernik], 2017. - 55 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 49-51. - Izvleček ; Abstract: Color word production and comprehension of toddlers and children. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.72(043.2)
CC-APA: 2820
PSI MagB ŠTIGLIC HRIBERNIK N. Razumevanje
COBISS.SI-ID 64486498


159.923 PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI


8.
STAUB, Ervin
        The roots of goodness and resistance to evil : inclusive caring, moral courage, altruism born of suffering, active bystandership, and heroism / Ervin Staub. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2016. - XIII, 389 str. ; 26 cm

Nasl. na ov.: The roots of goodness & resistance to evil. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazali

ISBN 0-19-060798-X
ISBN 978-0-19-060798-2 (broš.)
ISBN 0-19-538203-X
ISBN 978-0-19-538203-7 (trda vezava)

159.923
CC-APA: 3120
PSI 159.923 STAUB E. Roots of goodness
COBISS.SI-ID 64321122


159.97 DUŠEVNO IN TELESNO ZDRAVJE


9.
BUJIŠIĆ, Ana
        Psihosocialne značilnosti mladostnikov s prekomerno telesno težo : magistrsko delo / Ana Bujišić. - Ljubljana : [A. Bujišić], 2017. - 65 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Matija Svetina, somentor Primož Kotnik. - Bibliografija: str. 55-63. - Povzetek ; Abstract: Psychosocial characteristics of overweight adolescents. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616-056.257-053.6(043.2)
CC-APA: 3260
PSI MagB BUJIŠIĆ A. Psihosocialne
COBISS.SI-ID 64525666

10.
CERAR, Kaja Manca
        Čustvena regulacija, mentalizacija in spoprijemanje s stresom pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo : magistrsko delo / Kaja Manca Cerar. - Ljubljana : [K. M. Cerar], 2017. - 56 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 45-51. - Izvleček ; Abstract: Emotion regulation, mentalization and stress coping style in patients with inflammatory bowel disease. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.944.4:616.34-002.2(043.2)
CC-APA: 3290
PSI MagB CERAR K.M. Čustvena
COBISS.SI-ID 64525922

11.
DOBNIK Renko, Bernarda
        Razvoj psihološkega diagnostičnega postopka za zgodnje odkrivanje avtizma : doktorska disertacija / Bernarda Dobnik Renko. - Ljubljana : [B. Dobnik Renko], 2017. - 238 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 186-213. - Izvleček ; Abstract: Development of early psychological diagnosis of autism. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Razvojnopsihološke študije

159.97.072:616.896(043.3)
CC-APA: 3250
PSI Diss DOBNIK RENKO B. Razvoj
COBISS.SI-ID 64489826

12.
MCGONIGAL, Kelly
        Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid / Kelly McGonigal ; prevedla Helena Marko. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 356 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The upside of stress. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 285-331. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-71-6

159.944.4 159.944.4
CC-APA: 3290
PSI 159.97 MCGONIGAL K. Druga stran stresa

COBISS.SI-ID 288315136

13.
TOŠ, Melisa
        Socialna opora v povezavi z depresivnostjo in anksioznostjo pri bolnikih s presajeno ledvico : magistrsko delo / Melisa Toš. - Ljubljana : [M. Toš], 2017. - 67 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Gregor Žvelc, somentor Jernej Pajek. - Bibliografija: str. 45-57. - Izvleček ; Abstract: Social support in connection with depression and anxiety in renal transplant recipients. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.944.4:616-61-089.844(043.2)
CC-APA: 3360
PSI MagB TOŠ M. Socialna opora
COBISS.SI-ID 64526434

14.
VAN der Kolk, Bessel A., 1943-
        The body keeps the score : mind, brain and body in the transformation of trauma / Bessel van der Kolk. - [London etc.] : Penguin Books, 2015. - VIII, 443 str. : ilustr. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 371-421. - Kazalo

ISBN 978-0-141-97861-1
ISBN 0-141-97861-9

615.851:[159.97+159.944.4]
CC-APA: 3200 3310
PSI 615.851 VAN DER KOLK B.A. Body keeps
COBISS.SI-ID 64294498


316.6 SOCIALNA PSIHOLOGIJA, DRUŽBENI PROCESI IN DRUŽBENA VPRAŠANJA


15.
BELAK, Urša
        Razumevanje koncepta kulturne inteligentnosti pri Slovencih : magistrsko delo / Urša Belak. - Ljubljana : [U. Belak], 2017. - 40 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 34-37. - Izvleček ; Abstract: Slovenians and understanding of the cultural inteligence [!] concept. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.4.072(497.4)(043.2)
CC-APA: 2930
PSI MagB BELAK U. Razumevanje
COBISS.SI-ID 64501858


37.015.3 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA


16.
ELKIND, David, 1931-
        Giants in the nursery : a biographical history of developmentally appropriate practice / David Elkind. - St. Paul (MN) : Redleaf Press, 2015. - XI, 228 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-60554-370-3

37.015.3:373.2
CC-APA: 3530 2800
PSI 37.015.3:373.2 ELKIND D. Giants
COBISS.SI-ID 64395362


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO